Vakfe Duası

Vakfe Duası

Vakfe Duası; Vakfenin kelime manası durmak demektir. Dini terimde ise ; Hac vazifesini yerine getirmek isteyen hacılar ihramlı iken zilhiccenin dokuzuncu günü (kurban bayramından bir gün önce) Güneş’in tepe noktasına gelip Batı’ya kaymaya başladığı andan (Zeval vaktinden) bayramın 1. günü fecrin doğuşuna kadar olan süre içinde Arafat’ta bir müddet bile olsa bulunmasıdır. Kişinin uykuda, uyanık , bulunduğu yerin arafat olduğunun farkında olup olmaması fark etmez önemli olan kişinin bu zaman sarfında Arafat dağında bulunmasıdır .

Haccın en önemli ruknu vakfe yapmaktır. Zira Allah'u Teala Hz. Bakara Süresi 199. ayet-i Kerimesinde ''Sonra, insanların toplu olarak akın ettiği yerden, siz de akın edin. Allah'tan mağfiret dileyin. Allah bağışlar ve merhamet eder.''buyurmuştur.

Arafat ta vakfe yapmakla ilgili Hadis-i Şerif' ler “Allah’ ın kullarını cehennemden âzat ettiği günlerin en büyüğü Arefe günüdür. Kulunu ondan daha çok affettiği başka bir gün yoktur. O gün Allah kullarına manen yönelir ve onlarla meleklerine iftihar ederek ‘Kullarım ne istiyorlar?’ diye onlara sorar (ve ne isterlerse verir)...”“Günahlar içinde en büyük günah, bir kimsenin Arafat’a çıkması, Vakfe’ye durması, sonra da acaba Allah beni affetti mi?” diye düşünmesidir.(İhyau ulumid' din Hac bahsi )...Böylesi mübarek yere günahlarından sıyrılmak için gelenlere Allah Rasulu' nun şöyle bir uyarısı vardır.“Bir kişi haram mal ile hac eder ve hacda, lebbeyk derse, Allahu zû’l-Celâl hemen ona, ‘Senin için (burada) ne lebbeyk, ne de sa’ deyk’ vardır’ buyurur (Muhtaru’l-Ehadis, Deylemi, Hadis no: 135)

VAKFE DUASI- MEHMET GÖRMEZ (DİYANET İŞLERİ BAŞKANI) İN YAPTIĞI DUA
Ey kendinden başka ilah olmayan, ey semaları, yeri ve içindekileri ayakta tutan Rabbimiz…Ey zikredilmeye en çok layık olan, ey affı güzel olan Yüce Allah'ım.Ey bizi esirgeyen, bağışlayan, gizlediğimiz ve açıkladığımız şeyleri bilen Rabbimiz…Ey bize davetlerin en yücesini yaparak Beyt'ine davet eden, hac yapmakla bizi şereflendiren Celal ve İkram sahibi Rabbimiz…Ey mahşeri hatırlatan Arafat Meydanı'na bizleri toplayan, Arefe Günü'nde dualarımızla bizi kendine yönelten, kulluğumuzdan başka sunacak hiçbir şeyimizin olmadığı bugünde affına layık olmak ümidini bize bahşeden Yüce Mevlamız…Seni anlatan ve zikreden dilimize, senin için ağlayan kalbimize, bizi bugünlere eriştiren Sana sonsuz hamd ve şükürler ediyoruz.

Ya ilahi!Nuruyla dünyayı aydınlatan, yaratılmışların en yücesi, yaşadıklarıyla ve yaşattıklarıyla hayatımızın rehberi, kalplerde açılan yaralarımızın merhemi, yalnızlığımızın saadet güneşi, güzel ahlakıyla bizi ahlaklı kılan Efendimiz Muhammed Mustafa'ya (sav), Hz. Adem'den bu zamana kadar gelen bütün peygamberlere ve Efendimiz'in aline ve ashabına salat ve selam eyle…

Ya Rabb'el Alemin!Sen bizleri bu kutsal mekana buyur ettin. Senin davetlilerin olarak Arafat Meydanı'nda huzurundayız. Ellerimizi rahmetini umarak açıyoruz. Ellerimizi bağışlanmayı umarak açıyoruz. Arafat Meydanı'na, Arefe gününe bizleri eriştirdiğin için sana şükürler olsun. Dualarımıza meleklerin amin dediği bu kutlu günde, kalbimizden geçen hayır muratlarımızı da kabul buyur Allah'ım…Dilimiz döndüğünce seni anmayı, gönlümüzde sevginin hiç azalmamasını bizlere nasip eyle… Arafat Günü'nde bizleri iltifata erenlerden kıl.

Ya Rabbi!Efendimizin, yol göstericimizin, aydınlıkların kaynağı olan Sevgililer Sevgilisi'nin ayaklarının değdiği yerlere yüzümüzü sürmeye geldik. O'nun nefesinin değdiği havayı içimize çekmeye geldik. Hayat bulmaya geldik. Kabe'nde O'nunla tavaf edermiş gibi tavaf ettik. Namaza durduğumuzda en ön safta Efendimizi görebilmeyi ümit ettik. Secdelerde dirildik. Secdelerde seni kendimize en yakın hissettik.Ey Rabbimiz bizi sensiz yaşatma…

Ya İlahe'l Alemin!Sen bizim Rabbimizsin. Yalnız sana güveniyoruz. Zamanı dünyanın hırslarıyla tüketirken ne çok unuttuk seni anmayı… Ne çok unuttuk muhtaçlığımızı… Başkalarından medet umarken ne çok yanıldık. Yalnız kaldık Rabbimiz. Yalnız bırakıldık.Oysa sen bizi hiç yalnız bırakmadın.Bizi başkalarına muhtaç etme…Yerlerin ve göklerin sönmeyen nuru olan Rabbimiz bizi kendine layık kul kabul eyle…Kalbimizi varlığınla şekillendir.Huzurundayız. Kereminden kerem bekliyoruz.Huzurundayız. Bizi aydınlığa çıkarmanı istiyoruz.Ayıplarımızı örtmeni umuyoruz.Aciz kaldık, sana yöneldik.Günah işledik, affını umduk.Senden daha çok seven yok. Senden daha çok merhamet eden yok.Bizi başkalarına havale etme…Başkalarına el açtırma…Çare yalnızca sendedir.Bizi boynu bükük bırakmazsın. Bizi yarı yolda koymazsın. Bizi şaşırtmazsın. Bizi merhametinden uzak tutmazsın.Ellerindeki ve yüreğindeki kirlerden utanan kulların sana nasıl dua ediyorsa biz de öyle dua ediyoruz. Günahlarımızdan utanarak katından ümitler bekliyoruz.

Ya Rabbi!İçimizi kemiren fitneleri bırakarak geldik kapına…Huzurunda ferahlamak için geldik.Hüsranda olduğumuzu unutarak geldik.Sana muhtaç olduğumuzu hatırlayarak geldik kapına…Efendimizin adını anarak geldik. Ona Salavatlar getirerek geldik huzuruna…Çöle dönen yüreğimize bir damla zemzem bulmaya geldik.Konuşmayı unutan dilimize 'Lebbeyk' dedirterek geldik.Karanlıklarda kalmış ruhumuza, nurunu umarak geldik kapına…Fakirliğimizi yüzümüze vurmayacak olanın sadece sen olduğunu bilerek geldik.Günahlarımız ne çok kirletti bizi… Arafat Meydanı'nda kirlerden arınacağımızı bilerek geldik kapına…Hiç bilmediğimiz yerlerde kardeşlerimizin kanı dökülürken, bir dua ile onlara kalkan olmaya geldik.Komşumuz aç yatarken gaflet uykusundan bizleri uyandırman için geldik.Yetimin hakkını geri verebilmek için geldik kapına…Bizleri isyana götürecek zenginliklerden sana sığınmak için geldik Arafat Meydanı'na…Günahlarımızı itiraf etmeye geldik.Kazandığımız şerlerden kurtulmak için, korkularımızı korkutmak için geldik huzuruna…Allah'ım kederi ve hüznü bizden gidermeni istiyoruz.Ayıplarımızı örtmeni umuyoruz.Ayağımızı kaydırma Allah'ım.Düşmanlık etmekten, düşmanlığa maruz kalmaktan sana sığınıyoruz.Bizi tövbesi kabul olan kulların arasına dahil etmeni bekliyoruz. Gözyaşlarımızla günahlarımızın kirlerinden bizi arındırmanı istiyoruz.Bu arefe gününde, bu vakfe anında, kıyama durmuş yanımızla bize çokça rahmet eyle…

