Ashabı Bedir Duası

Ashabı Bedir Duası

Ashab-ı Bedir Duası, çeşitli hastalıklarda, belalarda, sıkıntılarda ve hacetlerde mutlaka okunmasında fayda görülen dualardan biridir. Ashabı bedir duasında evliyayı kiramların isimleri yer aldığı için Allah Teâlâ şüphesiz, onların isimleri hürmetine dualarımızı kabul edecektir. Duada ismi geçen zaatlar Bedir savaşında yer almış önemli kişilerdir ki! Peygamber efendimizin duasına ve müjdesine nail olma şerefine ulaşmışlar.

Her kim önce Ashab-ı Bedir duasını okur ve ardından dileğini arz ederse Allah Teâlâ sıkıntısını giderir ve arzusu onun için hayırlı ise karşısına çıkartır. Bu dua o kadar büyük bir dua ki! Bedir savaşında şehit düşmüş ve ardından peygamber efendimizin hadislerine konu olmuş bedir askerlerinin isimleri geçmektedir. Sıkıntısı olan borçlu kişilerin, sınava girecek öğrencilerin veya aile içerisinde şiddetli geçimsizlik yaşayan ailelerin sürekli okumaları gerekir. Eğer Allah tarafından eceli gelmemiş hasta veya hasta yakını bu duayı okursa Allah'ın izli ile iyileşecektir. Her kapıyı açan bu dua aynı zamanda dileklerin gerçekleşmesi için değil ahiret hayatın da kurtuluşa ermek içinde okunması gerekir.

İşte o müberak zaatların isimleri olan!

Ashab-ı Bedir duası;

