Hizbul Masum Duası

Hizbul Masum Duası

Hizbul Masum Duası, öncelikle belirtmek gerekir bu duanın ismi Hizbul Masum duası değil, Hizbü’l Masun duasıdır. Kur’an-ı Kerimde ve Hz. peygamberimizin hadislerinde Allah’ a beden ve dil ile yapılan ibadetler beş kısımda mütalaa edilmiştir. İlki namaz kılmak, ikincisi oruç tutmak, üçüncü Kur’an okuma, dördüncüsü dua etmek ve beşincisi mümin kullara nasihat etmektir. Kur’an da Allah’ ın razı olacağı ve Hz. peygamberimizin de Allah’ın kendisine gerek vahiy, gerek ilham yolu ile bildirdiği ve gerekse Cebrail (as) ile özel sohbetlerinde öğrendiği biçimde bu ibadetlerin tümünü yerinde ve zamanında yerine getirmiştir. Daha Sonra gelen İslam alimleri bunları derleyip, sistemleştirmiş ve düzenli hale getirmişlerdir. Hak mezhep ve tarikatlar bu sistemin sonucu meydana çıkmıştır. Tarikatlardaki dua ve zikirlerin kökeni de bu dua ve zikirler olmuştur.

Duanın Bölümleri: İslam alimleri duayı da beş bölüme ayırmıştır. Bunların birincisi tövbe ve istiğfarda bulunma, ikincisi Allah’ı tesbih, tahmid, tekbir ve tehlil ile zikretme, üçüncüsü Hz. peygamberimize (sav) salavat getirme, dördüncü şeytan, nefis, ehli dalalet ve cehennemden Allah’a sığınma ve beşincisi ise dünya ve ahirete ait hayırlı işleri ve cenneti Allah’tan dilemektir. Bu beş kısma ayrılan duaları da Kur’an-ı Kerimden ve Hz. peygamberin(sav) dualarından derleyip hizipler meydana getirmişlerdir. Hatta bu beş kısmın içinde olan “Virdler” oluşturmuşlar, Bu duaları da gün ve haftanın belli vakitlerinde ve namazların önü ve arkasında okunacak biçimde bir araya toplamışlardır. Bunlara “Evrad” ve “Hizb”ler denilir.

Hizbu’l-Masun Duasının Okunma Sebepleri: Konumuz olan “Hizbu’l-Masun” da bu hiziplerden birisidir. Ehl-i Dalalet, haset ve fesattan, nefis ile şeytandan, en mühimi de cehennemin azabından Allah’a sığınmak maksadı ile her türlü tehlikeden korunmak amacı ile okunan dualardandır. Bediüzzaman hazretlerinin namaz tesbihatı’ nda sabah ile akşamları okuduğu ve okumasını istediği “Allahümme ecirnâ minen Nar” duası da bir “Hizbu’l Masun” duasıdır. Bu peygamberimizden ayrı ayrı şekilde gelen çok değerli bir Allah’a sığınma duasıdır ki içinde her türlü şerden Allah’ a iltica vardır. Bediüzzaman hazretleri bunu derleyerek bir araya toplamıştır. Sabah ve akşam okumaya devam edenleri Allah kesinlikle bu şerlerden ve cehennem azabından korur. Tercümesi ile birlikte olan namaz tesbihatına bakan nelerden Allah’a sığındığını görecektir.

Hizbu’l Masun Duası Tavsiyesi: İkinci olarak sabah ve ikindi namazının arından Bediüzzaman’ın okunmasını dilediği, “Nur Talebelerinin” devamlı okunması için tesbihata aldığı “Tercümânı İsmi Azam” olan, Hz. peygamberere (sav) Cebrail (as) ın Allah’ın (c.c.) hediye gönderdiği ve okuyanı Cehennem azabından koruyacağının müjdesini verdiği “Sübhaneke ya Allah tealeyte ya Rahman ecirna mine’n Nar biafvike ya Rahman” duası da, “Hizb-i Masun” duasıdır. Allah’ın (c.c.) Esmai Hüsnasından 76 adedini şefaatçi yaparak cehennemden Allah’a sığınmış olur.

