Hatim Duası

Hatim Duası

Hatim duası, Kuran'ı kerimi bitirip arkasından edilen duanın adıdır. Kur'an okumayı bir ibadet olarak yaptığımız gibi duanın da bir ibadet olduğunu unutmamız gerekir. Kişi Allah'tan ne isterse bunu dua ile gerçekleştirip niyazda bulunur. Kuran'ı kerimi okuyup ardından da hatip duasını yaparak kişinin ne isteği varsa duasını yapıp, hatmini Allah Tealaya iletmesi gerekir. Ancak şunu da belirtmek gerekirse eğer Kuran'ı Kerim okuduktan sonra hatim duası illa da yapılacak diye bir kural yoktur. Ancak tabi ki en güzeli okunmuş olan Kuran'ı kerimin arkasından hatim duasını etmek ve uyanık bir kalp ile Allah'tan niyazda bulunulmasıdır. Allah teala bağışlayıcıdır ve tövbeleri kabul edendir. İbadetlerin en güzelinden biri olan Kuran'ı Kerim Allah'ın son kelamıdır ve okumasında şüphesiz faydalar vardır. Ayeti Kerime de belirtildiği gibi ''Şüphesiz, Allah'ın kitabını okuyanlar, namazını dosdoğru kılanlar ve kendilerine rızk olarak verdiğimiz şeylerden, gizlice ve açıktan Allah yolunda, onun istediği gibi harcayanlar, asla zarar etmeyecek bir ticaret umabilirler''

Hatim Duası Okunuşu;

Vel-'akibetü lil-müttekin. Vela'udvane illa alezzalimin. Ves-salatü ves-selamü 'ala Rasulina Muhammedin ve 'alihi ve sahbihi ecme'in. Rabbena takabbel minna inneke ente's-semi'ul-'alim. Ve tüb 'Aleyna ya Mevlana inneke ente't-tevvabür-Rahim. Vehdina ve veffikna ilel-hakkı ve ila tarikın müstekim. Bi beraketil-Kur'anil-'azim. Ve bi hürmeti men erseltehü rameten lil-a'lemin. Va'fü 'anna ya Kerim. Va'fü 'anna ya Rahim. Vağfir lena zünubena bi fadlike ve keramike ya ekramel-ekramin. Allhümme zeyyinna bi zinetil-Kur'an. Ve ekrimna bi kerametil-Kur'an. Ve şerrifna bi şerafetil-Kur'an. Ve elbisna bi hil'atil-Kur'an. Ve edhilnel-cennete bi şefaatil-Kur'an. Ve 'afina min külli belaid-dünya ve 'azabil-ahirati bi hurmetil-Kur'an. Verham cemi'a ümmet-i Muhammedin ya Rahimü ya Rahman. Allahümec'alil-Kur'ane lena fid-dünya karina. Ve fil-kabri munisa. Ve fil-kıyameti şefi'an ve 'ales-sırati nura. Ve ilel-cenneti rafika. Ve minennari sitran ve hicaba. Ve ilel-hayrati külliha delilen ve imama. Bi fadlike ve cudike ve keramike ya Kerim. Allahümmeh-dina bi hidayetil-Kur'an. Ve neccina minen-nirani bi kerametil-Kur'an. Verfa' deracatina bi fadiletil-Kur'an. Ve keffir 'anna seyyiatina bi tilavetil-Kur'an. Ya zel-fadli vel-ihsan. Allahümme tahhir kulubena. Vestur 'uyubena. Veşfi merdana. Vekdi duyunena. Ve beyyid vücuhena. Verfa' deracatina. Verham abaena. Verfiğ ümmehatina. Ve eslih dinena ve dünyana. Ve şeddid şemle a'daina. Vehfaz ehlena ve emvalena ve biladena min cemi'l-afati ve'l-belaya. Ve sebbit akdamena, ven-surna 'alel-kavmil-kafirin. Bi hurmetil-Kur'anil-azim. Allahümme belliğ sevabe ma kara'nahü. Ve nevir ma televnahü ila ruhi seyyidina Muhammedin sallallahü te'ala 'aleyhi ve selem. Ve ila ervahi cemi'ı ihvanihi minel-enbiyai vel-murselin. Salevatullahi ve selamühu 'aleyhim ecma'in. Ve ila ervahi alihi ve evladihi ve ezvacihi ve ashabihi ve etba'ıhi ve cemi'ı zürriyyatihi rıdvanullahi te'ala 'aleyhim ecma'in. Ve ila ervahi abaina ve ümmehatina ve ihvanina ve ehavatina ve evladına ve akribaina ve ehibbaina ve asdikaina ve esatizina ve limen kane lehü hakkun 'Aleyna ve li cemi'ıl-mü'minati vel-müslimine vel-müslimati, el-ahyai minhüm vel-emvati. Ya kadiyel-hacati! Ya mücibed-d'avati! İstecib du'aena bi rahmetika ya erhamer-rahimin. Sübhane Rabbike Rabbil-'ızzeti 'amma yasıfün. Ve selamün 'alel-mürselin. Vel-hamdü lillahi Rabbil-'alemin. el-Fatiha.

