Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Ashabı Bedir Duası

Ashabı Bedir Duası

Ashab-ı Bedir Duası, çeşitli hastalıklarda, belalarda, sıkıntılarda ve hacetlerde mutlaka okunmasında fayda görülen dualardan biridir. Ashabı bedir duasında evliyayı kiramların isimleri yer aldığı için Allah Teâlâ şüphesiz, onların isimleri hürmetine dualarımızı kabul edecektir. Duada ismi geçen zaatlar Bedir savaşında yer almış önemli kişilerdir ki! Peygamber efendimizin duasına ve müjdesine nail olma şerefine ulaşmışlar.

Her kim önce Ashab-ı Bedir duasını okur ve ardından dileğini arz ederse Allah Teâlâ sıkıntısını giderir ve arzusu onun için hayırlı ise karşısına çıkartır. Bu dua o kadar büyük bir dua ki! Bedir savaşında şehit düşmüş ve ardından peygamber efendimizin hadislerine konu olmuş bedir askerlerinin isimleri geçmektedir. Sıkıntısı olan borçlu kişilerin, sınava girecek öğrencilerin veya aile içerisinde şiddetli geçimsizlik yaşayan ailelerin sürekli okumaları gerekir. Eğer Allah tarafından eceli gelmemiş hasta veya hasta yakını bu duayı okursa Allah'ın izli ile iyileşecektir. Her kapıyı açan bu dua aynı zamanda dileklerin gerçekleşmesi için değil ahiret hayatın da kurtuluşa ermek içinde okunması gerekir.

İşte o müberak zaatların isimleri olan!

Ashab-ı Bedir duası;

 • Ve biseyyidina Ebû Bekir Sıddık el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ömer bin Hattab el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Osman bin Affan el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ali bin Ebi Talib el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Talha bin Ubeydullah el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Zübeyr bin Avvam el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Abdurrahman bin Avf el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Sa'd bin Ebi Vakkas el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Said bin Zeyd el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ebu Ubeyde bin Cerrah el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Übeyy bin Ka'b el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Erkam bin Ebi’l-Erkam el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Es'ad bin Yezîd el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Enes bin Muaz el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Enesete Mevla Rasülullah el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Üneys bin Katadet el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Evs bin Sabit el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Evs bin Havliyy el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Evs bin Samit el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina İyas bin Bükeyr el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Büceyr bin Ebi Büceyr el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Bahhas bin Sa'lebe el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Besbese bin Amr el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Bişr bin Bera el-Hazreci (R.A)
 • Ve biseyyidina Beşir bin Sad el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Bilal bin Rebah el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Temim Mevla Hiraş el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Temim Mevla Beni Ganem el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Temim bin Year el-Hazrecî (R.A.)
 • Ve biseyyidina Sabit bin Akram el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Sabit bin Sa'lebe el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Sabit bin Halid el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Sabit bin Hansa el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Sabit bin Amr el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Sabit bin Hezzal el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Sa'lebe bin Hatıb el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Sa'lebe bin Amr el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Sa'lebe bin Âneme el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Sakf bin Amr el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Cabir bin Halid el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Cabir bin Abdullah el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Cabir bin Atik el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Cebbar bin Sahr el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Cübeyr bin İyas el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Haris bin Enes el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Haris bin Evs el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Haris bin Hatib el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Haris bin Hazeme el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Haris bin Sımme el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Haris bin Arfece el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Haris bin Nu'man el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Harise bin Süraka el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Harise bin Nu'man el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Hatıb bin Ebi Beltea el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Hatıb bin Amr el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Hatıb bin Amr el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Hubab bin Münzir el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Habîb bin Esved el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Haram bin Milhan el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Hureys bin Zeyd el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Husayn bin Haris el-Muhaciri (R.A)
 • Ve biseyyidina Hamza bin Abd'il-Muttalib el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Harice bin Humayyir el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Harice bin Zeyd el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Halid bin Bükeyr el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Halid bin Kays el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Habbab bin Eret el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Habbab Mevla Utbe bin Gazvan el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Hubeyb bin İsaf el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Hıraş bin Sımme el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Hallad bin Rafi' el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Hallad bin Süveyd el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Hallad bin Amr el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Huleyde bin Kays el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Huleyfe bin Adiyy el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Huneys bin Huzafe el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Havvat bin Cübeyr el-Evsî (R.A.)
