Hutbe Duası

Hutbe Duası

Hutbe duası; cuma namazlarında okunan ve okunması farz olan duaların tümüne verilen isimdir. Öyle ki; cuma namazının farzından önce okunan hutbe duasını duymamış bir kişinin, sonradan yetişip de cuma namazının farzını kılsa bile bu namazı dinen caiz değildir. Hutbe duası ile ilgili farklı mezheplerin imamlarının farklı yorumları bulunsa da ortak görüşte olunan temel noktalar vardır. Bunlar; hutbe duasının cuma namazının farzından önce mutlaka ama mutlaka okunması; cemaate karşı düşünceli olarak hutbe duasının demagoji yapacak derecede uzatılmaması, hutbe duası esnasında az ve öz sözler söylenerek; iyilik, güzellik, vs. faziletlerin cemaatin kalbine aşılanmasıdır. Hutbe duasının nasıl gerçekleştirileceğine gelecek olursak; genel olarak imamın ve müezzinin gerekli yerlerde bazı belirli ayetleri veya duaları okumasından oluştuğunu görürüz:

İlk olarak cuma namazının sünneti kılınır. Daha sonra hutbe duasının ilk kısmında müezzin Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ve tüm yakınları için cemaate Fatiha okutur ama öncesinde söylemesi gereken uzunca bir söz vardır. Bunun adı gülbanktır:

"Resul-ü Ekrem ve nebiyy-i muhterem sallallahü teala aleyhi ve sellem efendimizin aziz, pak, münevver, mutahhar ruh-i şeriflerine salavat-ı şerife getirenlerin ahir ve akıbetleri hayrola. Al-i ezvac-ı tahirat evlad-ı rasul, eshab-ı güzin efendilerimizin sair enbiya-i 'izam ve rusuli fihan hazeratının ervah-ı şeriflerine, pirimiz Bilal-i Habeşi (r.a.) efendimizin 'ale'l husus bu caminin banisi ve bugüne kadar içerisinden gelmiş geçmiş imam, müezzin, kayyumlarının ve kaffe-i ehl-i imamın ervahı için, Allah rızası için el-Fatiha.

Fatiha okunduktan sonra ise hutbe duasının devamında müezzin euzu besmele çeker ve Ahzab. Suresi'nın 56. ayetini okur:
"İnneallahe ve melaiketehu yüsallune a'le'n Nebiyy. Ya eyyühe'l lezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima."

Sonrasında ise müezzin sesli bir şekilde Peygamber Efendimiz (s.a.v)'in ruhuna bir salavat getirir ve hutbe duasının bu kısmı da tamamlanmış olur. Sonrasında da ayağa kalkıp iç ezan okumaya başlar. Bu, cuma namazının ezanıdır. Bu esnada ise imam minberin önüne gelir ve içinden dua eder. Bu dua şu şekildedir:

"Allahümme ifteh aleyna ebvabe rahmetike ve yessir aleyna hazaine fazlike ve keramike ya ekramelekramine ve ya erhamerrahimin."

Daha sonra minberin basamaklarını çıkmaya başlayarak hutbe duasına devam eder. 3. basamakta durur ve şu dua ile devam eder:

"Rabbi'şrahli sadri ve yessir li emri vehdül ukdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi kad ateyteni minelmülki ve allemteni min te'vilil ehadis. Rabbi zidni ilmen ve fehmen, ve elhıkni bissalihin. Vehfezni minesselasini vel eğlali vel enkal. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain."

Bu duasını da okuduktan sonra minberin basamaklarını çıkmaya devam eder. 7. basamakta tekrar durur ve bu kez şu duayı okur:

Allahümme hazaşşe'nü leyse bişani. Ve hazelmekani leyse bikani. Allahümme yessir li emri, ve tekabbelhü minhi. Ve selamün ala cemiilenbiyai velmürselin."

