Hatim Duası

Hatim Duası

Hatim duası, Kuran'ı kerimi bitirip arkasından edilen duanın adıdır. Kur'an okumayı bir ibadet olarak yaptığımız gibi duanın da bir ibadet olduğunu unutmamız gerekir. Kişi Allah'tan ne isterse bunu dua ile gerçekleştirip niyazda bulunur. Kuran'ı kerimi okuyup ardından da hatip duasını yaparak kişinin ne isteği varsa duasını yapıp, hatmini Allah Tealaya iletmesi gerekir. Ancak şunu da belirtmek gerekirse eğer Kuran'ı Kerim okuduktan sonra hatim duası illa da yapılacak diye bir kural yoktur. Ancak tabi ki en güzeli okunmuş olan Kuran'ı kerimin arkasından hatim duasını etmek ve uyanık bir kalp ile Allah'tan niyazda bulunulmasıdır. Allah teala bağışlayıcıdır ve tövbeleri kabul edendir. İbadetlerin en güzelinden biri olan Kuran'ı Kerim Allah'ın son kelamıdır ve okumasında şüphesiz faydalar vardır. Ayeti Kerime de belirtildiği gibi ''Şüphesiz, Allah'ın kitabını okuyanlar, namazını dosdoğru kılanlar ve kendilerine rızk olarak verdiğimiz şeylerden, gizlice ve açıktan Allah yolunda, onun istediği gibi harcayanlar, asla zarar etmeyecek bir ticaret umabilirler''

Hatim Duası Okunuşu;

Vel-'akibetü lil-müttekin. Vela'udvane illa alezzalimin. Ves-salatü ves-selamü 'ala Rasulina Muhammedin ve 'alihi ve sahbihi ecme'in. Rabbena takabbel minna inneke ente's-semi'ul-'alim. Ve tüb 'Aleyna ya Mevlana inneke ente't-tevvabür-Rahim. Vehdina ve veffikna ilel-hakkı ve ila tarikın müstekim. Bi beraketil-Kur'anil-'azim. Ve bi hürmeti men erseltehü rameten lil-a'lemin. Va'fü 'anna ya Kerim. Va'fü 'anna ya Rahim. Vağfir lena zünubena bi fadlike ve keramike ya ekramel-ekramin. Allhümme zeyyinna bi zinetil-Kur'an. Ve ekrimna bi kerametil-Kur'an. Ve şerrifna bi şerafetil-Kur'an. Ve elbisna bi hil'atil-Kur'an. Ve edhilnel-cennete bi şefaatil-Kur'an. Ve 'afina min külli belaid-dünya ve 'azabil-ahirati bi hurmetil-Kur'an. Verham cemi'a ümmet-i Muhammedin ya Rahimü ya Rahman. Allahümec'alil-Kur'ane lena fid-dünya karina. Ve fil-kabri munisa. Ve fil-kıyameti şefi'an ve 'ales-sırati nura. Ve ilel-cenneti rafika. Ve minennari sitran ve hicaba. Ve ilel-hayrati külliha delilen ve imama. Bi fadlike ve cudike ve keramike ya Kerim. Allahümmeh-dina bi hidayetil-Kur'an. Ve neccina minen-nirani bi kerametil-Kur'an. Verfa' deracatina bi fadiletil-Kur'an. Ve keffir 'anna seyyiatina bi tilavetil-Kur'an. Ya zel-fadli vel-ihsan. Allahümme tahhir kulubena. Vestur 'uyubena. Veşfi merdana. Vekdi duyunena. Ve beyyid vücuhena. Verfa' deracatina. Verham abaena. Verfiğ ümmehatina. Ve eslih dinena ve dünyana. Ve şeddid şemle a'daina. Vehfaz ehlena ve emvalena ve biladena min cemi'l-afati ve'l-belaya. Ve sebbit akdamena, ven-surna 'alel-kavmil-kafirin. Bi hurmetil-Kur'anil-azim. Allahümme belliğ sevabe ma kara'nahü. Ve nevir ma televnahü ila ruhi seyyidina Muhammedin sallallahü te'ala 'aleyhi ve selem. Ve ila ervahi cemi'ı ihvanihi minel-enbiyai vel-murselin. Salevatullahi ve selamühu 'aleyhim ecma'in. Ve ila ervahi alihi ve evladihi ve ezvacihi ve ashabihi ve etba'ıhi ve cemi'ı zürriyyatihi rıdvanullahi te'ala 'aleyhim ecma'in. Ve ila ervahi abaina ve ümmehatina ve ihvanina ve ehavatina ve evladına ve akribaina ve ehibbaina ve asdikaina ve esatizina ve limen kane lehü hakkun 'Aleyna ve li cemi'ıl-mü'minati vel-müslimine vel-müslimati, el-ahyai minhüm vel-emvati. Ya kadiyel-hacati! Ya mücibed-d'avati! İstecib du'aena bi rahmetika ya erhamer-rahimin. Sübhane Rabbike Rabbil-'ızzeti 'amma yasıfün. Ve selamün 'alel-mürselin. Vel-hamdü lillahi Rabbil-'alemin. el-Fatiha.

