Namaz Duaları

Namaz Duaları

Namaz duaları, namaz kılan her insan namazda okunan bu sureleri bilir ve namaz esnasında okur. Fakat büyüklerimiz zamanında okuma yazma bilmedikleri için sadece bir kaç dua ile ya da Allah'ı zikrederek namaz kılmışlardır. Ancak ezberleme imkanı olanlar namazlarında bu sureleri okumalıdır.

Namaz dualarının tek tek anlamları ile bakalım.

Subhaneke, Subhaneke allahumme ve bi hamdik ve tebareke'smüke ve teala ceddük ve la ilâhe gayruk. Anlamı, Allah'ım sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. Senden başka ilâh yoktur.

Ettahiyyatu, ettahiyyatu lillahi vessalavetü vettayibat. Esselâmü aleyke eyyühennebiyu ve rahmetullahi ve berekatihu. Esselâmü aleyna ve ala ibadillahis salihin. Eşhedu enla ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Anlamı, dil ile beden ve mal ile yapılan bütün ibadetler Allah'a dır. Ey peygamber Allah'ın selamı rahmet ve bereketi senin üzerine olsun. Selam bizim üzerimize ve Allah'ın bütün iyi kulları üzerine olsun. Şahitlik ederim ki Allah tan başka ilâh yoktur. Yine şahitlik ederim ki Muhammed o nun kulu ve peygamberidir.

Allahumme salli, allahumme salli ala Muhammed'in ve ala ali Muhammed, kema salleyte ala ibrahime ve ala ali ibrahim. İnneke hamidun mecid. Anlamı, Allah'ım Muhammed e ve Muhammed'in ümmetine rahmet eyle şerefini yücelt. İbrahim'e ve ibrahimin ümmetine rahmet ettiğin gibi. Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin. Şan ve şeref sahibi de sensin.

Allahumme barik, allahumme barik ala Muhammed'in ve ala ali Muhammed. Kema barekte ala İbrahim'e ve ala ali ibrahim. İnneke hamidun mecid. Anlamı, Allah'ım Muhammed'e ve Muhammed'in ümmetine hayır ve bereket ver. İbrahim ve ibrahimin ümmetine verdiğin gibi. Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin şan ve şeref sahibinde sensin.

Rabbena atina, rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kına azebennar. Anlamı, Allah'ım bize dünya da iyilik ve güzellik, ahirette iyilik ve güzellik ver. Bizi ateşin azabından koru.

Rabbenağfirli, rabbenağfirli ve li valideyye ve lil mu minine yevme yekumu hisab. Anlamı, ey bizim Rabbimiz beni anamı ve babamı ve bütün Müminleri hesap gününde bağışla.

Kunut duaları, allahumme inna nesteinuke ve nestağfiruke ve nestehdik. Ve nu minu bike ve netubu ileyk. Ve netevekkelu aleyke ve nusni aleykel hayra kullehu neşkuruke ve la nefruke ve nehleu ve netruku men yefcuruk. Anlamı Allah'ım senden yardım isteriz günahlarımızı bağışlamanı isteriz. Razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız sana tevbe ederiz. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayırla överiz. Sana şükrederiz. Hiç bir nimetini inkar etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkar eden ve sana karşı geleni bırakırız.
Allahumme iyyake na budu ve leke nusalli ve nescudu ve ileyke nes a ve nahfidu nercu rahmeteke ve nahsa azabeke inna azabeke bil kuffari mulhik. Anlamı, Allah'ım biz yalnız sana kulluk ederiz namazı yalnız senin için kılarız. Ancak sana secde ederiz. Yalnız sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. İbadetlerini sevinçle yaparız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını isteriz. Azabından korkarız. Şüphesiz senin azabın Kâfirlere ve inançsızlara ulaşır.

Fatiha suresi, elhamdu lillahi rabbil alemin. Errahmanir rahim. Maliki yevmiddin. İyyake na budu ve iyyake nestein, ihdinessıratel müstakim. Sıratellezine en amte aleyhim gayril magdubi aleyhim ve leddalin. Anlamı, Hamd alemlerin rabbi, merhametli olan merhamet eden ve din gününün sahibi olan Allah'a mahsustur. Allah'ım ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola nimete erdirdiğin kimselerin gazaba uğramayanların sapmayanların yoluna eriştir.

Fil suresi, elem tera keyfe fe ala rabbuke biashabil fil. Elem yec al keydehum fi tadlil. Ve ersele aleyhim tayran ebabil. Termihim bi hicaretin min siccil. Fece alehum ke asfin me kul. Anlamı, fil sahiplerinin rabbine ne ettiğini görmedin mi? Onların düzenini boşa çıkarmadı mı? Onların üzerine sert taşlar atan sürüler ile kuşlar gönderdi. Sonunda onları yenilmiş ekin gibi yaptı.