Ya İlahi!Mik'at ile, muhterem olmuş bir beldenin sınırlarını aşmamaya verdiğimiz sözden caydırma bizi…

Ey Rabbimiz! Mahşere en yakın yerde, Mikat mahallinde giydiğimiz kefenimizi, ihramımızı sen mübarek eyle…Yasakladığın her haramdan bizi muhafaza eyle…Sözüne sadık kulların arasına dahil et bizi…

Ya Rahman!Katında bütün yarattıklarını eşit sayan, birinin diğerine karşı üstün olmadığını söyleyen Sensin.Kalplerin sana aktığı Kabe'nde hepimiz ihramlarımızla huzurundayız. Rütbemizin önemi yok.Zenginliğimizin anlamı yok.Fakirliğimizi sorgulayan yok.Rengimizden dolayı bizi dışlayan yok.buyur Rabbimiz!

Ya Rahim!Önce dilimize, sonra beynimize sonra da kalbimize söylettik telbiyeyi…Emre uymaya söz verdik Rabbimiz…Davetine icabet etmeye söz verdik Rabbimiz…

Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, inne'l-hamde ve'n-ni'mete leke ve'l-mülk, lâ şerike lek.Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, inne'l-hamde ve'n-ni'mete leke ve'l-mülk, lâ şerike lek.Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, inne'l-hamde ve'n-ni'mete leke ve'l-mülk, lâ şerike lek.

Allah'ım! Ben senin emrine boyun eğerim ve hazırım. Senin ortağın yoktur. Senin davetine ihlâsla uyarım. Şüphe yok ki hamd da nimet de sana aittir. Mülk de senindir. Senin hiçbir ortağın yoktur.'Aşkın girdabında boğulmaya hazırız Rabbimiz.Telbiyelerimizi katında kabul buyur.Ve sonsuz ikramlarını bizden esirgeme…

Ya Rabbe'l Alemin!Kabe'nin etrafında zamanın tersine dönmeyi ne çok istedik. Kabe'nin rüyalarımızı süslemesini istedik. 'Paramız biriksin' diyorduk. 'Ah nasip olsa da gitsek' diyorduk. 'Ömrümüz yeter mi O beldeleri görmeye' diyorduk.Rabbim şükür ki bugünlere eriştirdi bizleri… Kabe'ye el sürmeyi, yüz sürmeyi nasip etti.İnsanları hacca çağır; yürüyerek veya incelmiş binekler üstünde (uzak yollardan) her derin vadiyi aşarak sana gelsinler.' (Hacc Suresi / 27) davetine uyarak geldik evine…Dilimiz dönmedi önce… Oysa ne çok hazırlanmıştık yapacağımız dualara…Bedenimiz titriyordu Kabe'nin büyüklüğü karşısında… Biz ne çok alçalmıştık yanında… Gözlerimizdeki yaşlar dinmiyordu. Dilimizden dualar düşmüyordu: 'Ya Rabbi, gelemeyen kardeşlerimizi de buyur et. Davetine uymayı bütün Müslümanlara nasip et. Ve gelişimizden razı ol.'Kalbimizi sevginle yaşat Rabbimiz…Kalbimizin seni unutmasına izin verme…Bizi sensiz bırakma!Biz muhtacız. Bütün işlerimizin sonucunu bizim için hayırlı kıl.Cemaline bakmayı bize nasip eyle…

Ya İlahe'l Alemin!Hz. İbrahim'in ve Hz. İsmail'in ellerinin değdiği Kabe'ye şükür eriştirdin bizleri…Efendimizin baktığı nazarla çevir gözlerimizi Kabe'ne… O'nunla tavaf ettir bizi de… Bilal-i Habeş-i ezan okusun yine Kabe'de… Tüm Müslümanlar Efendimizin ardı sıra dizilsin. Güvercinler tavaf etsin bizimle…Gönlümüzü nazargahın kıl Rabbbimiz!Gönlümüzü kıbleden ayırma!Gönlümüzü Kabe'den ayırma!

Ya Gaffar!Hz. İbrahim'in davetine uyarak geldik.Hz. İbrahim'in güvenilir beldesinde huzur bulmaya geldik.Onun elleriyle yükselttiği Kabe'ye dokunmak için geldik.Rabbimiz, Hz. İbrahim'in duasını kabul ettiğin gibi bizim de dualarımızı kabul etmeni diliyoruz.Hz.İbrahim gibi aşkının ateşinde yanmak istiyoruz.Hz. İbrahim gibi gül bahçesinde rızana kavuşmayı umuyoruz.Kalbimize hidayet bahşeyle…Günahlarımızı ve kusurlarımızı lütfunla gizle…

Ya Kerim!Susadık, susuzluğumuza çare aradık Hz. Hacer gibi…Sa'y ile susuzluğumuza zemzem yetişti.Zemzemle hayat buldu ruhumuz ve bedenimiz.Yüreğimizi çorak topraklara döndürme! Bizi senden başkasına havale etme!Kereminle bizi huzurundan ayırma Allah'ım.

Ya Rabb'el Alemin!Gün, bugündür. Bugün mahşer günüdür.Bugün, yalnızlığımızdan kurtulduğumuz gündür.Bugün, Arafat'ta marifete talip olma günüdür.Bugün, günahları itiraf etme günüdür.Bugün, dünyanın kirlerinden arınma günüdür.Bugün, musibet ve acılardan kurtulma günüdür.Bugün Efendimiz ve ashabının hitabını dinleme günüdür.Bugün, kardeşlerimizi kucaklama günüdür.Bugün, ölmüş kalplerimizi diriltme günüdür.

Gün, bugündür.Bugün, dünyanın peşine düşmüş nefsimize söz geçirme günüdür.Bugün şeytanın vesveselerine 'dur' deme günüdür.Bugün, Muhammedi bir imanı kuşanma günüdür.Bugün Hz. Muhammed'e muhabbet duyma günüdür.,Bugün, varlıkla yokluğu değişme günüdür.Bugün, cehaleti bilgiye değişme günüdür.Bugün, kocaman olan nefsimizi parçalama günüdür.Bugün, gözümüzdeki perdeleri kaldırma günüdür.Bugün, sevdiklerimizin ayıbını gizleme günüdür.Bugün, mazlumun sesini duyma günüdür.Bugün zalimin zulmünü boğma günüdür.

Gün, bugündür.Bugün, umutsuzlara çare günüdür.Bugün, tuzak kuranların tuzağını başlarına geçirme günüdür.Bugün, mazluma yardım etme günüdür.Bugün, düşeni kaldırma günüdür.Bugün, ekmeğini bölüşme günüdür.Bugün, karanlıklara ışık yakma günüdür.Bugün, yetimlerin başını okşama günüdür.Bugün, silahları susturma günüdür.Bugün, hüzünleri sevince çevirme günüdür.Bugün, kin ve öfkenin kapılarını kapatma günüdür.Bugün, ayrımcılığa, kardeş kavgasına, iktidar hırsına son verme günüdür.