Hatim Duası Anlamı;

 • Alemlerin Rabbı olan Allah Tealaya şükür olsun. En iyi ve temiz sonuç müttakilerindir. Düşmanlık sadece zalimler için geçerlidir.
 • Efendimiz Muhammed Mustafa (s.a.v)'e ve onun tüm ehl'i beytine, ashabına selam ve salat olsun.
 • Ey Yüce Rabbımız! Bizim yaptığımız ibadetleri kabul buyur. Hiç şüphesiz ki sen her şeyi görüp gözeten, işiten ve bilensin.
 • Ey Rabbımız! Bizden dualarımızı ve tövbelerimizi kabul eyle! Hiç şüphesiz ki sen tövbe edenleri çok sever ve kabul edensin. Sen merhametli olansın.
 • Bizi bağışla hidayet var! Doğru yola ve sırat-ı müstekime kavuşmayı bizlere muvaffak eyle! Gönderdiğin Kuran'ı kerim hürmetine ve peygamber efendimiz (a.s) hürmetine...
 • Ey Kerim olan Rabbım! Bizleri bağışla Ey Allah'ım lütfunla ve ihsanınla insanların günahları bağışlayıp af et.
 • Allah'ım bizi gönderdiğin Kur'an süsü ile bizi süsle! Kur'anı kerim adına bize lütfet! Kur'an ile bizi şereflendir. Kur'anı Kerim elbisesini bize de giydir.
 • Kur'an hürmetini bizi cehenneme değil cennetine al! Dünyada ki tüm belalardan ve ahiretin azabından bizi sen koru.
 • Ey Rahim ve Rahman bütün Muhammed ümmetini bağışla merhamet et.
 • Ey Allah'ım Kuran'ı kerimi bize yoldaş eyle! Onu bize kabirde de dost eyle. Cehennemin ateşinden bizi koru!
 • Ey Allah'ım cennette Kuran'ı kerimi biz kullarına yoldaş eyle. Sıratı müstakim de Kuran'ı bize nur eyle!
 • Kuran'ı kerimin hidayeti ile bizi de hidayete erdir. Kuran hürmetini bizi cehennem ateşinden koru, derecemizi yükselt ve okunan kuran hürmetine tüm günahlarımızı af eyle bağışla. Şüphesiz ki sen bağışlamayı seversin.
 • Allah'ım kalplerimizi kuran hürmetine temizle, tüm kusurlarımızı ört ve hasta olan hastalarımıza Şafi isminle şifa ver. Din-dünya işlerinde bize kolaylık ver bizi ıslah et. Günahlarımızı bağışla ve annelerimizi bağışla ve babalarımıza merhamet et.
 • Düşmanların bize karsı olan saldırısını bertaraf eyle! Ailemizi, memleketimizi, mallarımızı her türlü afetten koru, hastalıktan ve belalardan bizleri sakın.
 • Allah'ım okumuş olduğum Kuran'ı kerim'in sevabı Öncelikle Efendimiz'in (s.a.v) çocuklarının, eşlerinin, ashabının, tabiinin tüm zürriyetini ruhlarına ulaştır.
 • Hayatta olan ya da vefat etmiş olan annelerimizin, babalarımızın, kardeşlerimizin, evlatlarımızın, sevdiklerimizin, akrabalarımızın ve hocalarımızın üzerimiz de her kimin hakkı var ise onların ve de tüm Müslüman aleminin ruhlarına ulaştırır.
 • Ey ihtiyaçları gideren Rabbım! Ey kulunun duasına icabet eden Allah'ım sen merhametlilerin en merhametlisisin. Dualarımızı ve tövbelerimizi kabul eyle. Tüm peygamberlere salat ve selam olsun.
 • Senin Rabbın, şeref ve kudret sahibi olan Rab, onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir.
 • Peygamberlere selam olsun. Alemlerin Rabbı olan Allah'a hamd olsun.
 • Fatiha denir ve duanın arkasından Kuran'ın birinci suresi (Fatiha) okunur.
Allah kabul etsin...
Son Güncelleme : 16.02.2021 02:51:57
Hatim Duası ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Hatim Duası Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Hatim Duası"
Hatim dua si allah yolun da insan larin annesi ne baba sina kardeslerine sevdikleri insan lari kalbin de temiz bir niyet ile tasiyan insan larin sadece allaha niyet ederek ede bilecegi bir du adir. Kim bu şekilde allah diyerek du a eder se allah kabul etsin
Mehmet Toy . 05.11.2017
CEVAP YAZ
Zevk Suyu Orucu Bozar Mı
Zevk Suyu Orucu Bozar Mı