Hatim Duası Anlamı;

 • Alemlerin Rabbı olan Allah Tealaya şükür olsun. En iyi ve temiz sonuç müttakilerindir. Düşmanlık sadece zalimler için geçerlidir.
 • Efendimiz Muhammed Mustafa (s.a.v)'e ve onun tüm ehl'i beytine, ashabına selam ve salat olsun.
 • Ey Yüce Rabbımız! Bizim yaptığımız ibadetleri kabul buyur. Hiç şüphesiz ki sen her şeyi görüp gözeten, işiten ve bilensin.
 • Ey Rabbımız! Bizden dualarımızı ve tövbelerimizi kabul eyle! Hiç şüphesiz ki sen tövbe edenleri çok sever ve kabul edensin. Sen merhametli olansın.
 • Bizi bağışla hidayet var! Doğru yola ve sırat-ı müstekime kavuşmayı bizlere muvaffak eyle! Gönderdiğin Kuran'ı kerim hürmetine ve peygamber efendimiz (a.s) hürmetine...
 • Ey Kerim olan Rabbım! Bizleri bağışla Ey Allah'ım lütfunla ve ihsanınla insanların günahları bağışlayıp af et.
 • Allah'ım bizi gönderdiğin Kur'an süsü ile bizi süsle! Kur'anı kerim adına bize lütfet! Kur'an ile bizi şereflendir. Kur'anı Kerim elbisesini bize de giydir.
 • Kur'an hürmetini bizi cehenneme değil cennetine al! Dünyada ki tüm belalardan ve ahiretin azabından bizi sen koru.
 • Ey Rahim ve Rahman bütün Muhammed ümmetini bağışla merhamet et.
 • Ey Allah'ım Kuran'ı kerimi bize yoldaş eyle! Onu bize kabirde de dost eyle. Cehennemin ateşinden bizi koru!
 • Ey Allah'ım cennette Kuran'ı kerimi biz kullarına yoldaş eyle. Sıratı müstakim de Kuran'ı bize nur eyle!
 • Kuran'ı kerimin hidayeti ile bizi de hidayete erdir. Kuran hürmetini bizi cehennem ateşinden koru, derecemizi yükselt ve okunan kuran hürmetine tüm günahlarımızı af eyle bağışla. Şüphesiz ki sen bağışlamayı seversin.
 • Allah'ım kalplerimizi kuran hürmetine temizle, tüm kusurlarımızı ört ve hasta olan hastalarımıza Şafi isminle şifa ver. Din-dünya işlerinde bize kolaylık ver bizi ıslah et. Günahlarımızı bağışla ve annelerimizi bağışla ve babalarımıza merhamet et.
 • Düşmanların bize karsı olan saldırısını bertaraf eyle! Ailemizi, memleketimizi, mallarımızı her türlü afetten koru, hastalıktan ve belalardan bizleri sakın.
 • Allah'ım okumuş olduğum Kuran'ı kerim'in sevabı Öncelikle Efendimiz'in (s.a.v) çocuklarının, eşlerinin, ashabının, tabiinin tüm zürriyetini ruhlarına ulaştır.
 • Hayatta olan ya da vefat etmiş olan annelerimizin, babalarımızın, kardeşlerimizin, evlatlarımızın, sevdiklerimizin, akrabalarımızın ve hocalarımızın üzerimiz de her kimin hakkı var ise onların ve de tüm Müslüman aleminin ruhlarına ulaştırır.
 • Ey ihtiyaçları gideren Rabbım! Ey kulunun duasına icabet eden Allah'ım sen merhametlilerin en merhametlisisin. Dualarımızı ve tövbelerimizi kabul eyle. Tüm peygamberlere salat ve selam olsun.
 • Senin Rabbın, şeref ve kudret sahibi olan Rab, onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir.
 • Peygamberlere selam olsun. Alemlerin Rabbı olan Allah'a hamd olsun.
 • Fatiha denir ve duanın arkasından Kuran'ın birinci suresi (Fatiha) okunur.
Allah kabul etsin...
Son Güncelleme : 16.02.2021 02:51:57
Hatim Duası ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Hatim Duası Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Hatim Duası"
Hatim dua si allah yolun da insan larin annesi ne baba sina kardeslerine sevdikleri insan lari kalbin de temiz bir niyet ile tasiyan insan larin sadece allaha niyet ederek ede bilecegi bir du adir. Kim bu şekilde allah diyerek du a eder se allah kabul etsin
Mehmet Toy . 05.11.2017
CEVAP YAZ
Uyku Duası
Uyku Duası