Gün, bugündür.Bugün, dualarla imanı yeşertme günüdür.Bugün, tövbelerin kabul olduğu gündür.Bugün, rahmeti kuşanma günüdür.Bugün, iyiliği ve merhameti dağıtma günüdür.Bugün, eşini ve çocuğunu savaş meydanlarında kaybetmiş bir anneye teselli sunma günüdür.Bugün, yanlışlardan dönme günüdür.Bugün, adaleti dağıtma günüdür.Bugün, fani olduğumuzu hatırlama günüdür.Bugün, isyanlarımızdan pişman olma günüdür.Bugün, kıyamda söz verme günüdür.Bugün, yeniden dirilişimize birbirimizi şahit tutma günüdür.Bugün, yanıbaşımızda duran Ensar ile, Muhacir ile, Efendiler Efendisi Hz. Muhammed ile musafahalaşma günüdür.Bugün, Efendimiz Hz. Muhammed'in çağrısına kulak verme günüdür.Bugün, affedilenlerden olmayı umut ettiğimiz gündür.Affedilmeyi diliyoruz. Bizleri affeyle Rabbimiz…Günahlarımızı temizle…Nefsimizin şerrinden bizi kurtar ve koru…İhtiyaçlarımızı yine seninle gider.Bizi dirilt bu Arafat Meydanı'nda…Bizi yücelt katında…

Ya İlahi!Bizi zalimlerin fitnesinden koru, bizi rahmetinin içine al.Kalbimizde kötü bir zan ve duygu bırakma…Şeytanların vesvese ve tuzaklarından sen bizi koru…Kusurlarımızı ört Allah'ım.Senden başka bize dost yok. Zalimlere karşı sen bize yardım et.Dünyanın karmaşasından ve ahiret azabından sen bizleri koru.Arafat Meydanı'ndaki birlikteliğimizi daim eyle… Dirliğimizi kaim eyle… Muhabbetimizi gani eyle…

Ya Rahim!Hz. Adem gibi yalvarıyoruz sana… Bizlerin de tövbesini Arafat Meydanı'ndan ayrılmadan kabul eyle…Hz.İbrahim gibi yalvarıyoruz sana: 'Rabbimiz, hesap görülecek günde beni, anamı, babamı ve bütün müminleri bağışla'.Hz. Musa gibi yalvarıyoruz sana: 'Rabbim bana indireceğin her hayra muhtacım.'Hz. İsa gibi yalvarıyoruz sana: 'Rabbimiz biz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan muhakkak ziyana uğrayanlardan oluruz.'Hz. Muhammed gibi yalvarıyoruz sana: 'Rabbimiz eğer unutacak veya yanılacak olursak bizleri sorumlu tutma, Rabbimiz bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı, sen dostumuzsun, kafirlere karşı bize yardım et.'Ey dertlileri rahatlatan ve zor durumda kalanlara yardım eden Allah'ım, bütün ihtiyaçlarımızı seninle gider.

Ya İlahi!Bizi hidayetine ulaştır, doğru yola ilet.Kendi katından bizlere ve tüm Müslümanlara yardımını gönder.Sen yardım etmezsen biz kime gideriz?Sen çaresizlerin çaresisin.Bizi ilimle zenginleştir. Efendimizin ahlakıyla bizi güzelleştir.Kur'an-ı Kerim'in nuruyla nurumuzu tamamına erdir Allah'ım.

Ya Rabbi!Makbul bir haccın bir tek mükâfatı vardır, o da cennettir!' buyuran Efendimiz'in hatırına haccımızı mebrur ve mübarek eyle…Annemizi, babamızı bizden razı kıl. Onlara layık evlatlar olmayı bizlere nasip eyle…Evlatlarımızı bize itaatli, vatana ve millete hayırlı kıl. Evlatlarımızla hac yapabilmeyi, Kabe'yi tavaf edebilmeyi istiyoruz.

Rabbimiz, darda kalmış Müslüman kardeşlerimize yardımını eriştir. Lütuf ve af kapılarını mazlumlar için açmanı diliyoruz.Buraya gelemeyip selamlarını ulaştıran herkese bize ihsan ettiğin lütufları nasip et. Onların sıkıntılarını gider. Kalplerini sevginle kuşatmanı umuyoruz.Üzerimizde emeği olan herkese katından hayırlar ihsan eyle…Seni anmak için dili hazır, sana gelmek için kalbi hazır olanları daha fazla bekletmeden Kabe'ne çağır Rabbimiz...

Ya Rabbe'l AleminEfendimiz; : 'Hac Arafat'tır!' buyuruyor.Arafat Meydanı'ndan dağılmadan bizleri affettiklerin arasına dahil etmeni umuyoruz.Ey Rabbimiz Arafat'tan ayrılmadan engin rahmetinden bizi de nasiplendir.Ey zayıflığımızın gücü, Arafat'tan ayrılmadan, bize güzel ahlakla bezenmiş bir iman, kurtuluşa erdirecek ameller, katından afiyet ve mağfiret ihsan eyle…Ey fakirliğimizin zenginliği, mülk senindir, Arafat'tan ayrılmadan senin sevginle zenginleştir bizleri…Ey ümitsizliğimizin ümidi, Arafat'tan ayrılmadan acizliğimizi gider, sıkıntılarımızı kaldır, hastalıklarımıza ve hasta kullarına şifalar ihsan eyle…Ey Meş'ari Haram'ın Rabbi, Arafat'tan ayrılmadan salih kullarının istedikleri hayırdan bizleri de nasiplendir.Ey Beyt-i Haram'ın Rabbi, Arafat'tan ayrılmadan eksiklerimizi gidermeni, bizi delalete bırakmamanı, rahmetinle Cennet'ine almanı diliyoruz.Ey Arafat'ın Rabbi, buradan ayrılmadan eş isteyenlere katından hayırlı eşler, varis isteyenlere hayırlı evlatlar vermen için yalvarıyoruz.Ey Müzdelife'nin Rabbi, Arafat'tan ayrılmadan kötü alışkanlıklarımızdan kurtulmak için senden yardım istiyoruz.Ey Mina'nın Rabbi, Arafat'tan ayrılmadan zulmün pençesinde bulunan Müslümanlara rahmetinle muamele eylemeni diliyoruz.Ey Medine'nin Rabbi, Arafat'tan ayrılmadan, gözlerimizdeki perdeyi kaldırmanı, ellerimizdeki, yüzümüzdeki, yüreğimizdeki kirlerden bizi arındırmanı umuyoruz.Ey rızıklara kefil olan Rabbimiz, işlerimizi kolaylaştır ve bereketli kıl. Helalinden kazanabilmeyi ve kazancımızı paylaşabilmeyi nasip eyle…

Ey Rabbimiz kaybettiklerimiz yerine daha hayırlısını ihsan eyle…Bizim ve evlatlarımızın ilmini artır.Kalbimizi dinin üzerine sabit kıl.Bizleri ahiret azabından koru.Ölümden sonra anne ve babamıza, bizlere güzel bir hayat nasip eyle…Sana ulaştıramadığımız niyetlerimizi kabul buyur.İhtiyacımız olanları biliyorsun Rabbimiz… Arafat'tan ayrılmadan ihtiyaçlarımızı kereminle ve fazlınla gider.

Ya İlahi!Mazlumların çaresi sensin.Musibet anında tek ümidimiz Sensin.Kederlerimizi dağıtan Sensin.Yetim kalmış bir yürek sessiz sessiz ağlarken bizi vicdanımızla baş başa bırakma.Anneler evlatlarını açlıktan toprağa verirken israf ettiklerimizden dolayı bizi hesaba çekme…Bizi merhametinden alıkoyma Allah'ım…Biz, rahmet olarak gönderdiğin merhametine sahip çıkamadık. Dünyanın her yerine belalar ve musibetler yayıldı. Şehirlerden bomba sesleri geliyor. Gökyüzü simsiyah… Sokaklar kan gölü… Yarınlarımıza merhameti miras bırakamadık. Merhametsiz kaldık. Çocukların kaderini ölüme alıştırdık. Çocuklara işlemedikleri günahların bedelini ödettik… Çıplak ve cansız bedenlerini anneleri öpmüyor artık. Efendimizin duasına sığınıyoruz sadece: 'Sabredenleri müjdele…'

Ya Rabbi!Sen merhamet etmezsen bize kim merhamet eder?Senden başka kim kaldırır dünyanın lanetini?Senden başka kim diriltir Müslüman'ın kardeşlik bilincini?Senden başka kim teselli eder anneleri?Senden başka kim söndürür babaların ateş yanan yüreklerini?Senden başka kim sahip çıkar savaşların ve zulmün yetimlerine?Sen merhamet etmezsen kim devirir zalimin tankını, kim düşürür hainin uçağını?Sen merhamet etmezsen bencillerin hayallerini kim yıkabilir?Ey hatalarımıza rağmen bizi rezil etmeyen Rabbimiz,Ey imtihan maksadıyla bize verdiği musibetlerin çok azına sabrettiğimiz halde bizi terk etmeyen Rabbimiz,Ey katından indirdiği rahmetine sahip çıkamadığımız halde, merhametinden ümit kesmediğimiz Rabbimiz, senden dünyaya merhametini yaymanı diliyoruz.Müslüman'ın Müslüman'a artık sahip çıkmasını nasip etmeni bekliyoruz.Bize rahmet et ki, helak olmayalım.Bize rahmet et ki, dağılıp parçalanmayalım.Bize birlik içinde olmayı, birlikten ayrılmamayı, birbirimize sahip çıkmayı lütuf eyle…

Ya Rabbi!İslam alemini ve ülkemizi düşmanın şerrinden, her türlü tehlikelerden muhafaza eyle.Dostu düşmanı ayırt edebilmeyi bizlere nasip eyle…İslam aleminin birliğini, dirliğini bozmaya çalışanlara fırsat verme…Müslüman'ı Müslümana sevdir.Kardeşlik duygularını güçlendir.Huzur ve barış ortamına Müslümanları yeniden eriştir.Savaşları ve dökülen kardeş kanlarını dindir Rabbimiz.