 • Ve biseyyidina Havli bin Ebî Havli el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Zekvan bin Abdi Kays el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Umeyr bin Abd Amr el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Rafi bin Haris el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Rafi' bin Uncede el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Rafi bin Mualla el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Rafi' bin Yezîd el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Rib'ıy bin Rafi' el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Rebi bin İyas el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Rebia bin Eksem el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ruheyle bin Sa'lebe el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Rifaa bin Haris el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Rifaa bin Abd'il Münzir el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Rifaa bin Amr el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ziyad bin Bişr el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ziyad bin Lebid el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Zeyd bin Eslem el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Zeyd bin Harise el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Zeyd bin Hattab el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Zeyd bin Müzeyyen el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Zeyd bin Vedia el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Saib bin Osman el-Muhaciri (R.A)
 • Ve biseyyidina Salim Mevla Ebî Huzeyfe el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Salim bin Umeyr el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Sübey bin Kays el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Süraka bin Amr el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Süraka bin Ka'b el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Sa'd bin Havle el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Sa'd bin Hayseme el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Sa'd bin Rebi el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Sa'd bin Zeyd el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Sa'd bin Süheyl el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Sa'd ibn-u Ubeyd el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Sa’dü’l-Kelbi el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Sa'd bin Muaz el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Süfyan bin Bişr el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Seleme bin Eslem el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Seleme bin Sabit el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Seleme bin Selame el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Selît bin Kays el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Süleym bin Haris el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Süleym bin Amr el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Süleym bin Kays el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Süleym bin Milhan el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Simak bin Sa'd el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Sinan bin Ebî Sinan el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Sinan bin Sayfi el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Sehl bin Huneyf el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Sehl bin Atik el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Sehl bin Kays el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Sehl bin Rafi' el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Süheyl bin Vehb el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Sevad bin Zürayk el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Sevad bin Ğaziyye el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Süveybıt bin Sad el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Şücaa bin Vehb el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Şemmas bin Osman el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Subeyh Mevla Ebi’l-As el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Safvan bin Vehb el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Suheyb bin Sinan el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Dahhak bin Harise el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Dahhak bin Abd-i Amr el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Damre bin Amr el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Tufeyl bin Haris el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Tufeyl bin Malik el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Tufeyl bin Nu'man el-Hazreci (R.A)
 • Ve biseyyidina Aiz bin Mais el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Asım bin Sabit el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Asım bin Adiyy el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Asım bin Kays el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Akil bin Bükeyr el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Amir bin Ümeyye el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Amir bin Bükeyr el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Amir bin Rebia el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Amir bin Seleme el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Amir bin Ukeyr el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Amir bin Füheyra el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Amir bin Muhalled el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Abd-i Rabbih bin Hak el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Abdullah bin Sa'lebe el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Abdullah bin Cübeyr el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Abdullah bin Cahş el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Abdullah bin Ced el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Abdullah bin Humeyyir el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Abdullah bin Rebi el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Abdullah bin Revaha el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Abdullah bin Zeyd el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Abdullah bin Süraka el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Abdullah bin Seleme el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Abdullah bin Sehl el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Abdullah bin Süheyl el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Abdullah bin Tarık el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Abdullah bin Amir el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Abdullah bin Abdullah bin Ubey el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Abdullah bin Abd-i Menaf el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Abdullah bin Abs el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Abdullah bin Urfuta el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Abdullah bin Amr el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Abdullah bin Umeyr el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Abdullah bin Kays bin Halid el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Abdullah bin Kays bin Sahr el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Abdullah bin Ka'b Zeyd el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Abdullah bin Ka'b bin Amr el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Abdullah bin Mahreme el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Abdullah bin Mes'ud el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Abdullah bin Maz'un el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Abdullah bin Numan el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Abbad bin Bişr el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Abbad bin Kays bin Amir el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Abbad bin Kays bin Ayşe el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ubade bin el-Haşhaş el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ubade bin Samit el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Abs bin Amir el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ubeyd bin Ebî Ubeyd el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ubeyd bin Evs el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ubeyd bin Teyyihan el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ubeyd bin Zeyd el-Hazrec (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ubeyde bin Haris el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Utbe bin Rebia el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Utbe bin Abdullah el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Utbe bin Gazvan el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Osman bin Maz'un el-Muhacirî (R.A.)
