Kunfeyekun Duası

Kunfeyekun Duası

Kün feyekün Duası, Kün Ol demektir. “Emr-i kün feyekün” yüce Allah’ın yaratmayı dilediği ne varsa, “ol” diye dilemesi ile onun varlık sahasına çıkması” demektir. Yüce Allah (cc) ’ın ol” demesinde ki maksat ise eşyanın yaratılmasında İlâhî kudretin sür’atle etki ettiğini göstermektir. Bir de bu, Allah'ü Teâlâ'nın eşyayı deneme yanılma olmaksızın yarattığının bir göstergesidir. Allah (cc) ayeti kerime'de şöyle buyurur. Doğrusu Allah indinde İsa’nın meseli de tıpkı Âdem (as) meseli gibidir. Allah Teala onu topraktan yarattı ve sonra ol dedi, o da hemen oluverdi.” (Âl-i İmran, 3/59)

Kün feyekün Duasının Anlamı:

Şeytanın şerrinden göklerin, yerin ve içinde bulunan her şeyin sahibi olan Allah'a sığınırım.

Rahman ve Rahim olan Allah'in adiyla

 • Allah(cc) keremli Nebi'ye salat etsin. O Mülkün sahibi bariş ve esenliğin kaynağı, güveni sağlayandır, görüp gözetendir, koruyan, mutlak güç sahibi,düzeltip ıslah eden, dilediğini ve büyüklükte eşsiz olan Allah'tır. Allah onların şirk koştuğu her şeyden uzaktır. (Haşr 23)
 • Göklerdeki ve yerdeki her şey ister istemez. O’na boyun eğmişken ve O’na döndürülecek ve götürülecekken onlar Allah’ın dininden başka bir din mi arıyorlar? (Ali İmran 83)
 • Allah Bir şeyi dilediği zaman, O’ şeye ancak “Ol!” der. O da hemen oluverir. (Yasin 82)
 • De ki: “O, Allah’tır, birdir, tektir. Allah Samed’dir. O, doğurmamış ve doğurulmamıştır. Hiçbir şey O’ na benzemez ve denk değildir. (İhlas suresi)
 • Muhakkak ki O bir şeyi dilediği vakit, O’ nun emri o şeye sadece “Ol!” demek olur. O da hemen oluverir. (Yasin 82)
 • Noksan sıfatlardan münezzeh olan yüce Allah’ın şanı çok yücedir! Siz hemen O’ na döndürüleceksiniz. (Yasin 83)
 • Allah’ın yardımı ve fetih geldiği zaman ve insanların gurup gurup Allah’ın dinine girdiğini gördüğün zaman, hemen Rabbine hamd ederek tespih et ve O’ndan bağışlama dile. Çünkü O, tövbeleri çok çok kabul edendir. (Nasr suresi)
 • Muhakkakki O bir şeyi dilediği vakit, O’nun emri o şeye sadeçe “Ol!” demektir. O da hemen oluverir. (Yasin 82)
 • Noksan sıfatlardan münezzeh olan yüce Allah’ın şanı çok yücedir! Siz hemen O’na döndürüleceksiniz. (Yasin 83)
 • Muhakkak ki biz sana apaçık bir fetih verdik. (Fetih 1)
 • Allah (cc) böylece, senin geçmiş ve gelecek olan bütün günahlarını bağışlar, sana olan nimetini tamamlar ve seni doğru yola eriştirir. (Fetih 2)
 • Bir şeyi dilediği zaman, O’nun emri o şeye ancak “Ol!” demektir. Oda hemen oluverir. (Yasin 82)
 • Ve Allah, sana azîz bir fetihle yardım etsin. (Fetih 3)
 • Şüphesiz biz sana apaçık bir zafer verdik. (Fetih 1)
 • Allah(cc), senin geçmişteki ve gelecekte olacak günahlarını bağışlar ve sana olan nimetini tamamlar, seni dosdoğru yola eriştirir. (Fetih 2)
 • Ve Allah, sana azîz olan bir fetihle yardım etsin. (Fetih 3)
 • Şüphesiz biz sana apaçık bir zafer verdik. (Fetih 1).
 • Allah böylece, senin geçmişteki ve gelecekte olan günahlarını bağışlar ve sana olan nimetini tamamlar, seni dosdoğru yola eriştirir. (Fetih 2)
 • Ve Allah, sana azîz bir zaferle yardım etsin. (Fetih 3)
 • Bir şeyi dilediği zaman, O’nun emri o şeye ancak “Ol!” demektir. O da hemen oluverir. (Yasin 82)
 • Her şeyin hükümranlığı elinde olan Allah’ın şanı yücedir! Siz yalnız O’na döndürüleceksiniz. (Yasin 83)
 • Allah'tan yardım ve yakın bir fetih. Ve mü'minleri müjdele.(Saf 13).
 • Bir şeyi dilediği zaman, O’nun emri o şeye ancak “Ol!” demektir. O da hemen oluverir. (Yasin 82).
 • Her şeyin hükmü, tasarrufu elinde olan yüce Allah’ın şanı çok yücedir! Siz de yalnız O’na döndürüleceksiniz. (Yasin 83)
 • Göklerdeki ve yerdeki herkes ister istemez O’na boyun eğmişken ve O’na döndürülüp götürülecekken onlar Allah’ın dininden başkasını mı arıyorlar? (Ali İmran 83).