Ya İlahi!Sen affedicisin.Affetmeyi seversin.Bizi de affet.

Duaların kabul olunduğu bu Arefe Günü'nde, kıyama durduğumuz şu vakfe saatinde birlik için, dirlik için, huzur için sana yalvarıyoruz.İslam dünyasının ve ülkemizin ufkunu karartma!Zulüm ile bizleri bölmek isteyenlere imkan tanıma!Kardeş olamadığımız için, kardeşlik duygularını yaşatamadığımız için, Efendimizin merhamet emanetine sahip çıkamadığımız için bizi azabına uğratma!Rabbimiz, mazlumlara vurulan zincirleri kıramadığımız için, zalimin zulmüne karşı koyacak gücümüz olmadığı için, annesi ve babası öldürülen çocuklara yetimliğini hissettirdiğimiz için bizi bağışla…Arakan'da, Myanmar'da, Irak'ta, Suriye'de, Filistin'de, Gazze'de, Mısır'da, Doğu Türkistan'da zulüm gören Müslümanlara himmetini ulaştır.Gözyaşlarını dindir. Acılarını bitir. Zulmü ebediyen yaşatma…Senin ordun yenilgiye uğramaz Allah'ım.Zalimlerin üzerine meleklerini gönder.Zalimlerin üzerine Ebabil kuşlarını gönder.Zalimi kendi zulmünde boğacak sensin Allah'ım.

Ya Rabbe'l Alemin.Affedilme ümidiyle geldiğimiz emin beldenden affedilmişler arasına dahil olarak ayrılmayı nasip eyle…Haccımızı mebrur ve mübarek eyle…Her türlü şerlerden ve kötü fiillerden bizleri uzak eyle…Hac vazifesini yapamayan kardeşlerimizi en kısa zamanda davet ettiklerinin arasına dahil eyle…Son nefesimizi verene kadar bizi yolundan ayırma!

Evvel Sensin, ahir Sensin…Duamıza amin diyen bütün Müslümanların niyazını kabul eyle…Kıyamımızı Ahirette bize şefaatçi eyle…Bizi birbirimizden razı kıl.İbadetlerimize, haccımıza, duamıza, vakfemize, sa'yimize birbirimizi şahit kıl.Efendimizi bize şefaatçi, ümmetini yolumuza rehber kıl.Burada yapılan Hatm-i Şerifleri, getirilen salavatları, telbiyeleri, tekbirleri hesap gününde bize yoldaş kıl.

Ey Rabbimiz!Bu beldeden ayrıldığımızda hayatımız daha çok güzelleşsin diye Sen bize yardım et.Son nefesimizi verene kadar bizi yolundan ayırma…Seni anmak için, sana gelmek için kalbimiz hazır olduğunda, son nefesimizi verirken Kelime-i Şehadet getirerek; 'Eşhedu en lâ ilâhe illellâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resûlühü' diyerek huzuruna gelebilmeyi bizlere nasip et.Güvenli kıldığın beldenden ayrılmadan hatalarımızı affet.Adımlarımızı sağlamlaştır.Ey Arafat'ta kıyama duranlar.Vakfede ellerini semaya açanlar, gözyaşları içinde affedilmeyi umanlar.Bizim bayramımız bugündür.

Ya Rabbi!Arafat Meydanı'ndan affettiğin, dualarını kabul ettiğin, zulmetten kurtardığın kulların arasında olabildiysek eğer, bayramımız bugündür bizim.Bizi affettin mi Rabbimiz?Bizi bağışladın mı Rabbimiz?Bize merhamet ettin mi Rabbimiz?Ey dostların dostu, ey tek tesellimiz… Aşkınla yaşat bizi… Aşkınla al emanetini… AMİN. YA RABB'EL ALEMİN…

VAKFE DUASI - SEYFETTİN ERSOY (HAC DAİRESİ BAŞKANI) UN DUASI
Âmiiin!!!
Elhamdü li’llahi Rabbi’l âlemin, Vassalâtü vesselâmü alâ Rasûlina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaiyn.
Alemlerin Rabbı, Rahman ve Rahim Olan Ulu Allah! Hamd senin, ni’met senin, mülk senin! Bütün bunlarda eşin ve ortağın yoktur senin! Biz ancak sana ibadet eder, ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım dileriz! Bizleri kendine lâyık kullar eyle, Yâ Rabbi
Server-i asfiyâ, Hâtem-i Enbiyâ, Muhammed Mustafa, Aleyh-i ekmelü’t tahâyâ Hazretlerine salât-ü selâm ediyoruz; şefaat-ı uzmalarına cümlemizi ve cümle geçmişlerimizi nâil eyle, Yâ Rabbi!

Ne mutlu bizlere ki; şu anda Arafat’tayız! Haccımızın farzlarından birisi olan “Arafat vakfesi”ni ifa etmek üzere buradayız!
Dünyanın dört bir yanından gelen; dilleri, ırkları, kültürleri farklı, ama; inanç, amaç ve gâyeleri aynı olan 100 binlerce Müslüman kardeşimizle birlikte; hep beraber huzurundayız! Kefen misali; bembeyaz ihramlara bürünerek, mahşer misali Arafat’ta toplanarak, Malı - mülkü, Makamı - mevkiyi, Evlâd’u – ıyâlı geride bırakarak, Toz - toprak içerisinde; Yalın ayak - başı açık, Ayağa kalkmış yalvarıyor, El açıp duâ ediyor, Yüce dergâhına iltica ediyoruz:
Vakfemizi mübarek eyle! Dua ve niyazlarımızı kabul eyle! Günahlarımızı af ve mağfiret eyle! Gönlümüzü envâr-ı Kur’an’la tenvir eyle! Aksal-gayemiz olan Cennet ve Cemâlu’llah’ı Ezeli ve ebedi yurdumuz eyle! Yâ rabbi!

Yâ Rab! Asırlar önce Sen; Kullarını hacca çağırdın, Bizler de bu çağrıya; (Lebbeyk, Allahümme Lebbeyk…) “Buyur Allah’ım buyur, Eşi ve benzeri olmayan Allah’ım buyur! Huzurundayız! Ve emrine âmadeyiz!”, Nidalarıyla icabet ettik! Ve; ruhlar âleminde Verdiğimiz sözü yenilemek, Kulluğumuzu sergilemek üzere;

Rahmet diyarı, Mağfiret diyarı, Arafat meydanına kadar geldik! Bey’atımızı kabul eyle! Rahmetini nasip eyle,
Bizi Kulluğuna, bizi sevgine, Bizi cennetine lâyık eyle, Bizleri mağfûrîn zümresine İlhak eyle, Yâ Rabbi!
Yâ Rab! Nasip ettiğin Hidayetten sonra Yolumuzu ve yönümüzü sapıtma! Doğruluktan, haktan ve hakikatten ayırma!
Yanılır, yenilir, unutur Ve hata edersek, Sen bizleri onunla muâheze etme! İşlerimizdeki aşırılıklar sebebiyle Sen bizleri helâke mahkûm etme, Zâlim ve hâinlere karşı bize yardım eyle!