Kevser suresi, inna a taynakelkevser. Fesalli lirabbike venhar. İnna şanieke huvel ebter. Anlamı, ey Muhammed. Doğrusu sana çok nimet vermişizdir. Öyleyse rabbin için namaz kıl, kurban kes. Doğrusu adı, sanı ortadan kalkacak olan. Sana kin tutan kimsedir.

Nasr suresi, İza cae nasrullahi velfeth. Ve raeytennase yedhulune fi dinillahi efvaca, fesebbih bihamdi rabbike vestağrif. İnnehu kane tevvabe. Anlamı, ey Muhammed Allah'ın yardımı ve zafer günü gelip insanların Allah'ın dinine akın akın girdiklerini görünce rabbini överek tesbih et. O ndan bağışlama dile. Çünkü o tevbeleri daima kabul eder.

İhlas suresi, kul hüvallahü ehad. Allahussamed. Lem yelid ve lem yuled. Ve lem yekün lehü küfüven ehad. Anlamı, ey Muhammed de ki o Allah bir tektir. Allah her şeyden müstağni ve her şey Allah'a muhtaçtır. O doğurmamış ve doğmamıştır. Hiç bir şey O na denk değildir.

Felak suresi, kul euzu birabbilfelak. Min şerri ma halak. Ve min şerri gasikın iza vekab. Ve min şerri neffasati fil ukad. Ve min şerri hasidin iza hesad. Anlamı, ey Muhammed de ki yarattıkların şerrinden bastığın zaman karanlığın şerrinden düğümlere nefes eden büyücülerin şerrinden haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden tan yerini ağartan rabbe sığınırım.

Nas suresi, kul euzu birabbinnas. Melikinnasi, ilahinnas. Min şerril vesvasil hannas. Ellezi yuvesvisu fi sudurinnasi. Minel cinneti vennas. Anlamı, ey Muhammed deki insanlardan ve cinlerden ve cinlerden ve insanların gönüllerine vesvese veren o sinsi vesvesecinin şerrinden insanların ilahı insanların ilahı insanların hükümharı ve insanların rabbi olan Allah'a sığınırım.
Son Güncelleme : 03.05.2021 08:52:19
Namaz Duaları ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Namaz Duaları Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Namaz Duaları"
İyi günler ben bazen namaz kılarken dalgın olduğum zamanlar namaz dualarının yerlerini karıştırıyorum. Fakat farkına vardıktan sonra tekrar doğrusunu okuyorum ama yine de içime sinmiyor. Acaba namaz dualarının yerini karıştırırsam bir günahı olur mu? Lütfen bu konuda bana bilgi verirseniz çok sevinirim şimdiden teşekkür ederim.
Mahsun . 10.09.2018 23:06:53
1 YANITI GÖRÜNTÜLE
Uyku Duası
Uyku Duası
Uyku duası, uykusuzluk problemi çekenler için okuması önerilen dualardır. Bazen aşırı sıkıntı, stres gibi nedenlerden uyku problemleri yaşanabilir. Yada kişilerde uyku uyuyamama gibi rahatsızlıkların bulunması tedavi bile gerektirmektedir. Uyku probl...
Şahmeran Duası
Şahmeran Duası
Şahmeran duası, Allah nazarında makbul olan dualardan biridir. İçerisinde Allah'ın isimleri olduğundan her türlü dilek için okunabilir. Bu duanın etkisi de çabuk olacaktır. Duanın abdestli olarak okunması gerekir. Duayı okumaya hamdele, besmele ve sa...
İstiğfar Duası
İstiğfar Duası
İstiğfar Duası, önceden işlenmiş tüm günahlardan dolayı pişmanlık duyulduğunu ifade etmek ve tekrar aynı günahları işlemeyeceğine dair Cenab-ı Allah’a söz vermek amacı ile okunan bir duadır. Duayı okumadan önce gusül abdesti almak gerekir.(Gusül a...
Korku Duası
Korku Duası
Korku duası, insanlar korkularından ve belalardan korunmak için yine Allah'a sığınmalıdır. Okuyacakları dualar sayesinde kalplerinde olan tüm korkular gidecek, huzurlu bir yaşam süreceklerdir. Bu duaları inanarak, Allah'ın onları koruyacağına güvener...
Tövbe Duası
Tövbe Duası
Tövbe duası, kişinin yaptığı bütün günahkar davranışlardan pişmanlık duyduğunu ifade eden, bundan sonraki yaşamında günah ve kusurlu hareketlerden uzak duracağı hakkında Allah'a söz vermesidir. Allah'ın ve Resulünün yasakladığı, dinen hoş karşılanmay...
Oruca Nasıl Niyet Edilir
Oruca Nasıl Niyet Edilir
Oruca nasıl niyet edilir? Tüm ibadetlerde olduğu gibi ibadetin temel şartı niyet etmektir. Oruç çeşitlerinden hangi oruç tutulursa tutulsun niyet edilmesi gerekir. Niyet etmeden gün içerisinde hiçbir şey yenmemesi durumunda yanı orucun niyet dışın...
Hacet Duası
Hacet Duası
Hacet duası, hacet Allah-u Teala’dan yerine getirilmesi istenilen bir dilektir. Çok olması istenilen bir dileğin Allah’a gönülden dua edilerek duanın gerçekleşmesini beklemektir. Dileklerin gerçekleşmesi için okunabilecek birçok dua vardır.Dilek v...
Kötülüklerden Korunma Duası
Kötülüklerden Korunma Duası
Kötülüklerden korunma duası, dualar Müslümanlar için koruyucu bir silahtır. Her türlü kötülüklere karşı okunabilecek birçok dua vardır. Bu dualar okunması gerektiği gibi kuralına uygun bir şekilde okunursa Allah-u Teala okuyan kişiyi kötülüklere karş...
Kazanç Duası
Kazanç Duası
Kazanç duası, kişilerin kimseye muhtaç olmadan yaşamını devam ettirebilmesi ve ailesinin nafakasını temin edebilmesi için meşru yollardan, çalışarak helal kazanç sağlaması dini vazifelerdendir. Bunu yerine getirmiş olan kişiler, Allah'a olan ibadetin...
Sıkıntı Duası
Sıkıntı Duası
Sıkıntı duası, sıkıntı kişiyi psikolojik olarak rahatsız eden bir sorundur. Sıkıntıdan kurtulabilmek için Allah-u Teala nedenlere yapışılması gerektiğini bazı hadis-i Şerifler ile açıklamaktadır. Kur'an-ı Kerim'de her zorluğun bir kolaylığı vardır di...
Bir Malın Satılması İçin Dua
Bir Malın Satılması İçin Dua
Bir malın satılması için dua, elinizde olan ev, araba, arsa gibi değerli bir malınızı satışa çıkardınız, fakat değerine bir alıcı çıkmıyorsa dualardan yatdım alarak, malınızın tez elden satışına yardımcı olabilirsiniz. Allah'ın izniyle tez elden...
Rızık Duası
Rızık Duası
Rızık duası, bereketli rızık isteyenler, rızkının artmasını isteyen kişiler tarafından her zaman okunmalıdır. Dinimizde her türlü sıkıntımızı giderecek dua bulunmaktadır. Duanın faydasını Allah’ın izniyle her zaman görebilirsiniz. Bereketli bir ...