 • Ve biseyyidina Ebû Bekir Sıddık el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ömer bin Hattab el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Osman bin Affan el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ali bin Ebi Talib el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Talha bin Ubeydullah el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Zübeyr bin Avvam el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Abdurrahman bin Avf el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Sa'd bin Ebi Vakkas el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Said bin Zeyd el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ebu Ubeyde bin Cerrah el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Übeyy bin Ka'b el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Erkam bin Ebi’l-Erkam el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Es'ad bin Yezîd el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Enes bin Muaz el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Enesete Mevla Rasülullah el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Üneys bin Katadet el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Evs bin Sabit el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Evs bin Havliyy el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Evs bin Samit el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina İyas bin Bükeyr el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Büceyr bin Ebi Büceyr el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Bahhas bin Sa'lebe el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Besbese bin Amr el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Bişr bin Bera el-Hazreci (R.A)
 • Ve biseyyidina Beşir bin Sad el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Bilal bin Rebah el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Temim Mevla Hiraş el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Temim Mevla Beni Ganem el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Temim bin Year el-Hazrecî (R.A.)
 • Ve biseyyidina Sabit bin Akram el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Sabit bin Sa'lebe el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Sabit bin Halid el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Sabit bin Hansa el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Sabit bin Amr el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Sabit bin Hezzal el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Sa'lebe bin Hatıb el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Sa'lebe bin Amr el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Sa'lebe bin Âneme el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Sakf bin Amr el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Cabir bin Halid el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Cabir bin Abdullah el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Cabir bin Atik el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Cebbar bin Sahr el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Cübeyr bin İyas el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Haris bin Enes el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Haris bin Evs el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Haris bin Hatib el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Haris bin Hazeme el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Haris bin Sımme el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Haris bin Arfece el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Haris bin Nu'man el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Harise bin Süraka el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Harise bin Nu'man el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Hatıb bin Ebi Beltea el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Hatıb bin Amr el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Hatıb bin Amr el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Hubab bin Münzir el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Habîb bin Esved el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Haram bin Milhan el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Hureys bin Zeyd el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Husayn bin Haris el-Muhaciri (R.A)
 • Ve biseyyidina Hamza bin Abd'il-Muttalib el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Harice bin Humayyir el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Harice bin Zeyd el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Halid bin Bükeyr el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Halid bin Kays el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Habbab bin Eret el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Habbab Mevla Utbe bin Gazvan el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Hubeyb bin İsaf el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Hıraş bin Sımme el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Hallad bin Rafi' el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Hallad bin Süveyd el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Hallad bin Amr el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Huleyde bin Kays el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Huleyfe bin Adiyy el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Huneys bin Huzafe el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Havvat bin Cübeyr el-Evsî (R.A.)
 • Ve biseyyidina Havli bin Ebî Havli el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Zekvan bin Abdi Kays el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Umeyr bin Abd Amr el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Rafi bin Haris el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Rafi' bin Uncede el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Rafi bin Mualla el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Rafi' bin Yezîd el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Rib'ıy bin Rafi' el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Rebi bin İyas el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Rebia bin Eksem el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ruheyle bin Sa'lebe el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Rifaa bin Haris el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Rifaa bin Abd'il Münzir el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Rifaa bin Amr el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ziyad bin Bişr el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ziyad bin Lebid el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Zeyd bin Eslem el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Zeyd bin Harise el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Zeyd bin Hattab el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Zeyd bin Müzeyyen el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Zeyd bin Vedia el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Saib bin Osman el-Muhaciri (R.A)
 • Ve biseyyidina Salim Mevla Ebî Huzeyfe el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Salim bin Umeyr el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Sübey bin Kays el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Süraka bin Amr el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Süraka bin Ka'b el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Sa'd bin Havle el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Sa'd bin Hayseme el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Sa'd bin Rebi el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Sa'd bin Zeyd el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Sa'd bin Süheyl el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Sa'd ibn-u Ubeyd el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Sa’dü’l-Kelbi el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Sa'd bin Muaz el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Süfyan bin Bişr el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Seleme bin Eslem el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Seleme bin Sabit el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Seleme bin Selame el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Selît bin Kays el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Süleym bin Haris el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Süleym bin Amr el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Süleym bin Kays el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Süleym bin Milhan el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Simak bin Sa'd el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Sinan bin Ebî Sinan el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Sinan bin Sayfi el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Sehl bin Huneyf el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Sehl bin Atik el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Sehl bin Kays el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Sehl bin Rafi' el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Süheyl bin Vehb el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Sevad bin Zürayk el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Sevad bin Ğaziyye el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Süveybıt bin Sad el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Şücaa bin Vehb el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Şemmas bin Osman el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Subeyh Mevla Ebi’l-As el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Safvan bin Vehb el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Suheyb bin Sinan el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Dahhak bin Harise el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Dahhak bin Abd-i Amr el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Damre bin Amr el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Tufeyl bin Haris el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Tufeyl bin Malik el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Tufeyl bin Nu'man el-Hazreci (R.A)