Zevk Suyu Orucu Bozar Mı, Zevk suyu genelde şehvet hallerinde erkeklik organından çıkan iki sıvı vardır. Bunlardan birine meni diğerine mezi denir. Meni, şehvetin doruğuna fışkırarak çıkar. Mezi ise şehvetten önce ve sonra sızıntı halinde olur. Meni ...
Şans Duası
Şans Duası
Şans Duası, Şansın açılması ve işlerinizin rast gitmesi nedeni ile Rabbimize yönelip el açarak gönülden ve samimi bir şekilde dualar ederiz. Şans ve kısmetin açılması için günlük düzenli okunması gereken pek çok dualar vardır. Rabbimiz samimi ve ...
Adet Olmak İçin Dua
Adet Olmak İçin Dua
Adet Olmak İçin Dua, Adet kanı, kadının normal bir vücut fonksiyonudur. Adet kanı gebelik olmadan her ay düzenli vakitlerde hazne dışına atılan kandır. Her ay bu döngü bu şekilde sırayla devam eder. Adet sancısı, bir gün öncesinde...
Miftahul Cennet Duası
Miftahul Cennet Duası
Miftahul Cennet duası, en güçlü ve en büyük dilek duasıdır. Peygamberimiz Hz Muhammed (s.a.v.) bir gün ashabıyla mescitte bulunurken, Cebrail a.s. yanına gelerek, "Ya Muhammed! Hak Teala sana selam gönderdi. Bu duayı sadece sana gönderdi. Senden ö...
Temre Duası
Temre Duası
Temre duası, elde, yüzde ve vücutta çıkan temrelerin, siğillerin yok olması için, yer gök dua diyerek Allah'a sığınmalıyız. Dualara devam edersek, Allah'ın izniyle şifa bulunacaktır. Yapılan dualar içtenlikle ve inanarak okunursa, daha çabuk ve kesin...
Ders Çalışmak İçin Dua
Ders Çalışmak İçin Dua
Ders Çalışmak İçin Dua, Dua bir isteğin, bir dileğin olması için Allah(c.c.)'a yalvarmaktır. Derse başlamadan önce dua okuyan öğrencinin Allah Teala zihnini açar. Onu unutkanlıktan korur. Dersi en iyi şekilde anlamasını sağlar. Çocuklarımızın dersler...
52 Gece Duası
52 Gece Duası
Kabir Duası, 52 Gece Duası, Büreyde radıyallahu anh şöyle dedi; Hz. Peygamber (asm) ashab-ı kirama, kabristana gittikleri zaman şöyle demelerini öğretirdi; "Esselamü aleyküm ehled diyari minel-müminin. Ve Inna inşallahu biküm lahikun. Es'elullahe len...
Huysuz Çocuğa Okunacak Dua
Huysuz Çocuğa Okunacak Dua
Huysuz Çocuğa Okunacak Dua, En önemli olan ise her durumda Allah'a dua etmek ve sabretmektir. Unutulmamalıdır ki; Yüce Allah duada ısrarcı olan kullarını sever. Anne ve babalar bir çocuk sahibi olduklarında onunla ilgili gelecek hayali kurarlar. Onun...
Bir Malın Satılması İçin Dua
Bir Malın Satılması İçin Dua
Bir malın satılması için dua, elinizde olan ev, araba, arsa gibi değerli bir malınızı satışa çıkardınız, fakat değerine bir alıcı çıkmıyorsa dualardan yatdım alarak, malınızın tez elden satışına yardımcı olabilirsiniz. Allah'ın izniyle tez elden...
Saç Duası
Saç Duası
Saç duası, saç dökülmesi ve zayıf saçlara sahip olan kişilerin şifa bulmak için okuyacakları bir duadır. Saç duası büyük bir inançla okunmalıdır ve şifanın yalnızca Allah 'tan geleceği unutulmamalıdır.Saçının dökülmemesi için şu dua okunmalıdır: Ve...
Sivilce Duası
Sivilce Duası
Sivilce Duası, vücudumuzun bazı bölgelerinde bazı zamanlar sivilceler ve siğiller ve çıbanlar meydana gelebilir. Böyle durumlarda ilk olarak bir hekime başvurmak ve bunların nedenini öğrenmek gereklidir. Bu çıkıntıların nedenleri bazı iç hastalık...
Mahkeme Duası
Mahkeme Duası
Mahkeme Duası, Dua etmek, Allah'a yaklaşmanın en güzel yoludur. Sıkıntıların, dua etmek, isteklerin ve beklentilerin Rabbimize açılmasıdır. Ne kadar içten, yürekten, yüreğin derinliklerinden seslenilirse o ölçüde yankı bulur. Dua etmek, işin başında,...