 • Ve biseyyidina Adiyy bin Ebi Zağba el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Usaymet'ül-Esedi Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Usaymet'ül-Eşca’iy Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ukbe bin Amir el-Hazrecî (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ukbe bin Osman el Hazrecî (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ukbe bin Vehb el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ukbe bin Vehb bin Rebia el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ukbe bin Vehb bin Kelede el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ukkaşe bin Mıhsan el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Umare bin Hazm el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Amr bin Ebi Serh el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Amr bin İyas el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Amr bin Sa'lebe el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Amr bin Haris el-Hazrecî (R.A.)
 • Ve biseyyidina Amr bin Süraka el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Amr bin Talk el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Amr bin Muaz el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Umeyr bin Ma'bed el-Ez’ar el-Evsî (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ammar bin Yasir el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Umeyr bin Ebî Vakkas el-Muhaciri (R.A.) (ŞEHİD)
 • Ve biseyyidina Umeyr bin Haris el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Umeyr bin Humam el-Hazreci (R.A.) (ŞEHİD)
 • Ve biseyyidina Umeyr bin Avf Mevla Süheyl el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Antere Mevla Süleym bin Amr el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Avf bin Haris el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Uveym bin Saide el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina İyaz bin Züheyr el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina el-Fakih bin Bişr el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Fervete bin Amr el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Katade bin Numan el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Kudamete bin Maz'un el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Kutbete bin Amir el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Kaysi'bni Ebi Sa'sa'a el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Kays bin Mıhsan el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Kays bin Muhalled el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ka'b bin Cemmez el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ka'b bin Zeyd el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Malik bin Ebi Havli el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Malik ibn'ud Duhşum el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Malik bin Amr el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Malik bin Kudame el-Evsı (R.A.)
 • Ve biseyyidina Malik bin Mes'üd el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Malik bin Nümeyle el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Mübeşşir bin Abd'il-Munzir el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Mücezzer bin Ziyad el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Muhriz bin Amir el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Muhriz bin Nadle el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Muhammed bin Mesleme el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Müdlic bin Amir el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Mersed bin Mersed el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Mistah Avf bin Üsase el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Mes'ud bin Evs el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Mes'ud bin Halde el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Mes'ud bin Rebia el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Mes'ud bin Sa'd el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Mes'ud bin Sa'd el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Mus'ab bin Umeyr el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Muaz bin Cebel el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Muaz bin Haris el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Muaz bin Amr el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Muaz bin Mais el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ma'bed bin Kays el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Muattib bin Ubeyd el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Muattib bin Avf el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Muattib bin Kuşeyr el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ma'kıl bin Munzir el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ma'mer bin Haris el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ma'n bin Adiyy el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Muavviz bin Haris el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Muavviz bin Amr el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Mikdad bin Amr el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina El-Münzir bin Amr el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina El-Münzir bin Kudame el-Evsî (R.A.)
