Namaz Duaları

Namaz Duaları

Namaz duaları, namaz kılan her insan namazda okunan bu sureleri bilir ve namaz esnasında okur. Fakat büyüklerimiz zamanında okuma yazma bilmedikleri için sadece bir kaç dua ile ya da Allah'ı zikrederek namaz kılmışlardır. Ancak ezberleme imkanı olanlar namazlarında bu sureleri okumalıdır.

Namaz dualarının tek tek anlamları ile bakalım.

Subhaneke, Subhaneke allahumme ve bi hamdik ve tebareke'smüke ve teala ceddük ve la ilâhe gayruk. Anlamı, Allah'ım sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. Senden başka ilâh yoktur.

Ettahiyyatu, ettahiyyatu lillahi vessalavetü vettayibat. Esselâmü aleyke eyyühennebiyu ve rahmetullahi ve berekatihu. Esselâmü aleyna ve ala ibadillahis salihin. Eşhedu enla ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Anlamı, dil ile beden ve mal ile yapılan bütün ibadetler Allah'a dır. Ey peygamber Allah'ın selamı rahmet ve bereketi senin üzerine olsun. Selam bizim üzerimize ve Allah'ın bütün iyi kulları üzerine olsun. Şahitlik ederim ki Allah tan başka ilâh yoktur. Yine şahitlik ederim ki Muhammed o nun kulu ve peygamberidir.

Allahumme salli, allahumme salli ala Muhammed'in ve ala ali Muhammed, kema salleyte ala ibrahime ve ala ali ibrahim. İnneke hamidun mecid. Anlamı, Allah'ım Muhammed e ve Muhammed'in ümmetine rahmet eyle şerefini yücelt. İbrahim'e ve ibrahimin ümmetine rahmet ettiğin gibi. Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin. Şan ve şeref sahibi de sensin.

Allahumme barik, allahumme barik ala Muhammed'in ve ala ali Muhammed. Kema barekte ala İbrahim'e ve ala ali ibrahim. İnneke hamidun mecid. Anlamı, Allah'ım Muhammed'e ve Muhammed'in ümmetine hayır ve bereket ver. İbrahim ve ibrahimin ümmetine verdiğin gibi. Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin şan ve şeref sahibinde sensin.

Rabbena atina, rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kına azebennar. Anlamı, Allah'ım bize dünya da iyilik ve güzellik, ahirette iyilik ve güzellik ver. Bizi ateşin azabından koru.

Rabbenağfirli, rabbenağfirli ve li valideyye ve lil mu minine yevme yekumu hisab. Anlamı, ey bizim Rabbimiz beni anamı ve babamı ve bütün Müminleri hesap gününde bağışla.

Kunut duaları, allahumme inna nesteinuke ve nestağfiruke ve nestehdik. Ve nu minu bike ve netubu ileyk. Ve netevekkelu aleyke ve nusni aleykel hayra kullehu neşkuruke ve la nefruke ve nehleu ve netruku men yefcuruk. Anlamı Allah'ım senden yardım isteriz günahlarımızı bağışlamanı isteriz. Razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız sana tevbe ederiz. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayırla överiz. Sana şükrederiz. Hiç bir nimetini inkar etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkar eden ve sana karşı geleni bırakırız.
Allahumme iyyake na budu ve leke nusalli ve nescudu ve ileyke nes a ve nahfidu nercu rahmeteke ve nahsa azabeke inna azabeke bil kuffari mulhik. Anlamı, Allah'ım biz yalnız sana kulluk ederiz namazı yalnız senin için kılarız. Ancak sana secde ederiz. Yalnız sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. İbadetlerini sevinçle yaparız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını isteriz. Azabından korkarız. Şüphesiz senin azabın Kâfirlere ve inançsızlara ulaşır.

Fatiha suresi, elhamdu lillahi rabbil alemin. Errahmanir rahim. Maliki yevmiddin. İyyake na budu ve iyyake nestein, ihdinessıratel müstakim. Sıratellezine en amte aleyhim gayril magdubi aleyhim ve leddalin. Anlamı, Hamd alemlerin rabbi, merhametli olan merhamet eden ve din gününün sahibi olan Allah'a mahsustur. Allah'ım ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola nimete erdirdiğin kimselerin gazaba uğramayanların sapmayanların yoluna eriştir.