“Cevşenü’l-Kebîr” (büyük cevşen )de böyle bir “Hizb-i Masun” dur. Allah’ın bin bir ismiyle cehennem azabından ve her türlü azap ve sıkıntılardan Allah’a sığınılmaktadır. Her on isminden sonra o isimleri şefaatçi yapıp “Ey kendisinden başka ilah olmayan Allah’ım Seni tesbih ederim. Senden başka bir ilah daha yoktur. ki ona sığınsın. El Aman, El Aman bizi cehennem azabından koru” denilerek 100 defa Allah ’Tealaya sığınılır.

Bundan başka “Hizbu’l-Envâru’l Hakaik-i Nuriye”de olan ve üstadın devamlı okuduğu ve asla bırakmadığı “Sekine” de Hz. Ali (ra) nin rivayet ettiği bir Hizbu’l Masun duasıdır. Üstadın devamlı okuyup ehl-i dalaletin kendisini 19 kere zehirlediği halde gene de “Cevşenu’l-Kebir”, “Sekine” ile Allah kendisini zehrin tesirinden koruduğunu üstat bize bildirir.

Son Güncelleme : 11.01.2021 03:09:56
Hizbul Masum Duası ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Hizbul Masum Duası Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Hizbul Masum Duası"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Uyku Duası
Uyku Duası
Uyku duası, uykusuzluk problemi çekenler için okuması önerilen dualardır. Bazen aşırı sıkıntı, stres gibi nedenlerden uyku problemleri yaşanabilir. Yada kişilerde uyku uyuyamama gibi rahatsızlıkların bulunması tedavi bile gerektirmektedir. Uyku probl...
Şahmeran Duası
Şahmeran Duası
Şahmeran duası, Allah nazarında makbul olan dualardan biridir. İçerisinde Allah'ın isimleri olduğundan her türlü dilek için okunabilir. Bu duanın etkisi de çabuk olacaktır. Duanın abdestli olarak okunması gerekir. Duayı okumaya hamdele, besmele ve sa...
İstiğfar Duası
İstiğfar Duası
İstiğfar Duası, önceden işlenmiş tüm günahlardan dolayı pişmanlık duyulduğunu ifade etmek ve tekrar aynı günahları işlemeyeceğine dair Cenab-ı Allah’a söz vermek amacı ile okunan bir duadır. Duayı okumadan önce gusül abdesti almak gerekir.(Gusül a...
Korku Duası
Korku Duası
Korku duası, insanlar korkularından ve belalardan korunmak için yine Allah'a sığınmalıdır. Okuyacakları dualar sayesinde kalplerinde olan tüm korkular gidecek, huzurlu bir yaşam süreceklerdir. Bu duaları inanarak, Allah'ın onları koruyacağına güvener...
Tövbe Duası
Tövbe Duası
Tövbe duası, kişinin yaptığı bütün günahkar davranışlardan pişmanlık duyduğunu ifade eden, bundan sonraki yaşamında günah ve kusurlu hareketlerden uzak duracağı hakkında Allah'a söz vermesidir. Allah'ın ve Resulünün yasakladığı, dinen hoş karşılanmay...
Oruca Nasıl Niyet Edilir
Oruca Nasıl Niyet Edilir
Oruca nasıl niyet edilir? Tüm ibadetlerde olduğu gibi ibadetin temel şartı niyet etmektir. Oruç çeşitlerinden hangi oruç tutulursa tutulsun niyet edilmesi gerekir. Niyet etmeden gün içerisinde hiçbir şey yenmemesi durumunda yanı orucun niyet dışın...
Hacet Duası
Hacet Duası
Hacet duası, hacet Allah-u Teala’dan yerine getirilmesi istenilen bir dilektir. Çok olması istenilen bir dileğin Allah’a gönülden dua edilerek duanın gerçekleşmesini beklemektir. Dileklerin gerçekleşmesi için okunabilecek birçok dua vardır.Dilek v...
Kötülüklerden Korunma Duası
Kötülüklerden Korunma Duası
Kötülüklerden korunma duası, dualar Müslümanlar için koruyucu bir silahtır. Her türlü kötülüklere karşı okunabilecek birçok dua vardır. Bu dualar okunması gerektiği gibi kuralına uygun bir şekilde okunursa Allah-u Teala okuyan kişiyi kötülüklere karş...
Kazanç Duası
Kazanç Duası
Kazanç duası, kişilerin kimseye muhtaç olmadan yaşamını devam ettirebilmesi ve ailesinin nafakasını temin edebilmesi için meşru yollardan, çalışarak helal kazanç sağlaması dini vazifelerdendir. Bunu yerine getirmiş olan kişiler, Allah'a olan ibadetin...
Sıkıntı Duası
Sıkıntı Duası
Sıkıntı duası, sıkıntı kişiyi psikolojik olarak rahatsız eden bir sorundur. Sıkıntıdan kurtulabilmek için Allah-u Teala nedenlere yapışılması gerektiğini bazı hadis-i Şerifler ile açıklamaktadır. Kur'an-ı Kerim'de her zorluğun bir kolaylığı vardır di...
Bir Malın Satılması İçin Dua
Bir Malın Satılması İçin Dua
Bir malın satılması için dua, elinizde olan ev, araba, arsa gibi değerli bir malınızı satışa çıkardınız, fakat değerine bir alıcı çıkmıyorsa dualardan yatdım alarak, malınızın tez elden satışına yardımcı olabilirsiniz. Allah'ın izniyle tez elden...
Rızık Duası
Rızık Duası
Rızık duası, bereketli rızık isteyenler, rızkının artmasını isteyen kişiler tarafından her zaman okunmalıdır. Dinimizde her türlü sıkıntımızı giderecek dua bulunmaktadır. Duanın faydasını Allah’ın izniyle her zaman görebilirsiniz. Bereketli bir ...