Kün feyekün Duasının Fazileti:

Allâh-u Te’âlâ bir şeyi yaratmak dilediğinde zaman o şeye sadece’ kün feyekün var ol der, ve o da hemen var oluverir”. Kur’an'ı kerim'de ki, Kün feyekûn kavl-i şerifi bulunan tüm âyetler bu dua'da zikredildiği için bu duayı ihlasla ve inanarak okuyanların kısa bir zaman içinde Allah’ın lütfuyla muradları kavuşacağı söyleniyor. Bu duayı okuyan kişiler, Allâh-u Te’âlâ’nın: ol emrinin, kendi muradına yöneldiğine inanması hâlinde daha çabuk tesir gördüğü söylenir.Meşru olan bütün istekler için Kün Feyekun duası okunur.


Son Güncelleme : 12.01.2021 10:02:51
Kunfeyekun Duası ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Kunfeyekun Duası Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Kunfeyekun Duası"
Allah herkezin kalbine gore versin dualarini kabuletsin
Talat Tekin . 30.09.2017
CEVAP YAZ
Uyku Duası
Uyku Duası
Uyku duası, uykusuzluk problemi çekenler için okuması önerilen dualardır. Bazen aşırı sıkıntı, stres gibi nedenlerden uyku problemleri yaşanabilir. Yada kişilerde uyku uyuyamama gibi rahatsızlıkların bulunması tedavi bile gerektirmektedir. Uyku probl...
Şahmeran Duası
Şahmeran Duası
Şahmeran duası, Allah nazarında makbul olan dualardan biridir. İçerisinde Allah'ın isimleri olduğundan her türlü dilek için okunabilir. Bu duanın etkisi de çabuk olacaktır. Duanın abdestli olarak okunması gerekir. Duayı okumaya hamdele, besmele ve sa...
İstiğfar Duası
İstiğfar Duası
İstiğfar Duası, önceden işlenmiş tüm günahlardan dolayı pişmanlık duyulduğunu ifade etmek ve tekrar aynı günahları işlemeyeceğine dair Cenab-ı Allah’a söz vermek amacı ile okunan bir duadır. Duayı okumadan önce gusül abdesti almak gerekir.(Gusül a...
Korku Duası
Korku Duası
Korku duası, insanlar korkularından ve belalardan korunmak için yine Allah'a sığınmalıdır. Okuyacakları dualar sayesinde kalplerinde olan tüm korkular gidecek, huzurlu bir yaşam süreceklerdir. Bu duaları inanarak, Allah'ın onları koruyacağına güvener...
Tövbe Duası
Tövbe Duası
Tövbe duası, kişinin yaptığı bütün günahkar davranışlardan pişmanlık duyduğunu ifade eden, bundan sonraki yaşamında günah ve kusurlu hareketlerden uzak duracağı hakkında Allah'a söz vermesidir. Allah'ın ve Resulünün yasakladığı, dinen hoş karşılanmay...
Oruca Nasıl Niyet Edilir
Oruca Nasıl Niyet Edilir
Oruca nasıl niyet edilir? Tüm ibadetlerde olduğu gibi ibadetin temel şartı niyet etmektir. Oruç çeşitlerinden hangi oruç tutulursa tutulsun niyet edilmesi gerekir. Niyet etmeden gün içerisinde hiçbir şey yenmemesi durumunda yanı orucun niyet dışın...
Hacet Duası
Hacet Duası
Hacet duası, hacet Allah-u Teala’dan yerine getirilmesi istenilen bir dilektir. Çok olması istenilen bir dileğin Allah’a gönülden dua edilerek duanın gerçekleşmesini beklemektir. Dileklerin gerçekleşmesi için okunabilecek birçok dua vardır.Dilek v...
Kötülüklerden Korunma Duası
Kötülüklerden Korunma Duası
Kötülüklerden korunma duası, dualar Müslümanlar için koruyucu bir silahtır. Her türlü kötülüklere karşı okunabilecek birçok dua vardır. Bu dualar okunması gerektiği gibi kuralına uygun bir şekilde okunursa Allah-u Teala okuyan kişiyi kötülüklere karş...
Kazanç Duası
Kazanç Duası
Kazanç duası, kişilerin kimseye muhtaç olmadan yaşamını devam ettirebilmesi ve ailesinin nafakasını temin edebilmesi için meşru yollardan, çalışarak helal kazanç sağlaması dini vazifelerdendir. Bunu yerine getirmiş olan kişiler, Allah'a olan ibadetin...
Sıkıntı Duası
Sıkıntı Duası
Sıkıntı duası, sıkıntı kişiyi psikolojik olarak rahatsız eden bir sorundur. Sıkıntıdan kurtulabilmek için Allah-u Teala nedenlere yapışılması gerektiğini bazı hadis-i Şerifler ile açıklamaktadır. Kur'an-ı Kerim'de her zorluğun bir kolaylığı vardır di...
Bir Malın Satılması İçin Dua
Bir Malın Satılması İçin Dua
Bir malın satılması için dua, elinizde olan ev, araba, arsa gibi değerli bir malınızı satışa çıkardınız, fakat değerine bir alıcı çıkmıyorsa dualardan yatdım alarak, malınızın tez elden satışına yardımcı olabilirsiniz. Allah'ın izniyle tez elden...
Rızık Duası
Rızık Duası
Rızık duası, bereketli rızık isteyenler, rızkının artmasını isteyen kişiler tarafından her zaman okunmalıdır. Dinimizde her türlü sıkıntımızı giderecek dua bulunmaktadır. Duanın faydasını Allah’ın izniyle her zaman görebilirsiniz. Bereketli bir ...