Uyku duası, uykusuzluk problemi çekenler için okuması önerilen dualardır. Bazen aşırı sıkıntı, stres gibi nedenlerden uyku problemleri yaşanabilir. Yada kişilerde uyku uyuyamama gibi rahatsızlıkların bulunması tedavi bile gerektirmektedir. Uyku probl...
Şahmeran Duası
Şahmeran Duası
Şahmeran duası, Allah nazarında makbul olan dualardan biridir. İçerisinde Allah'ın isimleri olduğundan her türlü dilek için okunabilir. Bu duanın etkisi de çabuk olacaktır. Duanın abdestli olarak okunması gerekir. Duayı okumaya hamdele, besmele ve sa...
İstiğfar Duası
İstiğfar Duası
İstiğfar Duası, önceden işlenmiş tüm günahlardan dolayı pişmanlık duyulduğunu ifade etmek ve tekrar aynı günahları işlemeyeceğine dair Cenab-ı Allah’a söz vermek amacı ile okunan bir duadır. Duayı okumadan önce gusül abdesti almak gerekir.(Gusül a...
Korku Duası
Korku Duası
Korku duası, insanlar korkularından ve belalardan korunmak için yine Allah'a sığınmalıdır. Okuyacakları dualar sayesinde kalplerinde olan tüm korkular gidecek, huzurlu bir yaşam süreceklerdir. Bu duaları inanarak, Allah'ın onları koruyacağına güvener...
Tövbe Duası
Tövbe Duası
Tövbe duası, kişinin yaptığı bütün günahkar davranışlardan pişmanlık duyduğunu ifade eden, bundan sonraki yaşamında günah ve kusurlu hareketlerden uzak duracağı hakkında Allah'a söz vermesidir. Allah'ın ve Resulünün yasakladığı, dinen hoş karşılanmay...
Oruca Nasıl Niyet Edilir
Oruca Nasıl Niyet Edilir
Oruca nasıl niyet edilir? Tüm ibadetlerde olduğu gibi ibadetin temel şartı niyet etmektir. Oruç çeşitlerinden hangi oruç tutulursa tutulsun niyet edilmesi gerekir. Niyet etmeden gün içerisinde hiçbir şey yenmemesi durumunda yanı orucun niyet dışın...
Hacet Duası
Hacet Duası
Hacet duası, hacet Allah-u Teala’dan yerine getirilmesi istenilen bir dilektir. Çok olması istenilen bir dileğin Allah’a gönülden dua edilerek duanın gerçekleşmesini beklemektir. Dileklerin gerçekleşmesi için okunabilecek birçok dua vardır.Dilek v...
Kötülüklerden Korunma Duası
Kötülüklerden Korunma Duası
Kötülüklerden korunma duası, dualar Müslümanlar için koruyucu bir silahtır. Her türlü kötülüklere karşı okunabilecek birçok dua vardır. Bu dualar okunması gerektiği gibi kuralına uygun bir şekilde okunursa Allah-u Teala okuyan kişiyi kötülüklere karş...
Kazanç Duası
Kazanç Duası
Kazanç duası, kişilerin kimseye muhtaç olmadan yaşamını devam ettirebilmesi ve ailesinin nafakasını temin edebilmesi için meşru yollardan, çalışarak helal kazanç sağlaması dini vazifelerdendir. Bunu yerine getirmiş olan kişiler, Allah'a olan ibadetin...
Sıkıntı Duası
Sıkıntı Duası
Sıkıntı duası, sıkıntı kişiyi psikolojik olarak rahatsız eden bir sorundur. Sıkıntıdan kurtulabilmek için Allah-u Teala nedenlere yapışılması gerektiğini bazı hadis-i Şerifler ile açıklamaktadır. Kur'an-ı Kerim'de her zorluğun bir kolaylığı vardır di...
Bir Malın Satılması İçin Dua
Bir Malın Satılması İçin Dua
Bir malın satılması için dua, elinizde olan ev, araba, arsa gibi değerli bir malınızı satışa çıkardınız, fakat değerine bir alıcı çıkmıyorsa dualardan yatdım alarak, malınızın tez elden satışına yardımcı olabilirsiniz. Allah'ın izniyle tez elden...
Rızık Duası
Rızık Duası
Rızık duası, bereketli rızık isteyenler, rızkının artmasını isteyen kişiler tarafından her zaman okunmalıdır. Dinimizde her türlü sıkıntımızı giderecek dua bulunmaktadır. Duanın faydasını Allah’ın izniyle her zaman görebilirsiniz. Bereketli bir ...

