Kadeh Duası Okunuşu ve Anlamı
09 Temmuz 2024

Kadeh Duası Okunuşu ve Anlamı

Kadeh duası, çeşitli dilekler için okunabilecek etkili bir duadır. Bu dua, Kenzül Arş duası ile birlikte okunduğunda daha faydalı olabilir. Kadeh duasını ayın ilk günlerinde, tam bir inanç ve samimiyetle okumak, dileklerin gerçekleşmesine yardımcı olabilir. Özellikle Cuma günü sela vaktinde, kıbleye dönerek ve taharet ile gusül abdesti alarak bu duayı 2 ya da 4 defa okumak, sevgi ve muhabbetin artmasına vesile olacaktır.

Duanın Etkileri

Uzak bir yerden bir kişinin gelmesini isterseniz, akarsu kenarında 41 defa okumak o kişinin tez zamanda gelmesine sebep olabilir. Bir mum üzerine okunarak, bir kimse niyetine yakılırsa, o kişi mum gibi yanar. Yaprağın üzerine okunarak ateşe atıldığında, o kişi divane olur. Bahtı kapalı olan kadın ya da erkek, bu duayı üzerinde taşıdığında, bahtı tez zamanda açılacaktır. Bir kadın sürme üzerine okuyarak, gözlerine çektiğinde, kim onu görürse âşık olacaktır. Kadın ve erkek bu duayı 10 defa okursa, muhabbetleri güzel olur. Herkesin muradına nail olması için, kadeh duası okunmalıdır.

Bismillahirrahmanirrahim.

Bismillahi ve billahi ve bismihi müstedrarül ahireti vel ula la gayete ve la müreda lehü mafissemavati ula errahmanü alel arşisteva. Allahu azimü lalai daimünna mâni Kahriüla, dairrahmani atilün birrizkihi ma'rulun bilutfihi adilün fil hükmihi alimün fi halkihi. Ramürrahmani, alimül ulemai Kadirun alama yeşaü. Sübhan el-melekil hamidi zil, arşil-meidi fa'alün lima yüridü rabbül erbabi müses bilbül eshabi ve razikularzak ve halikul ahlaki mukaddiriul makduri ve kahirul makhuri dilün yevmle haşri venuşuri ila hil alihetir yevmel vakieti rahimün halimün Gafurun Şekürun. Velhamdü Lillihissemavati ve hüvessemiül alimu kabilüttövbi Şekürun halimün. El evvelü el ahırrüzzahirulbatinüddai müyrazi kulvehabbu Sahubül ataya yağfiruve ya'hu anil haifine Sübhaneke ya la ilahe illa entel kalbihi melkirrahimi. Halikil arşil azimi vesrulma, budül kesiral ataya Şekürun halimün Leyse kemisilhi Şeyün ve hüvessemiül alimu ve ente ala külli şey'in şehidin Yaşudihu ente ta'lemu sirri ve ala niyeti ve ma tuhafiil Kulübi ente külte ve ente askadul kailine Eduni esteci leküm la taknetu min rahmetillahi Allahümmehfazni min afatil leyli venneharii Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber Kabiren La ilahe illallahü rahmanen rahimen La ilahe illallahü habben. La ilahe illallahu hakkan. La ilahe illallahü Muhammedün Redü nefsi ve feari ve beşri ve dini ve dünyaya ve ahii ve malii ve zürriyyeti min şerri külli zi şerrin yüzini eünizinnefsi min cemii ma rezakani rabbi minni, minellahi, bi ihsanihi ve ehibbai ve ihyani minel mü'minine vel müminati billahil aliyyil azimi ve Tekabber kitabin enkallehullahu azze ve celle ve nekale resule sellalahu aze vecelle evtekabbel burhanü azherehullahü azze ve celle bih Lilahe ilalahü ve izzetillahi ve azzemetillahi ve sultanillahi ve siatillahi ve hükmillahi ve ahvallahi ve ihsaillahi ve Kudretillahi ve enbiyaillahi ve melaeketillah ve kütibihillahi ve resulillahi ve euzubillahi min gazabillahi ve ikabillahi ve sehatillahi ve nekatillahi ve min kitabillahi kad sebeka ve min zevali ni'meti ve mucibatin heleketi vel fadihati fildünya, vel ahireti ve euzubillahi, izimi minel, ehli vel mali velveledi ve inde muayenti melekil mevti alyhisselamu ve euzubillahil, azim min şerri külli zi şerrin ve min şerri ma ehafü ve ahzeru ve min şerri fesekatil arabi vel acemi ve min şerrilcinni vel insi veşşeytani ve min şerri iblise ve cunudi hi ve min şerrisselatini ve etbaihim ve min ya yenzilu minessemai ve ya'rucu fiha ve min şerri ma yelicü fiil'leyli vennehari vema yahluku fiha ve min şerri külli debbetin ente ahizün binasitina inne rabbi ala sıratin müstekim. Allahümme inne ahteceb tü bike min şerri külli şeyin halektehu ve ahteris bike minküm ve euzubillahi aliyyil azimi minel garaki velhedmi vel fedmi velhi caretivezzeelişi vessayhati, velfetneti bessevaki ve vel cünuni ve cemil envail belai fildünya vel ahireti ve euzü billahil azimi minhülmelaiketilmukarrebune velennebiyyu velmürselin vennebiyyu Muhammedün Abdüke ve resuluke ve nebiyyüke ve eselüke hayre Klulillahu lailahe illallahü vahdehu la şerike lehü ilahen vahiden ehaden sameden ferden vitren lem yettehiz sahibeten vela veleden. Allahümme inni es'elükebiesmeikellezi La ilahe illa hüver rahmanirrahim müküssemavati vel ardi ve hüve ala külli şeyin kadir ve haşeat lehul, esvati ve vevlet lehulkulubu ya abidi. Min külli kürbetin veya sahibi fi külli şiddetin. Veya ilahi ve ilahe abani İbrahime ve İsmail ve İshak ve Yakube vel esbata ve Musave haruna ya şahide külle res ya Allahümme steib bihakismi kel azimi ve bil hürmeti ibadikes salihine ya erhamerrahimine ve sallallahu ala seyyidina Muhammed'in ve alahittayyibinettahirine. Birahmetike ya Erhamerrahimin. Vel hamdüllillahi rabbil, alemin min.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

