Hutbe Duası

Hutbe Duası

Hutbe duası; cuma namazlarında okunan ve okunması farz olan duaların tümüne verilen isimdir. Öyle ki; cuma namazının farzından önce okunan hutbe duasını duymamış bir kişinin, sonradan yetişip de cuma namazının farzını kılsa bile bu namazı dinen caiz değildir. Hutbe duası ile ilgili farklı mezheplerin imamlarının farklı yorumları bulunsa da ortak görüşte olunan temel noktalar vardır. Bunlar; hutbe duasının cuma namazının farzından önce mutlaka ama mutlaka okunması; cemaate karşı düşünceli olarak hutbe duasının demagoji yapacak derecede uzatılmaması, hutbe duası esnasında az ve öz sözler söylenerek; iyilik, güzellik, vs. faziletlerin cemaatin kalbine aşılanmasıdır. Hutbe duasının nasıl gerçekleştirileceğine gelecek olursak; genel olarak imamın ve müezzinin gerekli yerlerde bazı belirli ayetleri veya duaları okumasından oluştuğunu görürüz:

İlk olarak cuma namazının sünneti kılınır. Daha sonra hutbe duasının ilk kısmında müezzin Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ve tüm yakınları için cemaate Fatiha okutur ama öncesinde söylemesi gereken uzunca bir söz vardır. Bunun adı gülbanktır:

"Resul-ü Ekrem ve nebiyy-i muhterem sallallahü teala aleyhi ve sellem efendimizin aziz, pak, münevver, mutahhar ruh-i şeriflerine salavat-ı şerife getirenlerin ahir ve akıbetleri hayrola. Al-i ezvac-ı tahirat evlad-ı rasul, eshab-ı güzin efendilerimizin sair enbiya-i 'izam ve rusuli fihan hazeratının ervah-ı şeriflerine, pirimiz Bilal-i Habeşi (r.a.) efendimizin 'ale'l husus bu caminin banisi ve bugüne kadar içerisinden gelmiş geçmiş imam, müezzin, kayyumlarının ve kaffe-i ehl-i imamın ervahı için, Allah rızası için el-Fatiha.

Fatiha okunduktan sonra ise hutbe duasının devamında müezzin euzu besmele çeker ve Ahzab. Suresi'nın 56. ayetini okur:
"İnneallahe ve melaiketehu yüsallune a'le'n Nebiyy. Ya eyyühe'l lezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima."

Sonrasında ise müezzin sesli bir şekilde Peygamber Efendimiz (s.a.v)'in ruhuna bir salavat getirir ve hutbe duasının bu kısmı da tamamlanmış olur. Sonrasında da ayağa kalkıp iç ezan okumaya başlar. Bu, cuma namazının ezanıdır. Bu esnada ise imam minberin önüne gelir ve içinden dua eder. Bu dua şu şekildedir:

"Allahümme ifteh aleyna ebvabe rahmetike ve yessir aleyna hazaine fazlike ve keramike ya ekramelekramine ve ya erhamerrahimin."

Daha sonra minberin basamaklarını çıkmaya başlayarak hutbe duasına devam eder. 3. basamakta durur ve şu dua ile devam eder:

"Rabbi'şrahli sadri ve yessir li emri vehdül ukdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi kad ateyteni minelmülki ve allemteni min te'vilil ehadis. Rabbi zidni ilmen ve fehmen, ve elhıkni bissalihin. Vehfezni minesselasini vel eğlali vel enkal. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain."

Bu duasını da okuduktan sonra minberin basamaklarını çıkmaya devam eder. 7. basamakta tekrar durur ve bu kez şu duayı okur:

Allahümme hazaşşe'nü leyse bişani. Ve hazelmekani leyse bikani. Allahümme yessir li emri, ve tekabbelhü minhi. Ve selamün ala cemiilenbiyai velmürselin."

Bu duayı da içinden okuduktan sonra yüzünü cemaate döner ve 8. basamağa oturur. Müezzinin okumakta olduğu ezanı dinler. Ezan bittikten sonra ayağa kalkar (7. basamakta) ve hutbe duasının asıl kısmı başlar. Hutbe duasını başlarken Hamdele getirilir ve sonrasında aşağıdaki dua okunur:

"Neşhedü enlâ ilâhe illâllahü vahdehü lâ şirîke lehü ve lâ nazira lehü velâ müsâle leh. Ve neşhedü enne seyyidena muhammeden abdühü ve habibühü ve rasülûh. Sallâllahü ‘leyhi ve ‘alâ alihi ve ezvacihi ve eshabihi ve etba‘ih ve hulefa ihir- raşidine'l - mehdiine min ba‘dih ve vüzeraihi'l-kâmiline fi ‘ahdih. Hususam-minhüm ‘alel-eimmeti hulefa rasülillâhi ale't-tahkîk. Ümerai'l-mü'minin hazret-i eba Bekrin ve ‘Umer'a ve Osmane ve ‘Aliy ve ‘alâ bakıyyeti's sahabeti ve't-tâbi‘in. Rıdvanü'llahi te‘al⠑aleyhim ecme‘in. Eyyühe'l - mü'minine'l - hazirûn. İttekul-lahe ve etı‘ûn. İnne'l-lâhe me‘allezine't-tekav ve'l-lezinehüm mühsinün."