 • Ve biseyyidina Aiz bin Mais el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Asım bin Sabit el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Asım bin Adiyy el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Asım bin Kays el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Akil bin Bükeyr el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Amir bin Ümeyye el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Amir bin Bükeyr el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Amir bin Rebia el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Amir bin Seleme el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Amir bin Ukeyr el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Amir bin Füheyra el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Amir bin Muhalled el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Abd-i Rabbih bin Hak el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Abdullah bin Sa'lebe el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Abdullah bin Cübeyr el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Abdullah bin Cahş el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Abdullah bin Ced el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Abdullah bin Humeyyir el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Abdullah bin Rebi el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Abdullah bin Revaha el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Abdullah bin Zeyd el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Abdullah bin Süraka el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Abdullah bin Seleme el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Abdullah bin Sehl el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Abdullah bin Süheyl el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Abdullah bin Tarık el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Abdullah bin Amir el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Abdullah bin Abdullah bin Ubey el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Abdullah bin Abd-i Menaf el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Abdullah bin Abs el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Abdullah bin Urfuta el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Abdullah bin Amr el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Abdullah bin Umeyr el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Abdullah bin Kays bin Halid el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Abdullah bin Kays bin Sahr el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Abdullah bin Ka'b Zeyd el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Abdullah bin Ka'b bin Amr el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Abdullah bin Mahreme el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Abdullah bin Mes'ud el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Abdullah bin Maz'un el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Abdullah bin Numan el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Abbad bin Bişr el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Abbad bin Kays bin Amir el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Abbad bin Kays bin Ayşe el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ubade bin el-Haşhaş el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ubade bin Samit el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Abs bin Amir el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ubeyd bin Ebî Ubeyd el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ubeyd bin Evs el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ubeyd bin Teyyihan el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ubeyd bin Zeyd el-Hazrec (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ubeyde bin Haris el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Utbe bin Rebia el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Utbe bin Abdullah el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Utbe bin Gazvan el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Osman bin Maz'un el-Muhacirî (R.A.)
 • Ve biseyyidina Adiyy bin Ebi Zağba el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Usaymet'ül-Esedi Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Usaymet'ül-Eşca’iy Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ukbe bin Amir el-Hazrecî (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ukbe bin Osman el Hazrecî (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ukbe bin Vehb el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ukbe bin Vehb bin Rebia el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ukbe bin Vehb bin Kelede el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ukkaşe bin Mıhsan el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Umare bin Hazm el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Amr bin Ebi Serh el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Amr bin İyas el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Amr bin Sa'lebe el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Amr bin Haris el-Hazrecî (R.A.)
 • Ve biseyyidina Amr bin Süraka el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Amr bin Talk el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Amr bin Muaz el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Umeyr bin Ma'bed el-Ez’ar el-Evsî (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ammar bin Yasir el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Umeyr bin Ebî Vakkas el-Muhaciri (R.A.) (ŞEHİD)
 • Ve biseyyidina Umeyr bin Haris el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Umeyr bin Humam el-Hazreci (R.A.) (ŞEHİD)
 • Ve biseyyidina Umeyr bin Avf Mevla Süheyl el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Antere Mevla Süleym bin Amr el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Avf bin Haris el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Uveym bin Saide el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina İyaz bin Züheyr el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina el-Fakih bin Bişr el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Fervete bin Amr el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Katade bin Numan el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Kudamete bin Maz'un el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Kutbete bin Amir el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Kaysi'bni Ebi Sa'sa'a el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Kays bin Mıhsan el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Kays bin Muhalled el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ka'b bin Cemmez el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ka'b bin Zeyd el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Malik bin Ebi Havli el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Malik ibn'ud Duhşum el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Malik bin Amr el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Malik bin Kudame el-Evsı (R.A.)
 • Ve biseyyidina Malik bin Mes'üd el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Malik bin Nümeyle el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Mübeşşir bin Abd'il-Munzir el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Mücezzer bin Ziyad el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Muhriz bin Amir el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Muhriz bin Nadle el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Muhammed bin Mesleme el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Müdlic bin Amir el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Mersed bin Mersed el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Mistah Avf bin Üsase el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Mes'ud bin Evs el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Mes'ud bin Halde el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Mes'ud bin Rebia el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Mes'ud bin Sa'd el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Mes'ud bin Sa'd el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Mus'ab bin Umeyr el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Muaz bin Cebel el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Muaz bin Haris el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Muaz bin Amr el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Muaz bin Mais el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ma'bed bin Kays el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Muattib bin Ubeyd el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Muattib bin Avf el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Muattib bin Kuşeyr el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ma'kıl bin Munzir el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ma'mer bin Haris el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ma'n bin Adiyy el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Muavviz bin Haris el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Muavviz bin Amr el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Mikdad bin Amr el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina El-Münzir bin Amr el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina El-Münzir bin Kudame el-Evsî (R.A.)
 • Ve biseyyidina El-Münzir bin Muhammed el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Mihca Mevla Ömer bin Hattab el Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Nasr bin Haris el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Nu'man bin Sinan el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Nu'man bin Abd-i Amr el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Nu'man bin Asar el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Nu'man bin Malik el-Hazrecî (R.A.)
 • Ve biseyyidina Nevfel bin Abdullah el-Hazrecî (R.A.)
 • Ve biseyyidina Hanî Ebu Bürde bin Niyar el- Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Vakıd bin Abdullah el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Vedia bin Amr el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Varaka bin İyas el-Hazreci (R.A)
 • Ve biseyyidina Vehb bin Sa'd el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Yezîd bin Haris el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Yezîd bin Rukayş el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Yezid bin Münzir el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ebi Üseyd Malik bin Rebia el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ebi A'ver bin Haris el-Hazrecî (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ebi Eyyub Halid bin Zeyd el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ebi Huzeyfe bin Utbe el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ebi Hamra Mevla Haris bin Rifae el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ebi Humeyda Ma'bed bin Abbad el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ebi Hanne Malik bin 'Amr el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ebi Harice Amr bin Kays el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ebi Halid Haris bin Kays el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ebi Huzeyme bin Evs el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ebi Davud Umeyr bin 'Amir el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ebi Dücane Kays bin Simak bin Haraş el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ebi Zeyd Kays bin Seken el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ebi Sebra bin Ebi Ruhm el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ebi Seleme bin 'Abdi'l-esed el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ebi Selit Useyr bin 'Amr el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ebi Sinan bin Seyfiyyi el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ebi Sinan Vehb bin Mihsan el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ebi Şeyh bin Ubey bin Sabit el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ebi Dayyah Numan bin Sabit el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ebi Talha Zeyd bin Sehl el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ebi Ubade Sad bin Osman el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ebi Abs Abdurrahman bin Cebr el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ebi Akil Abdurrahman bin Abdillah el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ebi Kebşe el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ebi Lübabe Beşir bin Abdi'l-Münzir el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ebi Mahşi Süveyd et-Tai el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ebi Mersed Kennaz bin Husayn el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ebi Müleyl bin Ez'ar bin Zeyd el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ebi Münzir Yezid bin Amir el-Hazrecî (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ebi Heysem Malik bin et-Teyyihan el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ebi Yeser Kab bin Amr el-Hazrecî (R.A.)
Son Güncelleme : 12.03.2021 01:33:44
Ashabı Bedir Duası ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Ashabı Bedir Duası Yorumları