soru

Murat

07 Mayıs 2024 Salı

Selamun aleykum bu dua gercekten Allah Kabul ediyormu buyu degil dimi

Cevap yaz
1. Cevap
cevap

Admin

Aleyküm selam Murat Bey. Dua etmek, Allah'a yönelmek ve O'ndan yardım dilemek demektir. İslam'da dua, ibadetin önemli bir parçasıdır ve büyü ile karıştırılmamalıdır. Allah'ın dualarımızı kabul edip etmemesi, O'nun hikmeti ve iradesi doğrultusunda olur. Kalpten ve samimi bir şekilde yapılan duaların kabul edilmesi umulur.

2. Cevap
cevap

Şehid

Merhaba , murat bey galiba biraz şüpheci yaklaşmışsınız ama şunu söylemek istiyorum , yer gök duadır bilindiği üzere dilimizden düşürmücez duayı rabbim tüm duaları kabul eder sadece her dua vaktini bekler . Büyü çok günah bence hiç büyü diyerek kalbimizi niyetimizi bozmayalım , ayrıca bi duayla hemen büyü yapamazlar .

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Bereket Duası Okunuşu ve Anlamı

Bereket Duası Okunuşu ve Anlamı

Esmaül Hüsna Duası Okunuşu ve Anlamı

Esmaül Hüsna Duası Okunuşu ve Anlamı

Sevdiğimin Beni Sevmesi İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Sevdiğimin Beni Sevmesi İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Şahmeran Duası Oku

Şahmeran Duası Oku

Tahmidiye Duası Okunuşu ve Anlamı

Tahmidiye Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Cünüpken Oruç Tutulur mu?

Cünüpken Oruç Tutulur mu?

Güncel

Bebek İsteme Duası Okunuşu ve Anlamı

Bebek İsteme Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Namaza Başlama Duaları Okunuşu ve Anlamı

Namaza Başlama Duaları Okunuşu ve Anlamı

Cüzdan Duası Okunuşu ve Anlamı

Cüzdan Duası Okunuşu ve Anlamı

Hatme Duası Okunuşu ve Anlamı

Hatme Duası Okunuşu ve Anlamı

Bebek Olması İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Bebek Olması İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Nazar Duası Fazileti

Nazar Duası Fazileti

Nişan Duası Okunuşu ve Anlamı

Nişan Duası Okunuşu ve Anlamı

Alkolden Kurtulmak İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Alkolden Kurtulmak İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Hz Yunusun Duası Okunuşu

Hz Yunusun Duası Okunuşu

Diş Ağrısı İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Diş Ağrısı İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Borçtan Kurtulma Duası Okunuşu ve Anlamı

Borçtan Kurtulma Duası Okunuşu ve Anlamı

Sofra Duası Okunuşu ve Anlamı

Sofra Duası Okunuşu ve Anlamı

Rızık Açma Duası Okunuşu ve Anlamı

Rızık Açma Duası Okunuşu ve Anlamı

Başarı Duası Okunuşu ve Anlamı

Başarı Duası Okunuşu ve Anlamı

Cenaze Duası Okunuşu ve Anlamı

Cenaze Duası Okunuşu ve Anlamı

Akşam Yatarken Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Akşam Yatarken Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Güzellik Duası Okunuşu ve Anlamı

Güzellik Duası Okunuşu ve Anlamı

Nazar Duası Oku

Nazar Duası Oku

İşlerin Rast Gitmesi İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

İşlerin Rast Gitmesi İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Kıymet Bildirme Duası

Kıymet Bildirme Duası