Bu dua da okunduktan sonra imam "kalle'l-lahü teala fi kitabihi'l kerim." der, euzu besmele çeker ve o günkü hutbe konusuyla ilgili bir ayet okur. Ayet bittikten sonra sadekallahü'l azim der. Sonrasında da Ve kale'n nebiyyü sallallahu 'aleyhi ve sellem diyerek hutbe konusuyla ilgili bir hadis okur. Bu dualar bittikten sonra hutbe duası Türkçe bir vaazla devam eder. Hutbe duasının Türkçe kısmı bittikten sonra imam "Elâ inne ahsene'l-kelâm ve ebleğa'n-nizam. Kemâ kale'l-lahü tebareke ve te‘alâ fi'l-kelâm ve izâ kurie'l-kur'ânü festemi‘ulehü ve ensıtü le‘alleküm türhamün" şeklinde dua okur. Daha sonra ise Türkçe olarak Peygamberimiz (s.a.v)'in ruhuna, tüm ölmüşlerimizin ruhuna, vatanımızın milletimizin sıhhati için, vs. mukaddes konular için dua edilir. Bu duadan sonra da imam içinden bir euzu besmele çeker ve sesli olarak "İnnâllahe ye'mürü bi'l - ‘adli ve'l - ihsâni ve itâi zil-kurba ve yenh⠑anil - fahşai ve'l - münkeri ve'l - bağy. Ye‘ızuküm le‘alleküm tezekkerûn" ayetini okur. Böylce hutbe duası bitmiş olur. Hutbe duasının bitiminde imam minberden inerken müezzin kaamet getirmeye başlar ve sonrasında cuma namazının farzı kılınır.
Son Güncelleme : 26.03.2021 02:52:41
Hutbe Duası ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Hutbe Duası Yorumları

şifre Kırmızı sayı

2 Yorum Yapılmış "Hutbe Duası"
İyi günler.Bugün günlerden cuma ve cuma namazı farz olduğunu biliyoruz.Cuma namazına gittiğimizde biraz geç gittiğimiz den sadece namaza yetiştik.Arkadaşlar hutbe duasına yetişemediğimiz için cuma namazının kabul olmayacağını söylediler.Benim merak ettiğim konu şu Hutbe Duası nedir ve gerçekten hutbe duasını duymadığımız için cuma namazımiz kabul olmamış mıdır?
Gökçek . 26.10.2018 14:40:23
1 YANITI GÖRÜNTÜLE
Gayet anlaşılır ve düzenli okunur bi halde sağolun
Cumali Kızılırmak . 09.03.2021 19:55:10
CEVAP YAZ
Uyku Duası
Uyku Duası
Uyku duası, uykusuzluk problemi çekenler için okuması önerilen dualardır. Bazen aşırı sıkıntı, stres gibi nedenlerden uyku problemleri yaşanabilir. Yada kişilerde uyku uyuyamama gibi rahatsızlıkların bulunması tedavi bile gerektirmektedir. Uyku probl...
Şahmeran Duası
Şahmeran Duası
Şahmeran duası, Allah nazarında makbul olan dualardan biridir. İçerisinde Allah'ın isimleri olduğundan her türlü dilek için okunabilir. Bu duanın etkisi de çabuk olacaktır. Duanın abdestli olarak okunması gerekir. Duayı okumaya hamdele, besmele ve sa...
İstiğfar Duası
İstiğfar Duası
İstiğfar Duası, önceden işlenmiş tüm günahlardan dolayı pişmanlık duyulduğunu ifade etmek ve tekrar aynı günahları işlemeyeceğine dair Cenab-ı Allah’a söz vermek amacı ile okunan bir duadır. Duayı okumadan önce gusül abdesti almak gerekir.(Gusül a...
Korku Duası
Korku Duası
Korku duası, insanlar korkularından ve belalardan korunmak için yine Allah'a sığınmalıdır. Okuyacakları dualar sayesinde kalplerinde olan tüm korkular gidecek, huzurlu bir yaşam süreceklerdir. Bu duaları inanarak, Allah'ın onları koruyacağına güvener...
Tövbe Duası
Tövbe Duası
Tövbe duası, kişinin yaptığı bütün günahkar davranışlardan pişmanlık duyduğunu ifade eden, bundan sonraki yaşamında günah ve kusurlu hareketlerden uzak duracağı hakkında Allah'a söz vermesidir. Allah'ın ve Resulünün yasakladığı, dinen hoş karşılanmay...
Oruca Nasıl Niyet Edilir
Oruca Nasıl Niyet Edilir
Oruca nasıl niyet edilir? Tüm ibadetlerde olduğu gibi ibadetin temel şartı niyet etmektir. Oruç çeşitlerinden hangi oruç tutulursa tutulsun niyet edilmesi gerekir. Niyet etmeden gün içerisinde hiçbir şey yenmemesi durumunda yanı orucun niyet dışın...
Hacet Duası
Hacet Duası
Hacet duası, hacet Allah-u Teala’dan yerine getirilmesi istenilen bir dilektir. Çok olması istenilen bir dileğin Allah’a gönülden dua edilerek duanın gerçekleşmesini beklemektir. Dileklerin gerçekleşmesi için okunabilecek birçok dua vardır.Dilek v...
Kötülüklerden Korunma Duası
Kötülüklerden Korunma Duası
Kötülüklerden korunma duası, dualar Müslümanlar için koruyucu bir silahtır. Her türlü kötülüklere karşı okunabilecek birçok dua vardır. Bu dualar okunması gerektiği gibi kuralına uygun bir şekilde okunursa Allah-u Teala okuyan kişiyi kötülüklere karş...
Kazanç Duası
Kazanç Duası
Kazanç duası, kişilerin kimseye muhtaç olmadan yaşamını devam ettirebilmesi ve ailesinin nafakasını temin edebilmesi için meşru yollardan, çalışarak helal kazanç sağlaması dini vazifelerdendir. Bunu yerine getirmiş olan kişiler, Allah'a olan ibadetin...
Sıkıntı Duası
Sıkıntı Duası
Sıkıntı duası, sıkıntı kişiyi psikolojik olarak rahatsız eden bir sorundur. Sıkıntıdan kurtulabilmek için Allah-u Teala nedenlere yapışılması gerektiğini bazı hadis-i Şerifler ile açıklamaktadır. Kur'an-ı Kerim'de her zorluğun bir kolaylığı vardır di...
Bir Malın Satılması İçin Dua
Bir Malın Satılması İçin Dua
Bir malın satılması için dua, elinizde olan ev, araba, arsa gibi değerli bir malınızı satışa çıkardınız, fakat değerine bir alıcı çıkmıyorsa dualardan yatdım alarak, malınızın tez elden satışına yardımcı olabilirsiniz. Allah'ın izniyle tez elden...
Rızık Duası
Rızık Duası
Rızık duası, bereketli rızık isteyenler, rızkının artmasını isteyen kişiler tarafından her zaman okunmalıdır. Dinimizde her türlü sıkıntımızı giderecek dua bulunmaktadır. Duanın faydasını Allah’ın izniyle her zaman görebilirsiniz. Bereketli bir ...