 

Uyku Duası
Şahmeran Duası
İstiğfar Duası
Korku Duası
Tövbe Duası
Oruca Nasıl Niyet Edilir
Hacet Duası
Kötülüklerden Korunma Duası
Kazanç Duası
Sıkıntı Duası
Bir Malın Satılması İçin Dua
Rızık Duası
Şans Duası
Huysuz Çocuğa Okunacak Dua
Şükür Duası
İş Bulma Duası
Şahmaran Duası
İsmi Azam Duası
Vesvese Duası
Miftahul Cennet Duası
Kavuşma Duası
Korkan Çocuğa Okunacak Dua
Cünüpken Oruç Tutulurmu
Sabır Duası
Kısmet Duası
Celcelutiye Duası
Yol Duası
Eşini Kendine Bağlamak İçin Dua
Zenginlik Duası
Uyumayan Bebek İçin Dua
Popüler İçerik
Şans Duası
Şans Duası
Şans Duası, Şansın açılması ve işlerinizin rast gitmesi nedeni ile Rabbimize yönelip el açarak gönülden ve samimi bir şekilde dualar ederiz. Şans ve...
Huysuz Çocuğa Okunacak Dua
Huysuz Çocuğa Okunacak Dua
Huysuz Çocuğa Okunacak Dua, En önemli olan ise her durumda Allah'a dua etmek ve sabretmektir. Unutulmamalıdır ki; Yüce Allah duada ısrarcı olan kullar...
Şükür Duası
Şükür Duası
Şükür duası, her sabaha ulaşıldığında bir ve akşam bir defa okunursa o gün ve gece için Allah'a şükretmiş olunur. Şükür duası için abdesli olmak şartı...
İş Bulma Duası
İş Bulma Duası
İş bulma duası, uzun süre iş bulamayanların yada işini değiştirip daha iyi imkanlarda iş arayanların okuyacağı bir duadır. Günümüzde insanlar iş seçim...
Şahmaran Duası
Şahmaran Duası
Şahmaran duası, bu dua bütün dualardan daha üstün bir duadır. İçinde Allah'ın isimlerinin toplandığı, duaların şahı denilen bir dua olarak kabul edili...
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası, Duaların en büyüğü İsm-i A'zam duasıdır. Onunla yapılan dua kabule şayan olduğu için Peygamberlerin haricinde bazı kimseler Süleyman ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Uyku Duası
Şahmeran Duası
İstiğfar Duası
Korku Duası
Tövbe Duası
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Mayıs - 2021