 • Ve biseyyidina El-Münzir bin Muhammed el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Mihca Mevla Ömer bin Hattab el Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Nasr bin Haris el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Nu'man bin Sinan el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Nu'man bin Abd-i Amr el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Nu'man bin Asar el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Nu'man bin Malik el-Hazrecî (R.A.)
 • Ve biseyyidina Nevfel bin Abdullah el-Hazrecî (R.A.)
 • Ve biseyyidina Hanî Ebu Bürde bin Niyar el- Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Vakıd bin Abdullah el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Vedia bin Amr el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Varaka bin İyas el-Hazreci (R.A)
 • Ve biseyyidina Vehb bin Sa'd el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Yezîd bin Haris el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Yezîd bin Rukayş el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Yezid bin Münzir el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ebi Üseyd Malik bin Rebia el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ebi A'ver bin Haris el-Hazrecî (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ebi Eyyub Halid bin Zeyd el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ebi Huzeyfe bin Utbe el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ebi Hamra Mevla Haris bin Rifae el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ebi Humeyda Ma'bed bin Abbad el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ebi Hanne Malik bin 'Amr el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ebi Harice Amr bin Kays el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ebi Halid Haris bin Kays el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ebi Huzeyme bin Evs el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ebi Davud Umeyr bin 'Amir el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ebi Dücane Kays bin Simak bin Haraş el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ebi Zeyd Kays bin Seken el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ebi Sebra bin Ebi Ruhm el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ebi Seleme bin 'Abdi'l-esed el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ebi Selit Useyr bin 'Amr el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ebi Sinan bin Seyfiyyi el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ebi Sinan Vehb bin Mihsan el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ebi Şeyh bin Ubey bin Sabit el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ebi Dayyah Numan bin Sabit el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ebi Talha Zeyd bin Sehl el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ebi Ubade Sad bin Osman el-Hazreci (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ebi Abs Abdurrahman bin Cebr el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ebi Akil Abdurrahman bin Abdillah el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ebi Kebşe el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ebi Lübabe Beşir bin Abdi'l-Münzir el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ebi Mahşi Süveyd et-Tai el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ebi Mersed Kennaz bin Husayn el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ebi Müleyl bin Ez'ar bin Zeyd el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ebi Münzir Yezid bin Amir el-Hazrecî (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ebi Heysem Malik bin et-Teyyihan el-Evsi (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ebi Yeser Kab bin Amr el-Hazrecî (R.A.)
Son Güncelleme : 30.04.2023 14:50:24
Ashabı Bedir Duası ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Ashabı Bedir Duası Yorumları
şifre

3 Yorum Yapılmış "Ashabı Bedir Duası"
En başta efendimiz seyyidüna ve nebiyyüna Muhammed el-muhaciri(sav)ismi olması gerekirdi. Düzeltirseniz seviniriz..Şimdiden Allah razı olsun.
İsimsiz. . 04.05.2016
CEVAP YAZ
en baştaki olması gereken efendimizin adını göremedim...
Nuray . 06.06.2014
CEVAP YAZ
Yüce ALLAH Ashabı Bedirin hürmetini dualarımızı kabul etsin
Nur . 21.05.2014
CEVAP YAZ
Zevk Suyu Orucu Bozar Mı
Zevk Suyu Orucu Bozar Mı
Zevk Suyu Orucu Bozar Mı, Zevk suyu genelde şehvet hallerinde erkeklik organından çıkan iki sıvı vardır. Bunlardan birine meni diğerine mezi denir. Meni, şehvetin doruğuna fışkırarak çıkar. Mezi ise şehvetten önce ve sonra sızıntı halinde olur. Meni ...
Şans Duası
Şans Duası
Şans Duası, Şansın açılması ve işlerinizin rast gitmesi nedeni ile Rabbimize yönelip el açarak gönülden ve samimi bir şekilde dualar ederiz. Şans ve kısmetin açılması için günlük düzenli okunması gereken pek çok dualar vardır. Rabbimiz samimi ve ...