Bu duayı da içinden okuduktan sonra yüzünü cemaate döner ve 8. basamağa oturur. Müezzinin okumakta olduğu ezanı dinler. Ezan bittikten sonra ayağa kalkar (7. basamakta) ve hutbe duasının asıl kısmı başlar. Hutbe duasını başlarken Hamdele getirilir ve sonrasında aşağıdaki dua okunur:

"Neşhedü enlâ ilâhe illâllahü vahdehü lâ şirîke lehü ve lâ nazira lehü velâ müsâle leh. Ve neşhedü enne seyyidena muhammeden abdühü ve habibühü ve rasülûh. Sallâllahü ‘leyhi ve ‘alâ alihi ve ezvacihi ve eshabihi ve etba‘ih ve hulefa ihir- raşidine'l - mehdiine min ba‘dih ve vüzeraihi'l-kâmiline fi ‘ahdih. Hususam-minhüm ‘alel-eimmeti hulefa rasülillâhi ale't-tahkîk. Ümerai'l-mü'minin hazret-i eba Bekrin ve ‘Umer'a ve Osmane ve ‘Aliy ve ‘alâ bakıyyeti's sahabeti ve't-tâbi‘in. Rıdvanü'llahi te‘al⠑aleyhim ecme‘in. Eyyühe'l - mü'minine'l - hazirûn. İttekul-lahe ve etı‘ûn. İnne'l-lâhe me‘allezine't-tekav ve'l-lezinehüm mühsinün."

Bu dua da okunduktan sonra imam "kalle'l-lahü teala fi kitabihi'l kerim." der, euzu besmele çeker ve o günkü hutbe konusuyla ilgili bir ayet okur. Ayet bittikten sonra sadekallahü'l azim der. Sonrasında da Ve kale'n nebiyyü sallallahu 'aleyhi ve sellem diyerek hutbe konusuyla ilgili bir hadis okur. Bu dualar bittikten sonra hutbe duası Türkçe bir vaazla devam eder. Hutbe duasının Türkçe kısmı bittikten sonra imam "Elâ inne ahsene'l-kelâm ve ebleğa'n-nizam. Kemâ kale'l-lahü tebareke ve te‘alâ fi'l-kelâm ve izâ kurie'l-kur'ânü festemi‘ulehü ve ensıtü le‘alleküm türhamün" şeklinde dua okur. Daha sonra ise Türkçe olarak Peygamberimiz (s.a.v)'in ruhuna, tüm ölmüşlerimizin ruhuna, vatanımızın milletimizin sıhhati için, vs. mukaddes konular için dua edilir. Bu duadan sonra da imam içinden bir euzu besmele çeker ve sesli olarak "İnnâllahe ye'mürü bi'l - ‘adli ve'l - ihsâni ve itâi zil-kurba ve yenh⠑anil - fahşai ve'l - münkeri ve'l - bağy. Ye‘ızuküm le‘alleküm tezekkerûn" ayetini okur. Böylce hutbe duası bitmiş olur. Hutbe duasının bitiminde imam minberden inerken müezzin kaamet getirmeye başlar ve sonrasında cuma namazının farzı kılınır.
Son Güncelleme : 26.03.2021 02:52:41
Hutbe Duası ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Hutbe Duası Yorumları