 

Zevk Suyu Orucu Bozar Mı
Şans Duası
Adet Olmak İçin Dua
Miftahul Cennet Duası
Temre Duası
Ders Çalışmak İçin Dua
52 Gece Duası
Huysuz Çocuğa Okunacak Dua
Bir Malın Satılması İçin Dua
Saç Duası
Sivilce Duası
Mahkeme Duası
Birinin Seni Sevmesi İçin Dua
Mübin Duası
Kuduriye Duası
41 Yasin Duası
Küsleri Barıştırma Duası
Hilye İ Şerif Duası
Haksızlık Karşısında Okunacak Dua
Güç Duası
Nasip Duası
Ramazan Duası
Hacet Duası
Söz Dinlemeyen Çocuğa Okunacak Dua
Bir İşin Olması İçin Okunacak Dua
Yasin Duası
Birinin Rüyasına Girmek İçin Dua
Aileyi İkna Etme Duası
Gelin Duası
Heyecanlanmamak İçin Dua
Popüler İçerik
Birinin Seni Sevmesi İçin Dua
Birinin Seni Sevmesi İçin Dua
Birinin seni sevmesi için dua etmek, sonunda hayırlı bir izdivaç planını da içerdiği taktirde Allah katında kabul görebilir. Allah ki, sizin için kimi...
Mübin Duası
Mübin Duası
Mübin Duası, Hayırlı dileklerin yerine gelmesi için önce sebepleri oluşturan bir plan yapılır. Bununla gerekilen her şeyin yapılması sonucunda dilekle...
Kuduriye Duası
Kuduriye Duası
Kuduriye duası, Allah nazarında makbul olan ve tutulan dileklerin gerçekleşmesi için Allah'ın (c.c) kullarına gönderdiği dualardan biridir. Her k...
41 Yasin Duası
41 Yasin Duası
41 Yasin Duası, herhangi hayırlı bir niyet için okunan, 41 Yasin Suresi okunduktan sonra okunan duadır. Bilinen ve bilinmeyen, görünen görünmeyen nim...
Küsleri Barıştırma Duası
Küsleri Barıştırma Duası
Küsleri Barıştırma Duası: Küsleri barıştırma duası olarak bilinen bir birine küsmüş iki kişinin arasının düzelmesi ve barışması için okunur. Özellik...
Hilye İ Şerif Duası
Hilye İ Şerif Duası
Hilye İ Şerif Duası, Bismillahirrahmannirrahim Ahir zaman Peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa (s.a.v) vefat edeceğine yakın bir zamanda, dünyadan ah...
Haksızlık Karşısında Okunacak Dua
Haksızlık Karşısında Okunacak Dua
Haksızlık Karşısında Okunacak Dua Haksızlığa uğrayan bir kul, üzülmek, haksızlık edene beddua etmek ya da kendini yıpratarak sinirlenmek yerine, en gü...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Zevk Suyu Orucu Bozar Mı
Şans Duası
Adet Olmak İçin Dua
Miftahul Cennet Duası
Temre Duası
Merhaba Eski Sevgilim 1 Senedir Peşimde Sürekli Rahatsız Ediyo
Min Zalike Billahi Min Seddetin Leke
Namazlarım Da Daha Samimi Olmak İstiyorum
Boy Uzatma Duasını Başkası İçin Nasıl Okuya Biliriz?
Sınav Stresi Yenmek İçin Hangi Dualar
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Merhaba Eski Sevgilim 1 Senedir Peşimde Sürekli Rahatsız Ediyo
Min Zalike Billahi Min Seddetin Leke
Namazlarım Da Daha Samimi Olmak İstiyorum
Boy Uzatma Duasını Başkası İçin Nasıl Okuya Biliriz?
Sınav Stresi Yenmek İçin Hangi Dualar
Yardım Sayfaları
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022