Adet Olmak İçin Dua
Adet Olmak İçin Dua
Adet Olmak İçin Dua, Adet kanı, kadının normal bir vücut fonksiyonudur. Adet kanı gebelik olmadan her ay düzenli vakitlerde hazne dışına atılan kandır. Her ay bu döngü bu şekilde sırayla devam eder. Adet sancısı, bir gün öncesinde...
Miftahul Cennet Duası
Miftahul Cennet Duası
Miftahul Cennet duası, en güçlü ve en büyük dilek duasıdır. Peygamberimiz Hz Muhammed (s.a.v.) bir gün ashabıyla mescitte bulunurken, Cebrail a.s. yanına gelerek, "Ya Muhammed! Hak Teala sana selam gönderdi. Bu duayı sadece sana gönderdi. Senden ö...
Temre Duası
Temre Duası
Temre duası, elde, yüzde ve vücutta çıkan temrelerin, siğillerin yok olması için, yer gök dua diyerek Allah'a sığınmalıyız. Dualara devam edersek, Allah'ın izniyle şifa bulunacaktır. Yapılan dualar içtenlikle ve inanarak okunursa, daha çabuk ve kesin...
Ders Çalışmak İçin Dua
Ders Çalışmak İçin Dua
Ders Çalışmak İçin Dua, Dua bir isteğin, bir dileğin olması için Allah(c.c.)'a yalvarmaktır. Derse başlamadan önce dua okuyan öğrencinin Allah Teala zihnini açar. Onu unutkanlıktan korur. Dersi en iyi şekilde anlamasını sağlar. Çocuklarımızın dersler...
52 Gece Duası
52 Gece Duası
Kabir Duası, 52 Gece Duası, Büreyde radıyallahu anh şöyle dedi; Hz. Peygamber (asm) ashab-ı kirama, kabristana gittikleri zaman şöyle demelerini öğretirdi; "Esselamü aleyküm ehled diyari minel-müminin. Ve Inna inşallahu biküm lahikun. Es'elullahe len...
Huysuz Çocuğa Okunacak Dua
Huysuz Çocuğa Okunacak Dua
Huysuz Çocuğa Okunacak Dua, En önemli olan ise her durumda Allah'a dua etmek ve sabretmektir. Unutulmamalıdır ki; Yüce Allah duada ısrarcı olan kullarını sever. Anne ve babalar bir çocuk sahibi olduklarında onunla ilgili gelecek hayali kurarlar. Onun...
Bir Malın Satılması İçin Dua
Bir Malın Satılması İçin Dua
Bir malın satılması için dua, elinizde olan ev, araba, arsa gibi değerli bir malınızı satışa çıkardınız, fakat değerine bir alıcı çıkmıyorsa dualardan yatdım alarak, malınızın tez elden satışına yardımcı olabilirsiniz. Allah'ın izniyle tez elden...
Saç Duası
Saç Duası
Saç duası, saç dökülmesi ve zayıf saçlara sahip olan kişilerin şifa bulmak için okuyacakları bir duadır. Saç duası büyük bir inançla okunmalıdır ve şifanın yalnızca Allah 'tan geleceği unutulmamalıdır.Saçının dökülmemesi için şu dua okunmalıdır: Ve...
Sivilce Duası
Sivilce Duası
Sivilce Duası, vücudumuzun bazı bölgelerinde bazı zamanlar sivilceler ve siğiller ve çıbanlar meydana gelebilir. Böyle durumlarda ilk olarak bir hekime başvurmak ve bunların nedenini öğrenmek gereklidir. Bu çıkıntıların nedenleri bazı iç hastalık...
Mahkeme Duası
Mahkeme Duası
Mahkeme Duası, Dua etmek, Allah'a yaklaşmanın en güzel yoludur. Sıkıntıların, dua etmek, isteklerin ve beklentilerin Rabbimize açılmasıdır. Ne kadar içten, yürekten, yüreğin derinliklerinden seslenilirse o ölçüde yankı bulur. Dua etmek, işin başında,...