 

Uyku Duası
Şahmeran Duası
İstiğfar Duası
Korku Duası
Tövbe Duası
Oruca Nasıl Niyet Edilir
Hacet Duası
Kötülüklerden Korunma Duası
Kazanç Duası
Sıkıntı Duası
Bir Malın Satılması İçin Dua
Rızık Duası
Şans Duası
Huysuz Çocuğa Okunacak Dua
Şükür Duası
İş Bulma Duası
Şahmaran Duası
İsmi Azam Duası
Vesvese Duası
Miftahul Cennet Duası
Kavuşma Duası
Korkan Çocuğa Okunacak Dua
Cünüpken Oruç Tutulurmu
Sabır Duası
Kısmet Duası
Celcelutiye Duası
Yol Duası
Eşini Kendine Bağlamak İçin Dua
Zenginlik Duası
Uyumayan Bebek İçin Dua
Popüler İçerik
Şans Duası
Şans Duası
Şans Duası, Şansın açılması ve işlerinizin rast gitmesi nedeni ile Rabbimize yönelip el açarak gönülden ve samimi bir şekilde dualar ederiz. Şans ve...
Huysuz Çocuğa Okunacak Dua
Huysuz Çocuğa Okunacak Dua
Huysuz Çocuğa Okunacak Dua, En önemli olan ise her durumda Allah'a dua etmek ve sabretmektir. Unutulmamalıdır ki; Yüce Allah duada ısrarcı olan kullar...
Şükür Duası
Şükür Duası
Şükür duası, her sabaha ulaşıldığında bir ve akşam bir defa okunursa o gün ve gece için Allah'a şükretmiş olunur. Şükür duası için abdesli olmak şartı...
İş Bulma Duası
İş Bulma Duası
İş bulma duası, uzun süre iş bulamayanların yada işini değiştirip daha iyi imkanlarda iş arayanların okuyacağı bir duadır. Günümüzde insanlar iş seçim...
Şahmaran Duası
Şahmaran Duası
Şahmaran duası, bu dua bütün dualardan daha üstün bir duadır. İçinde Allah'ın isimlerinin toplandığı, duaların şahı denilen bir dua olarak kabul edili...
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası, Duaların en büyüğü İsm-i A'zam duasıdır. Onunla yapılan dua kabule şayan olduğu için Peygamberlerin haricinde bazı kimseler Süleyman ...
Vesvese Duası
Vesvese Duası
Vesvese duası, insanın şüphe, kuruntu ve takıntılar nedeniyle içine düştüğü durumlarda, Allah'a sığınmak için okuması gereken dualardır. Vesvese ona ö...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Uyku Duası
Şahmeran Duası
İstiğfar Duası
Korku Duası
Tövbe Duası
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Mayıs - 2021