Bizleri dünyâda rezil ve rüsvay olmaktan, Âhirette de Cehennem azabına dûçar olup, perişan olmaktan muhafaza eyle!
Yâ Rab! Şimdi bizler Sevgili Peygamberimizin; Bundan yaklaşık 1400 sene önce burada Arafat Vakfesi’ni ifa ettiği Ve 100 bini aşkın ashabına Veda Hutbesi’ni irad ettiği. mekânda bulunuyoruz, Tarihi yeniden yaşıyor ve O’nun sünnetini Tatbik etmeye çalışıyoruz! Salât-ü selam, Tahıyyât-ü ikram, Her türlü ihtiram O’na, O’nun Âline, Ezvâc-ı Tâhiratına, Ashap ve etbâına olsun Yâ Rab!

Sen bizleri O’na lâyık ümmetler eyle! Yolunda ve sünnetinde Daim ve kaim eyle! Ahlâkıyla tezyin eyle! Şefaatine mazhar eyle, Mahşer gününde de; O’nun “Hamd Sancağı” altında Cümlemizi haşr’ü cem eyle, Yâ Rabbi!

Yâ Rab! Rahmet Peygamberi Efendimizin; “Allah’ım! Haccedenleri bağışla! Onların bağışlanmasını dilediği Kişileri de bağışla!”, Şeklindeki Hayır duasına, iltifatına mazhar olmuş Bahtiyar kulların olarak; Dua ediyor,Af ve mağfiret diliyoruz:
Sen; bizleri affeyle! Analarımızı - babalarımızı affeyle! Hocalarımızı, dostlarımızı affeyle! Bizlere emeği geçenleri, Üzerimizde hakkı bulunanları, Bizden hayır duâ umanları, Buralara bizden selâm gönderenleri, Hulasa; iman ve ikrar ile bu dünyadan âhirete göçenleri, Bağışla! Bizleri Cehennem azabından emin ve muhafaza eyle, Yâ Rabbi!

Yâ Rab! Peygamber Efendimizin; “Mebrûr bir hac; bütün varlığıyla, dünya ve içindekilerden hayırlıdır, Makbul bir haccın mükâfâtı ancak cennettir!”, müjdesinin hürmetine; Haccımızı mebrûr eyle! Sa’yimizi meşkûr eyle! Zenbimizi mağfûr eyle! Amellerimizi makbûl eyle! Kazançlarımızı bereketli eyle! Ruhlarımızı mele-i âlâda ferahnâk eyle, Yâ Rabbi!

Yâ Rab! Rasûl-ü Zişan Efendimiz; “Hac Arafat’tır!” Buyuruyor! Bizler de bu gün Arafat’ı idrak ediyoruz! Arafat’ı Arafat yapan değerler hürmetine, Arafat’ta gizli sırlar, mânâ, feyiz Ve bereketler hürmetine, Bütünüyle ondan istifade edebilmeyi, Arafat’ın şuuruna erebilmeyi, Bizlere nasip ve müyesser eyle! Arafat’ta bağışlanacaklar zümresine Bizleri de dâhil eyle! Yâ Rabbi!

Yâ Rab! Habib-i Kibriya Efendimiz; “Günahların öylesi var ki; Onları ancak Arafat’ta vakfeye Durmak affettirebilir!”, Buyuruyor!
Allah’ım! Beşer olarak bizler akla hayâle gelmedik hatalar yaptık! Çeşit çeşit de günahlar işledik! Yaptığımız hatalar, İşlediğimiz günahlarla da çok kirlendik!
Şimdi ise yaptığımız O hatalara gâyet Peşiman olduk! Ve bir daha da onları İşlememeye söz verdik! Lütf’u kereminle: Dua ve niyazlarımızı kabul eyle!
Daha buradan ayrılmadan; Affedilmedik hiç bir günahımızı, Setredilmedik hiç bir ayıbımızı, Giderilmedik hiç bir sıkıntımızı, Karşılanmadık hiç bir ihtiyacımızı, Ödenmeyecek hiç bir borcumuzu, İyileşmeyecek hiç bir derdimizi, Şifa bulmayacak hiç bir hastalığımızı,
Onulmayacak hiç bir yaramızı Bırakma,

Gönüllerimizin muradını, İçimizde gizleyip de ifade edemediğimiz niyyet, arzu ve isteklerden Hayırlı olanlarını Sen bizlere ikram eyle, Yâ rabbi!
Yâ Rab! Hazreti Fahr-i Kâinat Efendimiz; “Herkes hata yapar! Ama; hata yapanların en hayırlısı, hatasını bilen ve ondan tövbe edendir!”, Buyuruyor! Allah’ım! Bizler hatâ ve günâhımızı biliyor, Affetmen için yalvarıyoruz! Bizleri affeyle aman Allah’ım, Affetmen için yalvarıyoruz! Bundan böyle de artık; Günahlardan kaçınacağımıza, Haramlardan sakınacağımıza, Söz veriyoruz,
Bizleri; tövbeye sarılan, Haramlardan kaçınan, Günahlardan arınan, Haksızlıktan çekinen, Korktuklarından emin, Umduklarına nâil olan, Bahtiyar kullarından eyle, Yâ Rabbi

Yâ Rab! Habib-i Edibimizin; “Allah’ım! Senden sürpriz hayırlar diler, Beklenmedik şerlerden Sana sığınırım!”, tazarru ve niyazı hürmetine; Bizlere hayırlı işler, helal kazançlar, Kazançlarımıza hayırlı bereketler Nasip eyle! İşimizde gücümüzde muvaffak eyle! Çalışanlarımıza iş heyecanı, İşsizlerimize iş imkânı nasip eyle! Çalışan kardeşlerimizin alın terini, El emeği ve göz nûrunu Mübarek eyle,
Malımızı - mülkümüzü, Çoluğumuzu – çocuğumuzu Kötü akıbetlerden koru! Onlarla ilgili acı haberler almaktan, Ve kötü sürprizlerle karşılaşmaktan Bizleri muhafaza eyle! Yâ Rabbi!

Yâ Rab! Bizlere; Allah ve Peygamber tanıyan, Kalbinde Allah korkusu taşıyan, İslam ahlakıyla yaşayan, Vatanına ve milletine hizmet aşkıyla yanıp tutuşan, Ana - baba hayır duası almayı Şerefli bir vazife sayan; Gözler nuru, gönüller sürûru, Hayırlı eşler ve nesiller Nasip eyle! Yavrularımıza; Hayırlı kısmet ve nasipler, Âile ocağımıza; Mutluluk, huzur ve saadetler Bahşeyle! Ciğer parelerimizi; Her türlü şiddet ve terör belasından Fuhuş ve uyuşturucu iptilasından, Muhafaza eyle! Yâ Rabbi!

Yâ Rab! Senden; sağlık, afiyet Ve güzel ahlak istiyoruz; Vücudumuzu sıhhatli, Gönüllerimizi şefkatli, Yaşantımızı iffetli, Ahlakımızı ismetli, Aile bağlarımızı güçlü ve kuvvetli, eyle!

Yâ Rab! Bizleri; Görünür-görünmez kaza ve belalardan, (Deprem gibi, Yangın gibi, Tsunami, hortum ve sel felâketi gibi), Akla hayale gelmedik tehlikelerden, Ansızın gelebilecek musibet ve felâketlerden, Dayanamayacağımız sıkıntı ve meşakkatlerden Hulâsa; bilcümle âfat-ı semâviye ve araziyeden, Emin ve muhafaza eyle!

Bizleri; Nimetlerine şükreden, Kazana rıza gösteren, Belâ ve musibetlere sabreden, Hâline razı kullarından eyle Yâ Rabbi!
Ya Rab! Sen bizleri var ettin, Varlığından haberdar ettin, Yeryüzünün halifeleri kıldın, Sayısız nimetlerle donattın, Bizler ise nimetlerinin Kadr-ü kıymetini bilemedik, Hata ve tedbirsizliklerimizle Tabiatın dengesini bozduk, Doğal kaynakları Sorumsuzca ve hoyratça kullandık, Çevremizi kirlettik, Küresel ısınmaya ve kuraklığa Sebep olduk, No’lur; Aklımızı başımıza almayı, Nimetlerinin değerini bilmeyi, Emanetlerini korumayı, Çevre bilincine sahip olmayı, Doğal kaynakları dikkatlice, Ve ekonomik bir şekilde kullanmayı, Neslimize ve geleceğimize Daha sağlıklı, daha temiz, Ve daha yaşanabilir bir çevre ve dünya Bırakabilmeyi bizlere ve insanlığa İlham eyle, nasip eyle, Ya Rabbi!