şifre Kırmızı sayı

2 Yorum Yapılmış "Hutbe Duası"
İyi günler.Bugün günlerden cuma ve cuma namazı farz olduğunu biliyoruz.Cuma namazına gittiğimizde biraz geç gittiğimiz den sadece namaza yetiştik.Arkadaşlar hutbe duasına yetişemediğimiz için cuma namazının kabul olmayacağını söylediler.Benim merak ettiğim konu şu Hutbe Duası nedir ve gerçekten hutbe duasını duymadığımız için cuma namazımiz kabul olmamış mıdır?
Gökçek . 26.10.2018 14:40:23
1 YANITI GÖRÜNTÜLE
Gayet anlaşılır ve düzenli okunur bi halde sağolun
Cumali Kızılırmak . 09.03.2021 19:55:10
CEVAP YAZ
Zevk Suyu Orucu Bozar Mı
Zevk Suyu Orucu Bozar Mı
Zevk Suyu Orucu Bozar Mı, Zevk suyu genelde şehvet hallerinde erkeklik organından çıkan iki sıvı vardır. Bunlardan birine meni diğerine mezi denir. Meni, şehvetin doruğuna fışkırarak çıkar. Mezi ise şehvetten önce ve sonra sızıntı halinde olur. Meni ...
Şans Duası
Şans Duası
Şans Duası, Şansın açılması ve işlerinizin rast gitmesi nedeni ile Rabbimize yönelip el açarak gönülden ve samimi bir şekilde dualar ederiz. Şans ve kısmetin açılması için günlük düzenli okunması gereken pek çok dualar vardır. Rabbimiz samimi ve ...
Adet Olmak İçin Dua
Adet Olmak İçin Dua
Adet Olmak İçin Dua, Adet kanı, kadının normal bir vücut fonksiyonudur. Adet kanı gebelik olmadan her ay düzenli vakitlerde hazne dışına atılan kandır. Her ay bu döngü bu şekilde sırayla devam eder. Adet sancısı, bir gün öncesinde...
Miftahul Cennet Duası
Miftahul Cennet Duası
Miftahul Cennet duası, en güçlü ve en büyük dilek duasıdır. Peygamberimiz Hz Muhammed (s.a.v.) bir gün ashabıyla mescitte bulunurken, Cebrail a.s. yanına gelerek, "Ya Muhammed! Hak Teala sana selam gönderdi. Bu duayı sadece sana gönderdi. Senden ö...
Temre Duası
Temre Duası
Temre duası, elde, yüzde ve vücutta çıkan temrelerin, siğillerin yok olması için, yer gök dua diyerek Allah'a sığınmalıyız. Dualara devam edersek, Allah'ın izniyle şifa bulunacaktır. Yapılan dualar içtenlikle ve inanarak okunursa, daha çabuk ve kesin...
Ders Çalışmak İçin Dua
Ders Çalışmak İçin Dua
Ders Çalışmak İçin Dua, Dua bir isteğin, bir dileğin olması için Allah(c.c.)'a yalvarmaktır. Derse başlamadan önce dua okuyan öğrencinin Allah Teala zihnini açar. Onu unutkanlıktan korur. Dersi en iyi şekilde anlamasını sağlar. Çocuklarımızın dersler...
52 Gece Duası
52 Gece Duası
Kabir Duası, 52 Gece Duası, Büreyde radıyallahu anh şöyle dedi; Hz. Peygamber (asm) ashab-ı kirama, kabristana gittikleri zaman şöyle demelerini öğretirdi; "Esselamü aleyküm ehled diyari minel-müminin. Ve Inna inşallahu biküm lahikun. Es'elullahe len...
Huysuz Çocuğa Okunacak Dua
Huysuz Çocuğa Okunacak Dua
Huysuz Çocuğa Okunacak Dua, En önemli olan ise her durumda Allah'a dua etmek ve sabretmektir. Unutulmamalıdır ki; Yüce Allah duada ısrarcı olan kullarını sever. Anne ve babalar bir çocuk sahibi olduklarında onunla ilgili gelecek hayali kurarlar. Onun...
Bir Malın Satılması İçin Dua
Bir Malın Satılması İçin Dua
Bir malın satılması için dua, elinizde olan ev, araba, arsa gibi değerli bir malınızı satışa çıkardınız, fakat değerine bir alıcı çıkmıyorsa dualardan yatdım alarak, malınızın tez elden satışına yardımcı olabilirsiniz. Allah'ın izniyle tez elden...
Saç Duası
Saç Duası
Saç duası, saç dökülmesi ve zayıf saçlara sahip olan kişilerin şifa bulmak için okuyacakları bir duadır. Saç duası büyük bir inançla okunmalıdır ve şifanın yalnızca Allah 'tan geleceği unutulmamalıdır.Saçının dökülmemesi için şu dua okunmalıdır: Ve...
Sivilce Duası
Sivilce Duası
Sivilce Duası, vücudumuzun bazı bölgelerinde bazı zamanlar sivilceler ve siğiller ve çıbanlar meydana gelebilir. Böyle durumlarda ilk olarak bir hekime başvurmak ve bunların nedenini öğrenmek gereklidir. Bu çıkıntıların nedenleri bazı iç hastalık...
Mahkeme Duası
Mahkeme Duası
Mahkeme Duası, Dua etmek, Allah'a yaklaşmanın en güzel yoludur. Sıkıntıların, dua etmek, isteklerin ve beklentilerin Rabbimize açılmasıdır. Ne kadar içten, yürekten, yüreğin derinliklerinden seslenilirse o ölçüde yankı bulur. Dua etmek, işin başında,...