şifre Kırmızı sayı

3 Yorum Yapılmış "Ashabı Bedir Duası"
En başta efendimiz seyyidüna ve nebiyyüna Muhammed el-muhaciri(sav)ismi olması gerekirdi. Düzeltirseniz seviniriz..Şimdiden Allah razı olsun.
İsimsiz. . 04.05.2016
CEVAP YAZ
en baştaki olması gereken efendimizin adını göremedim...
Nuray . 06.06.2014
CEVAP YAZ
Yüce ALLAH Ashabı Bedirin hürmetini dualarımızı kabul etsin
Nur . 21.05.2014
CEVAP YAZ
Uyku Duası
Uyku Duası
Uyku duası, uykusuzluk problemi çekenler için okuması önerilen dualardır. Bazen aşırı sıkıntı, stres gibi nedenlerden uyku problemleri yaşanabilir. Yada kişilerde uyku uyuyamama gibi rahatsızlıkların bulunması tedavi bile gerektirmektedir. Uyku probl...
Şahmeran Duası
Şahmeran Duası
Şahmeran duası, Allah nazarında makbul olan dualardan biridir. İçerisinde Allah'ın isimleri olduğundan her türlü dilek için okunabilir. Bu duanın etkisi de çabuk olacaktır. Duanın abdestli olarak okunması gerekir. Duayı okumaya hamdele, besmele ve sa...
İstiğfar Duası
İstiğfar Duası
İstiğfar Duası, önceden işlenmiş tüm günahlardan dolayı pişmanlık duyulduğunu ifade etmek ve tekrar aynı günahları işlemeyeceğine dair Cenab-ı Allah’a söz vermek amacı ile okunan bir duadır. Duayı okumadan önce gusül abdesti almak gerekir.(Gusül a...
Korku Duası
Korku Duası
Korku duası, insanlar korkularından ve belalardan korunmak için yine Allah'a sığınmalıdır. Okuyacakları dualar sayesinde kalplerinde olan tüm korkular gidecek, huzurlu bir yaşam süreceklerdir. Bu duaları inanarak, Allah'ın onları koruyacağına güvener...
Tövbe Duası
Tövbe Duası
Tövbe duası, kişinin yaptığı bütün günahkar davranışlardan pişmanlık duyduğunu ifade eden, bundan sonraki yaşamında günah ve kusurlu hareketlerden uzak duracağı hakkında Allah'a söz vermesidir. Allah'ın ve Resulünün yasakladığı, dinen hoş karşılanmay...
Oruca Nasıl Niyet Edilir
Oruca Nasıl Niyet Edilir
Oruca nasıl niyet edilir? Tüm ibadetlerde olduğu gibi ibadetin temel şartı niyet etmektir. Oruç çeşitlerinden hangi oruç tutulursa tutulsun niyet edilmesi gerekir. Niyet etmeden gün içerisinde hiçbir şey yenmemesi durumunda yanı orucun niyet dışın...
Hacet Duası
Hacet Duası
Hacet duası, hacet Allah-u Teala’dan yerine getirilmesi istenilen bir dilektir. Çok olması istenilen bir dileğin Allah’a gönülden dua edilerek duanın gerçekleşmesini beklemektir. Dileklerin gerçekleşmesi için okunabilecek birçok dua vardır.Dilek v...
Kötülüklerden Korunma Duası
Kötülüklerden Korunma Duası
Kötülüklerden korunma duası, dualar Müslümanlar için koruyucu bir silahtır. Her türlü kötülüklere karşı okunabilecek birçok dua vardır. Bu dualar okunması gerektiği gibi kuralına uygun bir şekilde okunursa Allah-u Teala okuyan kişiyi kötülüklere karş...
Kazanç Duası
Kazanç Duası
Kazanç duası, kişilerin kimseye muhtaç olmadan yaşamını devam ettirebilmesi ve ailesinin nafakasını temin edebilmesi için meşru yollardan, çalışarak helal kazanç sağlaması dini vazifelerdendir. Bunu yerine getirmiş olan kişiler, Allah'a olan ibadetin...
Sıkıntı Duası
Sıkıntı Duası
Sıkıntı duası, sıkıntı kişiyi psikolojik olarak rahatsız eden bir sorundur. Sıkıntıdan kurtulabilmek için Allah-u Teala nedenlere yapışılması gerektiğini bazı hadis-i Şerifler ile açıklamaktadır. Kur'an-ı Kerim'de her zorluğun bir kolaylığı vardır di...
Bir Malın Satılması İçin Dua
Bir Malın Satılması İçin Dua
Bir malın satılması için dua, elinizde olan ev, araba, arsa gibi değerli bir malınızı satışa çıkardınız, fakat değerine bir alıcı çıkmıyorsa dualardan yatdım alarak, malınızın tez elden satışına yardımcı olabilirsiniz. Allah'ın izniyle tez elden...
Rızık Duası
Rızık Duası
Rızık duası, bereketli rızık isteyenler, rızkının artmasını isteyen kişiler tarafından her zaman okunmalıdır. Dinimizde her türlü sıkıntımızı giderecek dua bulunmaktadır. Duanın faydasını Allah’ın izniyle her zaman görebilirsiniz. Bereketli bir ...