Ya Rab! Kelam-ı Kadiminde; “Rabbinizden af ve mağfiret dileyin ki; O size gökten bol ve bereketli Yağmurlar indirsin, Sizi Mallar ve oğullarla donatsın, Gücünüze güç katsın, Sizin için bağlar-bahçeler yapsın, Irmaklar akıtsın”, Buyuruyorsun,
Bizler bugün burada; Senin rahmetini engelleyecek, Gazabına ve azabına sebep olacak Günahlarımızdan, Tutum ve davranışlarımızdan Tövbe-istiğfar ediyor, Af ve mağfiret diliyoruz!

Ey bağışlaması bol Rabbimiz! Sen, hata ve günahlarına rağmen Kullarına sürekli nimet verensin! Yaptıkları yüzünden onları cezalandırmada Acele etmezsin!

Affedicisin, affı seversin, Bizleri affeyle! Rahmetinden, bereketinden, Mahrum etme! Milletimizi, memleketimizi Ve tüm insanlığı; Açlığa, Kıtlığa, Susuzluğa, kuraklığa, Mahkûm etme! Hayırlı rahmetlerini gökten inzal eyle! Bol ve bereketli yağmurlarınla Bizleri umutlandır, Nasiplendir ve sevindir, Ya Rabbi!

Allah’ım! Kalbimizi nifaktan, Amelimizi riyâdan, Dilimizi yalandan, Gözümüzü haramdan, Malımızı hırsızlık ve talandan, Muhafaza eyle! Kalbimizi sevginden mahrum etme, Yâ Rabbi
Yâ Rab! Sevgili Peygamberimiz; Hayır nâmına Senden neler talep etmişse Biz onları istiyor, Şer nâmına nelerden Sana sığınmışsa, Biz de onlardan Sana sığınıyoruz!

Bizleri; Kendilerine nimetler verdiğin, İzzet’i ikramda bulunduğun, Korktuklarından emin, Umduklarına nâil kıldığın; Peygamberler, Nebiler - Veliler, Salihler - Sâdıklar, Şehitler, Alimler ve Abidlerle Haşr’ü cem eyle Yâ Rabbi!

Yâ Rab! Sevgili Habibin; “Şeytan; Arefe günündekinden Daha zelil, daha rezil, Daha hakir ve daha öfkeli olarak Bir başka günde görülmez!”, Buyuruyor! O halde; Bu gün bizim bu halimizi görüp, Rezil ve rüsvay Duruma düşen Ve yarından itibaren de Mina’ da temsili olarak taşlarımıza muhatap olacak olan; ezeli ve ebedi düşmanımız Şeytan’ın şerrinden, O’nun ığva ve ifsadından, bizleri koru!

Son nefesimizde de; O’nun yanımızda hazır bulunmasından Ve imanımıza musallat olmasından Bizleri emin ve muhafaza eyle!

Bu arada bizleri; hem Şeytan’ı taşlayan ve hem de O’nun izinden gidenlerden eyleme Yâ Rabbi! Taşladığımız Şeytanla birlikte; İçimizdeki bencilliği, Kini, kibri, gururu, Nefreti, ihtirası, hasedi, Fitne ve fesadı da söküp atabilmeyi, Birbirimizi sevip, Kardeşçe yaşayabilmeyi Bizlere nasip eyle! Yâ Rabbi!
Bizleri; Nefsimizin vesvesesinden, Ruhumuzun hevâ ve hevesinden, Kıskanç kişilerin hasedinden, Arsızların, hırsızların, Zâlim ve hâinlerin tasallutundan, Tüm idaresi senin elinde olan her bir yaratığın şerrinden, Emin ve muhafaza eyle! Bizleri; Onların hain Tuzaklarına düşürme!
Bizlere; Düşmanlarımızı güldürecek, Şeytanları sevindirecek işler, Hata ve günahlar yaptırma! Yâ Rabbi!

Yâ Rab! Sağlığımızda bizlere; Bu mukaddes mekânları Gösterdiğin gibi, Bizden sonra da; Çoluk – çocuğumuza Ve isteyip dileyen Tüm mü’minlere Ziyaret etme imkânını nasip eyle! Bu manevi ziyafetten onları da Hissedar eyle, Yâ Rabbi! Dünyada Zemzem suyundan doya doya içme imkânı verdiğin gibi, Ahirette de Kevser havzı’ndan kana kana içmeyi, Hesabımızı âsân veçhile vermeyi, Sıratı yel gibi geçmeyi, Af ve mağfiretine mahzar olarak; Birlikte cennetine koşuşmayı, Bizlere nasip ve müyesser eyle,
Yâ Rabbi! İçtiğimiz zemzemi; Cümle hastalıklarımıza şifa, Maddi ve manevi dertlerimize deva, Ruhlarımıza gıda, İlmimize ziyâ, Kazançlarımıza bereket, Vesilesi eyle, Yâ Rabbi

Hac yolculuğu boyunca; Karşılaştığımız sıkıntıları Çektiğimiz zahmet ve meşakkatleri; Günahlarımıza keffâret, Hatalarımıza mağfiret Olgunluğumuza işaret Vesilesi eyle, Bu arada hatır yıkıp gönül incitmişsek, Onlara karşı da birbirimizden özür diliyor, Karşılıklı olarak helalleşiyor Ve haklarımızı birbirimize helâl ediyoruz, Şahit ol ve kabul eyle Yâ Rabbi

Yâ Rabbi! Bizleri İslam’ın yolundan, Kur’an’ın ruhundan ayırma!

Kur’an’ı; Kalbimizin gıdası, Ruhumuzun cilası, Kabrimizin zıyası, Maddi ve manevi dertlerimizin Ezeli ve ebedi devası kıl, Yâ Rabbi!
Yâ Rabbi! İslam’a ve Müslümanlara yardım et! Vatanımızı ve milletimizi, Ordumuzu – yurdumuzu Ve âlem-i İslam’ı her türlü tehlikeden, sıkıntı ve felâketlerden koru!

Devletimizi payidar, Milletimizi bahtiyar eyle! Bizi, ana - babamızı, Ve bütün Mü’minleri bağışla! Bizlere dünyada da, âhirette de İyilik ve güzellikler ihsan eyle, Yâ Rabbi!

Ulu camileriyle heybetli, Süleymaniye’leriyle kıymetli, Hacı Bayram-ı Velileriyle himmetli, Şehit kanlarıyla şerbetli Olan aziz vatanımızı; Her türlü düşman taarruz ve tasallutundan, Terör ve tefrika belasından, Zillet ve hezimet perişanlığından, Emin ve muhafaza eyle
Kahraman güvenlik güçlerimizi; Daima, her zaman ve her yerde Başarılı ve muvaffak eyle! Dâhilî ve harici düşmanlarımıza karşı Bizleri daima duyarlı ve uyanık eyle!

İçinde bulunduğumuz sıkıntılardan da Milletimizi ve memleketimizi bir an önce kurtar, Yâ Rabbi!
Yâ rab! Cennet vatanımızın bizlere ebedi Yurt kalması için hayatlarını feda eden, Canlarıyla aziz vatanımıza siper olan, Kanlarıyla vatanımızın tapusunu yazan, veya hâin teröre kurban giden, Aziz şehitlerimize gani gani rahmet eyle! Keder dîde âilelerine bol ecir, sabır ve metanetler ihsan eyle! Onlara; gözyaşlarını dindirecek, Acılarını unutturacak, Gönüllerini ferahlatacak Hayırlı teselli ve meşgaleler nasip eyle!
Bütün Şehit ve gazilerimizi şükran ve dualarla anıyoruz. Sen onlara rahmetinle, mağfiretinle muamele eyle! Yâ Rab! Ülkemize dirlik - düzenlik, Milletimize birlik - beraberlik, İhsan eyle! Yâ Rabbi!