Fil suresi, elem tera keyfe fe ala rabbuke biashabil fil. Elem yec al keydehum fi tadlil. Ve ersele aleyhim tayran ebabil. Termihim bi hicaretin min siccil. Fece alehum ke asfin me kul. Anlamı, fil sahiplerinin rabbine ne ettiğini görmedin mi? Onların düzenini boşa çıkarmadı mı? Onların üzerine sert taşlar atan sürüler ile kuşlar gönderdi. Sonunda onları yenilmiş ekin gibi yaptı.

Kevser suresi, inna a taynakelkevser. Fesalli lirabbike venhar. İnna şanieke huvel ebter. Anlamı, ey Muhammed. Doğrusu sana çok nimet vermişizdir. Öyleyse rabbin için namaz kıl, kurban kes. Doğrusu adı, sanı ortadan kalkacak olan. Sana kin tutan kimsedir.

Nasr suresi, İza cae nasrullahi velfeth. Ve raeytennase yedhulune fi dinillahi efvaca, fesebbih bihamdi rabbike vestağrif. İnnehu kane tevvabe. Anlamı, ey Muhammed Allah'ın yardımı ve zafer günü gelip insanların Allah'ın dinine akın akın girdiklerini görünce rabbini överek tesbih et. O ndan bağışlama dile. Çünkü o tevbeleri daima kabul eder.

İhlas suresi, kul hüvallahü ehad. Allahussamed. Lem yelid ve lem yuled. Ve lem yekün lehü küfüven ehad. Anlamı, ey Muhammed de ki o Allah bir tektir. Allah her şeyden müstağni ve her şey Allah'a muhtaçtır. O doğurmamış ve doğmamıştır. Hiç bir şey O na denk değildir.

Felak suresi, kul euzu birabbilfelak. Min şerri ma halak. Ve min şerri gasikın iza vekab. Ve min şerri neffasati fil ukad. Ve min şerri hasidin iza hesad. Anlamı, ey Muhammed de ki yarattıkların şerrinden bastığın zaman karanlığın şerrinden düğümlere nefes eden büyücülerin şerrinden haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden tan yerini ağartan rabbe sığınırım.