 

Uyku Duası
Şahmeran Duası
İstiğfar Duası
Korku Duası
Tövbe Duası
Oruca Nasıl Niyet Edilir
Hacet Duası
Kötülüklerden Korunma Duası
Kazanç Duası
Sıkıntı Duası
Bir Malın Satılması İçin Dua
Rızık Duası
Şans Duası
Huysuz Çocuğa Okunacak Dua
Şükür Duası
İş Bulma Duası
Şahmaran Duası
İsmi Azam Duası
Vesvese Duası
Miftahul Cennet Duası
Kavuşma Duası
Korkan Çocuğa Okunacak Dua
Cünüpken Oruç Tutulurmu
Sabır Duası
Kısmet Duası
Celcelutiye Duası
Yol Duası
Eşini Kendine Bağlamak İçin Dua
Zenginlik Duası
Uyumayan Bebek İçin Dua
Popüler İçerik
Şans Duası
Şans Duası
Şans Duası, Şansın açılması ve işlerinizin rast gitmesi nedeni ile Rabbimize yönelip el açarak gönülden ve samimi bir şekilde dualar ederiz. Şans ve...
Huysuz Çocuğa Okunacak Dua
Huysuz Çocuğa Okunacak Dua
Huysuz Çocuğa Okunacak Dua, En önemli olan ise her durumda Allah'a dua etmek ve sabretmektir. Unutulmamalıdır ki; Yüce Allah duada ısrarcı olan kullar...
Şükür Duası
Şükür Duası
Şükür duası, her sabaha ulaşıldığında bir ve akşam bir defa okunursa o gün ve gece için Allah'a şükretmiş olunur. Şükür duası için abdesli olmak şartı...
İş Bulma Duası
İş Bulma Duası
İş bulma duası, uzun süre iş bulamayanların yada işini değiştirip daha iyi imkanlarda iş arayanların okuyacağı bir duadır. Günümüzde insanlar iş seçim...
Şahmaran Duası
Şahmaran Duası
Şahmaran duası, bu dua bütün dualardan daha üstün bir duadır. İçinde Allah'ın isimlerinin toplandığı, duaların şahı denilen bir dua olarak kabul edili...
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası, Duaların en büyüğü İsm-i A'zam duasıdır. Onunla yapılan dua kabule şayan olduğu için Peygamberlerin haricinde bazı kimseler Süleyman ...
Vesvese Duası
Vesvese Duası
Vesvese duası, insanın şüphe, kuruntu ve takıntılar nedeniyle içine düştüğü durumlarda, Allah'a sığınmak için okuması gereken dualardır. Vesvese ona ö...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Uyku Duası
Şahmeran Duası
İstiğfar Duası
Korku Duası
Tövbe Duası
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Mayıs - 2021