 

Zevk Suyu Orucu Bozar Mı
Şans Duası
Adet Olmak İçin Dua
Miftahul Cennet Duası
Temre Duası
Ders Çalışmak İçin Dua
52 Gece Duası
Huysuz Çocuğa Okunacak Dua
Bir Malın Satılması İçin Dua
Saç Duası
Sivilce Duası
Mahkeme Duası
Birinin Seni Sevmesi İçin Dua
Mübin Duası
Kuduriye Duası
41 Yasin Duası
Küsleri Barıştırma Duası
Hilye İ Şerif Duası
Haksızlık Karşısında Okunacak Dua
Güç Duası
Nasip Duası
Ramazan Duası
Hacet Duası
Söz Dinlemeyen Çocuğa Okunacak Dua
Bir İşin Olması İçin Okunacak Dua
Yasin Duası
Birinin Rüyasına Girmek İçin Dua
Aileyi İkna Etme Duası
Gelin Duası
Heyecanlanmamak İçin Dua
Popüler İçerik
Birinin Seni Sevmesi İçin Dua
Birinin Seni Sevmesi İçin Dua
Birinin seni sevmesi için dua etmek, sonunda hayırlı bir izdivaç planını da içerdiği taktirde Allah katında kabul görebilir. Allah ki, sizin için kimi...
Mübin Duası
Mübin Duası
Mübin Duası, Hayırlı dileklerin yerine gelmesi için önce sebepleri oluşturan bir plan yapılır. Bununla gerekilen her şeyin yapılması sonucunda dilekle...
Kuduriye Duası
Kuduriye Duası
Kuduriye duası, Allah nazarında makbul olan ve tutulan dileklerin gerçekleşmesi için Allah'ın (c.c) kullarına gönderdiği dualardan biridir. Her k...
41 Yasin Duası
41 Yasin Duası
41 Yasin Duası, herhangi hayırlı bir niyet için okunan, 41 Yasin Suresi okunduktan sonra okunan duadır. Bilinen ve bilinmeyen, görünen görünmeyen nim...
Küsleri Barıştırma Duası
Küsleri Barıştırma Duası
Küsleri Barıştırma Duası: Küsleri barıştırma duası olarak bilinen bir birine küsmüş iki kişinin arasının düzelmesi ve barışması için okunur. Özellik...
Hilye İ Şerif Duası
Hilye İ Şerif Duası
Hilye İ Şerif Duası, Bismillahirrahmannirrahim Ahir zaman Peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa (s.a.v) vefat edeceğine yakın bir zamanda, dünyadan ah...
Haksızlık Karşısında Okunacak Dua
Haksızlık Karşısında Okunacak Dua
Haksızlık Karşısında Okunacak Dua Haksızlığa uğrayan bir kul, üzülmek, haksızlık edene beddua etmek ya da kendini yıpratarak sinirlenmek yerine, en gü...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Zevk Suyu Orucu Bozar Mı
Şans Duası
Adet Olmak İçin Dua
Miftahul Cennet Duası
Temre Duası
Merhaba Eski Sevgilim 1 Senedir Peşimde Sürekli Rahatsız Ediyo
Min Zalike Billahi Min Seddetin Leke
Namazlarım Da Daha Samimi Olmak İstiyorum
Boy Uzatma Duasını Başkası İçin Nasıl Okuya Biliriz?
Sınav Stresi Yenmek İçin Hangi Dualar
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Merhaba Eski Sevgilim 1 Senedir Peşimde Sürekli Rahatsız Ediyo
Min Zalike Billahi Min Seddetin Leke
Namazlarım Da Daha Samimi Olmak İstiyorum
Boy Uzatma Duasını Başkası İçin Nasıl Okuya Biliriz?
Sınav Stresi Yenmek İçin Hangi Dualar
Yardım Sayfaları
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022