 

Uyku Duası
Şahmeran Duası
İstiğfar Duası
Korku Duası
Tövbe Duası
Oruca Nasıl Niyet Edilir
Hacet Duası
Kötülüklerden Korunma Duası
Kazanç Duası
Sıkıntı Duası
Bir Malın Satılması İçin Dua
Rızık Duası
Şans Duası
Huysuz Çocuğa Okunacak Dua
Şükür Duası
İş Bulma Duası
Şahmaran Duası
İsmi Azam Duası
Vesvese Duası
Miftahul Cennet Duası
Kavuşma Duası
Korkan Çocuğa Okunacak Dua
Cünüpken Oruç Tutulurmu
Sabır Duası
Kısmet Duası
Celcelutiye Duası
Yol Duası
Eşini Kendine Bağlamak İçin Dua
Zenginlik Duası
Uyumayan Bebek İçin Dua
Popüler İçerik
Şans Duası
Şans Duası
Şans Duası, Şansın açılması ve işlerinizin rast gitmesi nedeni ile Rabbimize yönelip el açarak gönülden ve samimi bir şekilde dualar ederiz. Şans ve...
Huysuz Çocuğa Okunacak Dua
Huysuz Çocuğa Okunacak Dua
Huysuz Çocuğa Okunacak Dua, En önemli olan ise her durumda Allah'a dua etmek ve sabretmektir. Unutulmamalıdır ki; Yüce Allah duada ısrarcı olan kullar...
Şükür Duası
Şükür Duası
Şükür duası, her sabaha ulaşıldığında bir ve akşam bir defa okunursa o gün ve gece için Allah'a şükretmiş olunur. Şükür duası için abdesli olmak şartı...
İş Bulma Duası
İş Bulma Duası
İş bulma duası, uzun süre iş bulamayanların yada işini değiştirip daha iyi imkanlarda iş arayanların okuyacağı bir duadır. Günümüzde insanlar iş seçim...
Şahmaran Duası
Şahmaran Duası
Şahmaran duası, bu dua bütün dualardan daha üstün bir duadır. İçinde Allah'ın isimlerinin toplandığı, duaların şahı denilen bir dua olarak kabul edili...
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası, Duaların en büyüğü İsm-i A'zam duasıdır. Onunla yapılan dua kabule şayan olduğu için Peygamberlerin haricinde bazı kimseler Süleyman ...
Vesvese Duası
Vesvese Duası
Vesvese duası, insanın şüphe, kuruntu ve takıntılar nedeniyle içine düştüğü durumlarda, Allah'a sığınmak için okuması gereken dualardır. Vesvese ona ö...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Uyku Duası
Şahmeran Duası
İstiğfar Duası
Korku Duası
Tövbe Duası
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Mayıs - 2021