 

Zevk Suyu Orucu Bozar Mı
Şans Duası
Adet Olmak İçin Dua
Miftahul Cennet Duası
Temre Duası
Ders Çalışmak İçin Dua
52 Gece Duası
Huysuz Çocuğa Okunacak Dua
Bir Malın Satılması İçin Dua
Saç Duası
Sivilce Duası
Mahkeme Duası
Birinin Seni Sevmesi İçin Dua
Mübin Duası
Kuduriye Duası
41 Yasin Duası
Küsleri Barıştırma Duası
Hilye İ Şerif Duası
Haksızlık Karşısında Okunacak Dua
Güç Duası
Nasip Duası
Ramazan Duası
Hacet Duası
Söz Dinlemeyen Çocuğa Okunacak Dua
Bir İşin Olması İçin Okunacak Dua
Yasin Duası
Birinin Rüyasına Girmek İçin Dua
Aileyi İkna Etme Duası
Gelin Duası
Heyecanlanmamak İçin Dua
Popüler İçerik
Birinin Seni Sevmesi İçin Dua
Birinin Seni Sevmesi İçin Dua
Birinin seni sevmesi için dua etmek, sonunda hayırlı bir izdivaç planını da içerdiği taktirde Allah katında kabul görebilir. Allah ki, sizin için kimi...
Mübin Duası
Mübin Duası
Mübin Duası, Hayırlı dileklerin yerine gelmesi için önce sebepleri oluşturan bir plan yapılır. Bununla gerekilen her şeyin yapılması sonucunda dilekle...
Kuduriye Duası
Kuduriye Duası
Kuduriye duası, Allah nazarında makbul olan ve tutulan dileklerin gerçekleşmesi için Allah'ın (c.c) kullarına gönderdiği dualardan biridir. Her k...
41 Yasin Duası
41 Yasin Duası
41 Yasin Duası, herhangi hayırlı bir niyet için okunan, 41 Yasin Suresi okunduktan sonra okunan duadır. Bilinen ve bilinmeyen, görünen görünmeyen nim...
Küsleri Barıştırma Duası
Küsleri Barıştırma Duası
Küsleri Barıştırma Duası: Küsleri barıştırma duası olarak bilinen bir birine küsmüş iki kişinin arasının düzelmesi ve barışması için okunur. Özellik...
Hilye İ Şerif Duası
Hilye İ Şerif Duası
Hilye İ Şerif Duası, Bismillahirrahmannirrahim Ahir zaman Peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa (s.a.v) vefat edeceğine yakın bir zamanda, dünyadan ah...
Haksızlık Karşısında Okunacak Dua
Haksızlık Karşısında Okunacak Dua
Haksızlık Karşısında Okunacak Dua Haksızlığa uğrayan bir kul, üzülmek, haksızlık edene beddua etmek ya da kendini yıpratarak sinirlenmek yerine, en gü...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Zevk Suyu Orucu Bozar Mı
Şans Duası
Adet Olmak İçin Dua
Miftahul Cennet Duası
Temre Duası
Merhaba Eski Sevgilim 1 Senedir Peşimde Sürekli Rahatsız Ediyo
Min Zalike Billahi Min Seddetin Leke
Namazlarım Da Daha Samimi Olmak İstiyorum
Boy Uzatma Duasını Başkası İçin Nasıl Okuya Biliriz?
Sınav Stresi Yenmek İçin Hangi Dualar
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Merhaba Eski Sevgilim 1 Senedir Peşimde Sürekli Rahatsız Ediyo
Min Zalike Billahi Min Seddetin Leke
Namazlarım Da Daha Samimi Olmak İstiyorum
Boy Uzatma Duasını Başkası İçin Nasıl Okuya Biliriz?
Sınav Stresi Yenmek İçin Hangi Dualar
Yardım Sayfaları
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Mayıs - 2023