 

Uyku Duası
Şahmeran Duası
İstiğfar Duası
Korku Duası
Tövbe Duası
Oruca Nasıl Niyet Edilir
Hacet Duası
Kötülüklerden Korunma Duası
Kazanç Duası
Sıkıntı Duası
Bir Malın Satılması İçin Dua
Rızık Duası
Şans Duası
Huysuz Çocuğa Okunacak Dua
Şükür Duası
İş Bulma Duası
Şahmaran Duası
İsmi Azam Duası
Vesvese Duası
Miftahul Cennet Duası
Kavuşma Duası
Korkan Çocuğa Okunacak Dua
Cünüpken Oruç Tutulurmu
Sabır Duası
Kısmet Duası
Celcelutiye Duası
Yol Duası
Eşini Kendine Bağlamak İçin Dua
Zenginlik Duası
Uyumayan Bebek İçin Dua
Popüler İçerik
Şans Duası
Şans Duası
Şans Duası, Şansın açılması ve işlerinizin rast gitmesi nedeni ile Rabbimize yönelip el açarak gönülden ve samimi bir şekilde dualar ederiz. Şans ve...
Huysuz Çocuğa Okunacak Dua
Huysuz Çocuğa Okunacak Dua
Huysuz Çocuğa Okunacak Dua, En önemli olan ise her durumda Allah'a dua etmek ve sabretmektir. Unutulmamalıdır ki; Yüce Allah duada ısrarcı olan kullar...
Şükür Duası
Şükür Duası
Şükür duası, her sabaha ulaşıldığında bir ve akşam bir defa okunursa o gün ve gece için Allah'a şükretmiş olunur. Şükür duası için abdesli olmak şartı...
İş Bulma Duası
İş Bulma Duası
İş bulma duası, uzun süre iş bulamayanların yada işini değiştirip daha iyi imkanlarda iş arayanların okuyacağı bir duadır. Günümüzde insanlar iş seçim...
Şahmaran Duası
Şahmaran Duası
Şahmaran duası, bu dua bütün dualardan daha üstün bir duadır. İçinde Allah'ın isimlerinin toplandığı, duaların şahı denilen bir dua olarak kabul edili...
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası, Duaların en büyüğü İsm-i A'zam duasıdır. Onunla yapılan dua kabule şayan olduğu için Peygamberlerin haricinde bazı kimseler Süleyman ...
Vesvese Duası
Vesvese Duası
Vesvese duası, insanın şüphe, kuruntu ve takıntılar nedeniyle içine düştüğü durumlarda, Allah'a sığınmak için okuması gereken dualardır. Vesvese ona ö...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Uyku Duası
Şahmeran Duası
İstiğfar Duası
Korku Duası
Tövbe Duası
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Mayıs - 2021