Nas suresi, kul euzu birabbinnas. Melikinnasi, ilahinnas. Min şerril vesvasil hannas. Ellezi yuvesvisu fi sudurinnasi. Minel cinneti vennas. Anlamı, ey Muhammed deki insanlardan ve cinlerden ve cinlerden ve insanların gönüllerine vesvese veren o sinsi vesvesecinin şerrinden insanların ilahı insanların ilahı insanların hükümharı ve insanların rabbi olan Allah'a sığınırım.
Son Güncelleme : 03.05.2021 08:52:19
Namaz Duaları ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Namaz Duaları Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Namaz Duaları"
İyi günler ben bazen namaz kılarken dalgın olduğum zamanlar namaz dualarının yerlerini karıştırıyorum. Fakat farkına vardıktan sonra tekrar doğrusunu okuyorum ama yine de içime sinmiyor. Acaba namaz dualarının yerini karıştırırsam bir günahı olur mu? Lütfen bu konuda bana bilgi verirseniz çok sevinirim şimdiden teşekkür ederim.
Mahsun . 10.09.2018 23:06:53
1 YANITI GÖRÜNTÜLE
Zevk Suyu Orucu Bozar Mı
Zevk Suyu Orucu Bozar Mı
Zevk Suyu Orucu Bozar Mı, Zevk suyu genelde şehvet hallerinde erkeklik organından çıkan iki sıvı vardır. Bunlardan birine meni diğerine mezi denir. Meni, şehvetin doruğuna fışkırarak çıkar. Mezi ise şehvetten önce ve sonra sızıntı halinde olur. Meni ...
Şans Duası
Şans Duası
Şans Duası, Şansın açılması ve işlerinizin rast gitmesi nedeni ile Rabbimize yönelip el açarak gönülden ve samimi bir şekilde dualar ederiz. Şans ve kısmetin açılması için günlük düzenli okunması gereken pek çok dualar vardır. Rabbimiz samimi ve ...
Adet Olmak İçin Dua
Adet Olmak İçin Dua
Adet Olmak İçin Dua, Adet kanı, kadının normal bir vücut fonksiyonudur. Adet kanı gebelik olmadan her ay düzenli vakitlerde hazne dışına atılan kandır. Her ay bu döngü bu şekilde sırayla devam eder. Adet sancısı, bir gün öncesinde...
Miftahul Cennet Duası
Miftahul Cennet Duası
Miftahul Cennet duası, en güçlü ve en büyük dilek duasıdır. Peygamberimiz Hz Muhammed (s.a.v.) bir gün ashabıyla mescitte bulunurken, Cebrail a.s. yanına gelerek, "Ya Muhammed! Hak Teala sana selam gönderdi. Bu duayı sadece sana gönderdi. Senden ö...
Temre Duası
Temre Duası
Temre duası, elde, yüzde ve vücutta çıkan temrelerin, siğillerin yok olması için, yer gök dua diyerek Allah'a sığınmalıyız. Dualara devam edersek, Allah'ın izniyle şifa bulunacaktır. Yapılan dualar içtenlikle ve inanarak okunursa, daha çabuk ve kesin...
Ders Çalışmak İçin Dua
Ders Çalışmak İçin Dua
Ders Çalışmak İçin Dua, Dua bir isteğin, bir dileğin olması için Allah(c.c.)'a yalvarmaktır. Derse başlamadan önce dua okuyan öğrencinin Allah Teala zihnini açar. Onu unutkanlıktan korur. Dersi en iyi şekilde anlamasını sağlar. Çocuklarımızın dersler...
52 Gece Duası
52 Gece Duası
Kabir Duası, 52 Gece Duası, Büreyde radıyallahu anh şöyle dedi; Hz. Peygamber (asm) ashab-ı kirama, kabristana gittikleri zaman şöyle demelerini öğretirdi; "Esselamü aleyküm ehled diyari minel-müminin. Ve Inna inşallahu biküm lahikun. Es'elullahe len...
Huysuz Çocuğa Okunacak Dua
Huysuz Çocuğa Okunacak Dua
Huysuz Çocuğa Okunacak Dua, En önemli olan ise her durumda Allah'a dua etmek ve sabretmektir. Unutulmamalıdır ki; Yüce Allah duada ısrarcı olan kullarını sever. Anne ve babalar bir çocuk sahibi olduklarında onunla ilgili gelecek hayali kurarlar. Onun...
Bir Malın Satılması İçin Dua
Bir Malın Satılması İçin Dua
Bir malın satılması için dua, elinizde olan ev, araba, arsa gibi değerli bir malınızı satışa çıkardınız, fakat değerine bir alıcı çıkmıyorsa dualardan yatdım alarak, malınızın tez elden satışına yardımcı olabilirsiniz. Allah'ın izniyle tez elden...
Saç Duası
Saç Duası
Saç duası, saç dökülmesi ve zayıf saçlara sahip olan kişilerin şifa bulmak için okuyacakları bir duadır. Saç duası büyük bir inançla okunmalıdır ve şifanın yalnızca Allah 'tan geleceği unutulmamalıdır.Saçının dökülmemesi için şu dua okunmalıdır: Ve...
Sivilce Duası
Sivilce Duası
Sivilce Duası, vücudumuzun bazı bölgelerinde bazı zamanlar sivilceler ve siğiller ve çıbanlar meydana gelebilir. Böyle durumlarda ilk olarak bir hekime başvurmak ve bunların nedenini öğrenmek gereklidir. Bu çıkıntıların nedenleri bazı iç hastalık...
Mahkeme Duası
Mahkeme Duası
Mahkeme Duası, Dua etmek, Allah'a yaklaşmanın en güzel yoludur. Sıkıntıların, dua etmek, isteklerin ve beklentilerin Rabbimize açılmasıdır. Ne kadar içten, yürekten, yüreğin derinliklerinden seslenilirse o ölçüde yankı bulur. Dua etmek, işin başında,...