 

Uyku Duası
Şahmeran Duası
İstiğfar Duası
Korku Duası
Tövbe Duası
Oruca Nasıl Niyet Edilir
Hacet Duası
Kötülüklerden Korunma Duası
Kazanç Duası
Sıkıntı Duası
Bir Malın Satılması İçin Dua
Rızık Duası
Şans Duası
Huysuz Çocuğa Okunacak Dua
Şükür Duası
İş Bulma Duası
Şahmaran Duası
İsmi Azam Duası
Vesvese Duası
Miftahul Cennet Duası
Kavuşma Duası
Korkan Çocuğa Okunacak Dua
Cünüpken Oruç Tutulurmu
Sabır Duası
Kısmet Duası
Celcelutiye Duası
Yol Duası
Eşini Kendine Bağlamak İçin Dua
Zenginlik Duası
Uyumayan Bebek İçin Dua
Popüler İçerik
Şans Duası
Şans Duası
Şans Duası, Şansın açılması ve işlerinizin rast gitmesi nedeni ile Rabbimize yönelip el açarak gönülden ve samimi bir şekilde dualar ederiz. Şans ve...
Huysuz Çocuğa Okunacak Dua
Huysuz Çocuğa Okunacak Dua
Huysuz Çocuğa Okunacak Dua, En önemli olan ise her durumda Allah'a dua etmek ve sabretmektir. Unutulmamalıdır ki; Yüce Allah duada ısrarcı olan kullar...
Şükür Duası
Şükür Duası
Şükür duası, her sabaha ulaşıldığında bir ve akşam bir defa okunursa o gün ve gece için Allah'a şükretmiş olunur. Şükür duası için abdesli olmak şartı...
İş Bulma Duası
İş Bulma Duası
İş bulma duası, uzun süre iş bulamayanların yada işini değiştirip daha iyi imkanlarda iş arayanların okuyacağı bir duadır. Günümüzde insanlar iş seçim...
Şahmaran Duası
Şahmaran Duası
Şahmaran duası, bu dua bütün dualardan daha üstün bir duadır. İçinde Allah'ın isimlerinin toplandığı, duaların şahı denilen bir dua olarak kabul edili...
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası, Duaların en büyüğü İsm-i A'zam duasıdır. Onunla yapılan dua kabule şayan olduğu için Peygamberlerin haricinde bazı kimseler Süleyman ...
Vesvese Duası
Vesvese Duası
Vesvese duası, insanın şüphe, kuruntu ve takıntılar nedeniyle içine düştüğü durumlarda, Allah'a sığınmak için okuması gereken dualardır. Vesvese ona ö...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Uyku Duası
Şahmeran Duası
İstiğfar Duası
Korku Duası
Tövbe Duası
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Mayıs - 2021