Yâ Rabbi! İmanımızı söndürtme,Bayrağımızı indirtme, Ezanımızı dindirtme, Vatanımızı böldürtme, Birliğimizi - dirliğimizi, Huzurumuzu bozdurtma, Bizi; “sen-ben” diye birbirimize düşürtme, Düşürmek isteyenlere de fırsat verme, Yâ rabbi!

Yâ Rabbe’l-âlemin! Dünyanın bir çok ülkesinde, Bilhassa bilâd-ı İslam’da; Ezilen, üzülen, horlanan, işkence gören, Açlık - kıtlık ve sefalet çeken, Izdırapları dünyaca izlenen, Acıları ise ta yüreklerimizi sızlatan; Mazlumlara, mağdurlara, mahrumlara, Dindaşlarımıza, soydaşlarımıza, kardeşlerimize İmdat eyle, ikram eyle, Himmetini, nusratını üzerlerinden Esirgeme Yâ Rabbi!

Yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri, bîçareleri; mahrum, mahzun ve boynu bükük bırakma! Onlara yardım elini uzatacak; müşfik ve hayır sahibi kullarını eksik eyleme Yâ Rabbi!

Yâ Rab! Server-i asfiya efendimiz; “Kim Allah rızası için hacceder, Ama; kötü söz söylemez, kimseyi incitmez, Günaha sapmaz, Nefsâni ve şehevâni duygularına hâkim olursa; Anasından doğduğu günkü gibi memleketine döner” Buyuruyor! Bu mânâ ve değerde bir hac yapabilmeyi bizlere nasip ve müyesser eyleYâ Rabbi!

Bundan böyle de bizlere; Hayatımızın kalan bölümünü; Tövbe-istiğfar ettiğimiz Terk etmeye söz verdiğimiz, Hata ve günahlara tekrar dönmeden, Birbirimizle çekişmeden, Kötü söz söylemeden, Hatır yıkıp, gönül incitmeden, Kimsenin hakkına-hukukuna tecavüz etmeden, Malına - canına, Irz ve nâmusuna yan gözle bakmadan, Nefsâni ve şehevâni duygulara kapılmadan, devam ettirebilmeyi,

İmanımızın esaslarını, Dinimizin icaplarını, Ahlakımızın güzelliklerini; Yeni bir aşk, yeni bir heyecan Ve yeni bir canlılıkla yaşayabilmeyi
Vatanımızın imarı, Milletimizin huzur ve itibarı için çalışabilmeyi, nasip ve müyesser eyle, Bu vesile ile; İçimizde kötü alışkanlıkları olanlara da, bundan böyle bu alışkanlıklarından en kısa zamanda kurtulma imkan ve kolaylığını bahşeyle Yâ rabbi!

Yâ Rab! Hâtem-i Enbiya efendimiz; “Duanın en hayırlısı; Arefe günü yapılan duadır!”, Buyuruyor! Bizler de bugün Arafat’ta dua yapma Şansını yakalamış bulunuyoruz! O halde; Gerek bu fırsatı yakalayan, Bizler! Gerekse; Canlı yayınlar vasıtasıyla Buradaki coşkumuza İştirak eden Bütün kardeşlerimiz; Hep birlikte dua ediyor Ve diyoruz ki;
Yâ Rabbi! Âhir ve âkıbetimizi hayreyle Dünya ve âhiretimizi ma’mur eyle! Bizleri sağlık ve âfiyette dâim eyle! Ahlâkı hamideyle taltif eyle! Verdiğin sûret ve sıfattan ayırma! Fena durumlara, feci âkıbetlere, kötü görünümlere düşürme! Şeklimizi, şemalimizi Ve hilkatimizi bozma! Dert verip dermen aratma! Dayanılmaz acılar verme! Gama-kedere, eleme-tasaya boğma Yataklara yatırıp kapılara baktırma!

Kimseye “Tut elimden” dedirtme! “Bana bir yudum su ver” diye yalvartma! Son nefesimizde iman-ı kâmilden ayırma! Yâ Rabbi
Yâ Rab! Bizlere ölüm acısı çektirme! Kabir azabı yaşatma! Mahşer günü yüzlerimizi kara çıkartma! Bizleri Bizi Naıym Cennetinin Vârislerinden eyle!
Bu vesile ile; Gerek Arafat’ta bulunduğumuz sürede, gerekse daha önce tilavet ettiğimiz Kur’an-ı Kerimleri, İndirilen hatm-i şerifleri, Yapılan zikirleri, Çekilen tespihleri, Okunan kelime-i tevhitleri, Getirilen salât-ü selamları, Yapılan tavafları, Dua ve niyazları, Va’z-u nasihatleri, Dergâh-ı ulûhiyetinde En güzel şekliyle Makbul eyle! Bunlardan hâsıl olan Ecir ve sevâbı, Öncelikle ve özellikle; Sevgili Peygamberimiz, efendimiz Haz. Muhammed Mustafa’nın Aziz rûhuna hediye eyledik, Vâsıl eyle! Rûh-u Rasûli’llah’ı cümlemizden hoşnut ve razı eyle, Yâ Rabbi!

Sâniyen; Haz. Adem (a.s.)’ dan şu ana gelinceye kadar dünyadan âhirete irtihal etmiş; Bilcümle mü’min ve mü’minat; Kâffe-i ehl-i iman ve ehl-i tevhide, İmdat eyle, İkram eyle, Rahmet eyle, Yâ Rabbi!

Hassaten; Bizlerden önce bu mekânda Vakfe yapma imkânını elde etmiş olan Seleflerimizi, Hac farizasını ifa etmek üzere şu anda Arafat meydanında toplanmış bulunan Bilcümle Hüccâc-ı Kiramı;

Ve; Tüm mü’min kardeşlerimizi; İki cihanda aziz eyle! Cümle geçmişlerinin ruhlarını şâd eyle! Makamlarını âli, Mekanlarını cennet eyle! Kabirlerini Kur’an’ın nuruyla Pür - nûr eyle! Günahlarını affeyle! Ayıplarını setreyle! Hata ve kusurlarını mahfeyle! Seyyiatlarını hasenata tebdil eyle! Ruhlarını mele-i âlâda ferahnâk eyle! Yâ Rabbi!

Bizlere de; Her nefesimizde Ve ecel şerbetini içeceğimiz Son nefesimizde, Ol kelime-i şahadet ki; Aşk ile buyurun: (Eşhedü enlâilâhe illa’llah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Rasûlüh) Diyerek, Ruhumuzu teslim edebilmeyi, Bu iman ve ikrar ile Ve selim bir kalp ile Huzuruna varabilmeyiCümlemize müyesser eyle, Yâ Rabbi!

Yâ Rab! Hac farizasını ifa etmek üzere Bizimle birlikte yola çıkan, Ancak Arafat’a ulaşamadan vefat eden Kardeşlerimize de Rahmetinle muamele eyle,Niyyetleri üzere Sen onların haclarını da İkmal edilmiş haclar Zümresine ilhak eyle, Yâ Rabbi!

Bizlere de; Haccımızın kalan bölümünü, Kazasız - belâsız, Elemsiz – kedersiz Tamamlayarak; Yerimize - yurdumuza, Evimize - ocağımıza, İşimize – gücümüze Salimen ve gânimen kavuşmayı, Nasip eyle, Yâ Rabbi! Yâ İlahî! Kılma bizi dâllîyn! Bu vakfe duasına cümleniz deyin: Âmin, Âmin, Âmin,
Bihürmeti “Tâh┠ve “Yâîn”, Ve Bihürmeti Seyyidi’l - Enbiyâ’i Ve’l Mürselîn, Ve’l Hamdü li’llahi Rabbi’l - âlemin, Allah rızası ve gönüller muradı içün, Vakfemizin kabûle şayan olması içün, Takabbel minna Bihürmeti’l Fâtihah!