 

Zevk Suyu Orucu Bozar Mı
Şans Duası
Adet Olmak İçin Dua
Miftahul Cennet Duası
Temre Duası
Ders Çalışmak İçin Dua
52 Gece Duası
Huysuz Çocuğa Okunacak Dua
Bir Malın Satılması İçin Dua
Saç Duası
Sivilce Duası
Mahkeme Duası
Birinin Seni Sevmesi İçin Dua
Mübin Duası
Kuduriye Duası
41 Yasin Duası
Küsleri Barıştırma Duası
Hilye İ Şerif Duası
Haksızlık Karşısında Okunacak Dua
Güç Duası
Nasip Duası
Ramazan Duası
Hacet Duası
Söz Dinlemeyen Çocuğa Okunacak Dua
Bir İşin Olması İçin Okunacak Dua
Yasin Duası
Birinin Rüyasına Girmek İçin Dua
Aileyi İkna Etme Duası
Gelin Duası
Heyecanlanmamak İçin Dua
Popüler İçerik
Birinin Seni Sevmesi İçin Dua
Birinin Seni Sevmesi İçin Dua
Birinin seni sevmesi için dua etmek, sonunda hayırlı bir izdivaç planını da içerdiği taktirde Allah katında kabul görebilir. Allah ki, sizin için kimi...
Mübin Duası
Mübin Duası
Mübin Duası, Hayırlı dileklerin yerine gelmesi için önce sebepleri oluşturan bir plan yapılır. Bununla gerekilen her şeyin yapılması sonucunda dilekle...
Kuduriye Duası
Kuduriye Duası
Kuduriye duası, Allah nazarında makbul olan ve tutulan dileklerin gerçekleşmesi için Allah'ın (c.c) kullarına gönderdiği dualardan biridir. Her k...
41 Yasin Duası
41 Yasin Duası
41 Yasin Duası, herhangi hayırlı bir niyet için okunan, 41 Yasin Suresi okunduktan sonra okunan duadır. Bilinen ve bilinmeyen, görünen görünmeyen nim...
Küsleri Barıştırma Duası
Küsleri Barıştırma Duası
Küsleri Barıştırma Duası: Küsleri barıştırma duası olarak bilinen bir birine küsmüş iki kişinin arasının düzelmesi ve barışması için okunur. Özellik...
Hilye İ Şerif Duası
Hilye İ Şerif Duası
Hilye İ Şerif Duası, Bismillahirrahmannirrahim Ahir zaman Peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa (s.a.v) vefat edeceğine yakın bir zamanda, dünyadan ah...
Haksızlık Karşısında Okunacak Dua
Haksızlık Karşısında Okunacak Dua
Haksızlık Karşısında Okunacak Dua Haksızlığa uğrayan bir kul, üzülmek, haksızlık edene beddua etmek ya da kendini yıpratarak sinirlenmek yerine, en gü...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Zevk Suyu Orucu Bozar Mı
Şans Duası
Adet Olmak İçin Dua
Miftahul Cennet Duası
Temre Duası
Merhaba Eski Sevgilim 1 Senedir Peşimde Sürekli Rahatsız Ediyo
Min Zalike Billahi Min Seddetin Leke
Namazlarım Da Daha Samimi Olmak İstiyorum
Boy Uzatma Duasını Başkası İçin Nasıl Okuya Biliriz?
Sınav Stresi Yenmek İçin Hangi Dualar
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Merhaba Eski Sevgilim 1 Senedir Peşimde Sürekli Rahatsız Ediyo
Min Zalike Billahi Min Seddetin Leke
Namazlarım Da Daha Samimi Olmak İstiyorum
Boy Uzatma Duasını Başkası İçin Nasıl Okuya Biliriz?
Sınav Stresi Yenmek İçin Hangi Dualar
Yardım Sayfaları
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022