Son Güncelleme : 12.03.2021 05:18:48
Vakfe Duası ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Vakfe Duası Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Vakfe Duası"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Zevk Suyu Orucu Bozar Mı
Zevk Suyu Orucu Bozar Mı
Zevk Suyu Orucu Bozar Mı, Zevk suyu genelde şehvet hallerinde erkeklik organından çıkan iki sıvı vardır. Bunlardan birine meni diğerine mezi denir. Meni, şehvetin doruğuna fışkırarak çıkar. Mezi ise şehvetten önce ve sonra sızıntı halinde olur. Meni ...
Şans Duası
Şans Duası
Şans Duası, Şansın açılması ve işlerinizin rast gitmesi nedeni ile Rabbimize yönelip el açarak gönülden ve samimi bir şekilde dualar ederiz. Şans ve kısmetin açılması için günlük düzenli okunması gereken pek çok dualar vardır. Rabbimiz samimi ve ...
Adet Olmak İçin Dua
Adet Olmak İçin Dua
Adet Olmak İçin Dua, Adet kanı, kadının normal bir vücut fonksiyonudur. Adet kanı gebelik olmadan her ay düzenli vakitlerde hazne dışına atılan kandır. Her ay bu döngü bu şekilde sırayla devam eder. Adet sancısı, bir gün öncesinde...
Miftahul Cennet Duası
Miftahul Cennet Duası
Miftahul Cennet duası, en güçlü ve en büyük dilek duasıdır. Peygamberimiz Hz Muhammed (s.a.v.) bir gün ashabıyla mescitte bulunurken, Cebrail a.s. yanına gelerek, "Ya Muhammed! Hak Teala sana selam gönderdi. Bu duayı sadece sana gönderdi. Senden ö...
Temre Duası
Temre Duası
Temre duası, elde, yüzde ve vücutta çıkan temrelerin, siğillerin yok olması için, yer gök dua diyerek Allah'a sığınmalıyız. Dualara devam edersek, Allah'ın izniyle şifa bulunacaktır. Yapılan dualar içtenlikle ve inanarak okunursa, daha çabuk ve kesin...
Ders Çalışmak İçin Dua
Ders Çalışmak İçin Dua
Ders Çalışmak İçin Dua, Dua bir isteğin, bir dileğin olması için Allah(c.c.)'a yalvarmaktır. Derse başlamadan önce dua okuyan öğrencinin Allah Teala zihnini açar. Onu unutkanlıktan korur. Dersi en iyi şekilde anlamasını sağlar. Çocuklarımızın dersler...
52 Gece Duası
52 Gece Duası
Kabir Duası, 52 Gece Duası, Büreyde radıyallahu anh şöyle dedi; Hz. Peygamber (asm) ashab-ı kirama, kabristana gittikleri zaman şöyle demelerini öğretirdi; "Esselamü aleyküm ehled diyari minel-müminin. Ve Inna inşallahu biküm lahikun. Es'elullahe len...
Huysuz Çocuğa Okunacak Dua
Huysuz Çocuğa Okunacak Dua
Huysuz Çocuğa Okunacak Dua, En önemli olan ise her durumda Allah'a dua etmek ve sabretmektir. Unutulmamalıdır ki; Yüce Allah duada ısrarcı olan kullarını sever. Anne ve babalar bir çocuk sahibi olduklarında onunla ilgili gelecek hayali kurarlar. Onun...
Bir Malın Satılması İçin Dua
Bir Malın Satılması İçin Dua
Bir malın satılması için dua, elinizde olan ev, araba, arsa gibi değerli bir malınızı satışa çıkardınız, fakat değerine bir alıcı çıkmıyorsa dualardan yatdım alarak, malınızın tez elden satışına yardımcı olabilirsiniz. Allah'ın izniyle tez elden...
Saç Duası
Saç Duası
Saç duası, saç dökülmesi ve zayıf saçlara sahip olan kişilerin şifa bulmak için okuyacakları bir duadır. Saç duası büyük bir inançla okunmalıdır ve şifanın yalnızca Allah 'tan geleceği unutulmamalıdır.Saçının dökülmemesi için şu dua okunmalıdır: Ve...
Sivilce Duası
Sivilce Duası
Sivilce Duası, vücudumuzun bazı bölgelerinde bazı zamanlar sivilceler ve siğiller ve çıbanlar meydana gelebilir. Böyle durumlarda ilk olarak bir hekime başvurmak ve bunların nedenini öğrenmek gereklidir. Bu çıkıntıların nedenleri bazı iç hastalık...
Mahkeme Duası
Mahkeme Duası
Mahkeme Duası, Dua etmek, Allah'a yaklaşmanın en güzel yoludur. Sıkıntıların, dua etmek, isteklerin ve beklentilerin Rabbimize açılmasıdır. Ne kadar içten, yürekten, yüreğin derinliklerinden seslenilirse o ölçüde yankı bulur. Dua etmek, işin başında,...

 

Zevk Suyu Orucu Bozar Mı
Şans Duası
Adet Olmak İçin Dua
Miftahul Cennet Duası
Temre Duası
Ders Çalışmak İçin Dua
52 Gece Duası
Huysuz Çocuğa Okunacak Dua
Bir Malın Satılması İçin Dua
Saç Duası
Sivilce Duası
Mahkeme Duası
Birinin Seni Sevmesi İçin Dua
Mübin Duası
Kuduriye Duası
41 Yasin Duası
Küsleri Barıştırma Duası
Hilye İ Şerif Duası
Haksızlık Karşısında Okunacak Dua
Güç Duası
Nasip Duası
Ramazan Duası
Hacet Duası
Söz Dinlemeyen Çocuğa Okunacak Dua
Bir İşin Olması İçin Okunacak Dua
Yasin Duası
Birinin Rüyasına Girmek İçin Dua
Aileyi İkna Etme Duası
Gelin Duası
Heyecanlanmamak İçin Dua
Popüler İçerik
Birinin Seni Sevmesi İçin Dua
Birinin Seni Sevmesi İçin Dua
Birinin seni sevmesi için dua etmek, sonunda hayırlı bir izdivaç planını da içerdiği taktirde Allah katında kabul görebilir. Allah ki, sizin için kimi...
Mübin Duası
Mübin Duası
Mübin Duası, Hayırlı dileklerin yerine gelmesi için önce sebepleri oluşturan bir plan yapılır. Bununla gerekilen her şeyin yapılması sonucunda dilekle...
Kuduriye Duası
Kuduriye Duası
Kuduriye duası, Allah nazarında makbul olan ve tutulan dileklerin gerçekleşmesi için Allah'ın (c.c) kullarına gönderdiği dualardan biridir. Her k...
41 Yasin Duası
41 Yasin Duası
41 Yasin Duası, herhangi hayırlı bir niyet için okunan, 41 Yasin Suresi okunduktan sonra okunan duadır. Bilinen ve bilinmeyen, görünen görünmeyen nim...
Küsleri Barıştırma Duası
Küsleri Barıştırma Duası
Küsleri Barıştırma Duası: Küsleri barıştırma duası olarak bilinen bir birine küsmüş iki kişinin arasının düzelmesi ve barışması için okunur. Özellik...
Hilye İ Şerif Duası
Hilye İ Şerif Duası
Hilye İ Şerif Duası, Bismillahirrahmannirrahim Ahir zaman Peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa (s.a.v) vefat edeceğine yakın bir zamanda, dünyadan ah...
Haksızlık Karşısında Okunacak Dua
Haksızlık Karşısında Okunacak Dua
Haksızlık Karşısında Okunacak Dua Haksızlığa uğrayan bir kul, üzülmek, haksızlık edene beddua etmek ya da kendini yıpratarak sinirlenmek yerine, en gü...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Zevk Suyu Orucu Bozar Mı
Şans Duası
Adet Olmak İçin Dua
Miftahul Cennet Duası
Temre Duası
Merhaba Eski Sevgilim 1 Senedir Peşimde Sürekli Rahatsız Ediyo
Min Zalike Billahi Min Seddetin Leke
Namazlarım Da Daha Samimi Olmak İstiyorum
Boy Uzatma Duasını Başkası İçin Nasıl Okuya Biliriz?
Sınav Stresi Yenmek İçin Hangi Dualar
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Merhaba Eski Sevgilim 1 Senedir Peşimde Sürekli Rahatsız Ediyo
Min Zalike Billahi Min Seddetin Leke
Namazlarım Da Daha Samimi Olmak İstiyorum
Boy Uzatma Duasını Başkası İçin Nasıl Okuya Biliriz?
Sınav Stresi Yenmek İçin Hangi Dualar
Yardım Sayfaları
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022