Af Duası

Af Duası

Af Duası, Ey iman edenler! Günah ve kusurlarına pişmanlık duyup, üzüntü ve keder içine düşen o kimse, şefkati ve merhameti sınırsız Allah'a tövbe edin. Buyurulmuştur. Allah'u Teala, tövbe edenin tövbesinden dolayı, susamış bir kimsenin suya kavuşmasından, çocuğu olmayanın çocuk sahibi olmasından ve çölde devesini kaybedip sonra bulan kimsenin sevinmesinden çok, Allah'u Teala, kulunun tövbe etmesine sevinir. Kur'an'da pek çok ayette tövbe ve istiğfarı emreden, Allah'tan af dilemek, bir kimse günah işleyince, melek üç saat bekler, eğer o kimse istiğfar ederse, o günahı yazmaz. Allah da onun günahlarını kaydeden iki meleğe unutturur. Aynı şekilde onun günahı işleyen organlarına da unutturur. Günahı işlediği yerdeki suç, delil ve izlerini de yok eder. Ta ki, Allah'ın huzuruna vardığında günah işlediğine dair, aleyhinde şahitlik edecek hiçbir şey bulunmasın.

İslam Alimleri bu ayeti, kulun işlemiş olduğu en büyük günahları bile affedebileceğinin müjdesi olarak görmüşlerdir. Bir ayet-i kerime de derki; Ey çok günah işlemekle haddi aşan kullarım, bilerek veya bilmeyerek meydana gelen günah ve kusur her ne türlü hal vuku buldu ise, sırf günahta Allah'a isyan olduğu için, bir fitne kopmayacağını sandılar, körleştiler, sağırlaştılar, sonra Allah, tövbeleri kabul etti, yine de çoğu körleştiler, sağırlaştılar. Allah işlediklerini görür. Allah'ın tövbeleri kabul edici olduğunu Allah'a ifade eden pek çok ayet-i kerime vardır. Rabbimizin rahmetine ve bağışlayıcılığına sığınarak ondan gönülden af dilerse, günahlarına tövbe ederse muhakkak ki Yaradan onun bu dualarına karşılık verecektir.

Af Duası; "Bismillahirrahmanirrahim"

"Rahman ve Rahim Olan Allah (c.c.) (c.c.)'ın adıyla; Her zaman ve her yerde ve namazlardan sonra ve yatarken, "Estağfirullah min külli ma keriallah" veya "Estağfirullah" demelidir. "Ya Rabbi, iyilik edince müjdelenen, kötülük edince istiğfar edenlerden eyle. Rasullah Sallallahü Aleyhi ve Sellem efendimize, Ya rasulullah nasıl istiğfar edelim; Diye sordular; Efendimiz şöyle buyurdular; "Allahümmağfir lena verhamna ve tüb Aleyna inneke ente't-tevvabü'r-Rahiym" Allah'ım! Sen bizi mağfiret eyle, bize merhamet et, tövbelerimizi kabul buyur. Zira ancak sen tövbeleri kabul edici ve esirgeyicisin. Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu; "Amel defterinde çok istiğfar bulunan kimseye ne mutlu!"

Ebu Musa el-Eşariden rivayeti; Peygamber Efendimiz şöyle dua ederlerdi; "Allahümmeğfir li hatieti ve cehli ve israfi fi emri ve ma ente ealemu bihi mini. Allahümmeğfir li hezli ve ciddi ve hatai ve abdi ve kullu zalike ındi" Ya Rab, benim hatalarımı, bilmeden yaptıklarımı, işimde aşırı gitmemi ve Senin benden çok iyi bildiğin hallerimi mağfiret eyle. Allah'ım, benim latifelerimi, hataen ve kasten yaptıklarımı ve bende olan her şeyimi mağfiret eyle! Resulullah (s.a.s.) duasını; Üç defa tekrar etmekten ve üç defa da istiğfar etmek hoşlanırdı. İstiğfar eden, günde tövbesini 70 kez bozsa da, günahla ısrar etmiş sayılmaz. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi! Allah'ım! benim bütün günahlarımı Senin büyük affının içine koy. Ya Rabbi!

Peygamber Efendimiz (s.a.s.); Kim şu istiğfarı yaparsa günahları bağışlanır. "Allahümmeente rabbi lailahe illa ente halakteni ve ene abdüke ve ene ala ahdike ve va'dike mesteta'tü euzü bike min şerri ma sana'tü ebuü leke bi ni'metike aleyye ve ebuü bi zenbi fağfirli feinnehu la yağfiruzzünubu illa ente" Ey Allah'ım Sen benim rabbimsin. Sen'den başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben de senin kulunum. Zat-ı Ecell-i A'lana verdiğim sözde gücümün yettiği kadar sebat etmeye çalışıyorum. Yaptığım günahların şerrinden, sana sığınırım. Sana karşı yaptığım günahları itiraf ediyorum. Ya Rabbi, beni mağfiret et. Çünkü senden başka günahlarımı affedecek yoktur. Yüce Yaratıcıya söz vermesi ve O'ndan af dilemesidir.

Ebu Bekir (r.a.) Peygamberimiz (s.a.s.)'e; Bana bir dua öğret de onu namazımda okuyayım deyince; Efendimiz, şöyle dua etmesini buyurmuştur; "Allahümme inni zalemtü nefsi zulmen kesiran ve la yağfiruz-zünube illa ente, fağfir-li mağfireten minindike, ver-hamni inneke entel-ğafurur-rahim." Allah'ım! Ben kendime çok zulmettim. Günahları bağışlayacak ise yalnız sensin. Öyleyse tükenmez lütfunla beni bağışla, bana merhamet et. Çünkü affı sonsuz, merhameti nihayetsiz olan yalnız sensin. Hz. Adem'in duası; "Rabbena zalemna enfüsena ve il lem teğfir lena ve terhamna le-nekUnene mine'l-hasirin." Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz ve bize rahmetinle muamele etmezsen muhakkak ziyana uğrayanlardan oluruz.

"Kusurlar bizden, bağış ve güzellikler O'ndandır. Her hastalığın bir ilacı vardır. Günahın ilacı ise istiğfardır."

Son Güncelleme : 21.02.2021 04:37:18
Af Duası ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Af Duası Yorumları

şifre Kırmızı sayı

8 Yorum Yapılmış "Af Duası"
Allah sen beni affet bunu görenler benim için dua etsin eşimle çok sorun yaşıyom beni anlamıyo onun için intihar ettim lütfeeenn görenler bana dua etsin
Yorgun . 03.06.2018
2 YANITI GÖRÜNTÜLE
allahım işlediğim günahı af eyle şu anda öyle pişmanım ki kimseye anlatamam ya Rabbim inşallah tövbe mi kabul edersiniz. Çünkü Allah tövbeleri kabul eden ve esirgeyendir.Amin
Adsız . 29.04.2018
2 YANITI GÖRÜNTÜLE
Bende sevdigim insani ve ailesini istersen,sirf babami korumak icin,onu kotu bir insan olarak gormesinler diye,kendimi atese attim ve yalana basvurdum...yalanimdan dolayi beni affetmiyorlat ou sa hala cok seviyorlar ama cok canim aciyor...
Rati . 18.02.2019 04:16:08
CEVAP YAZ
allahim beni yaptigim o kotu gunah icin affet cok pismanim
Eylül Elif . 24.11.2017
CEVAP YAZ
Allah Günahlarımızı Affetsin İnşAllah Asla ALLAHA isyan etmeyin Her Halimize şükür Etmemiz Gerek. Asker
Burak . 19.08.2017
CEVAP YAZ
Allahım sen bizim günahlarımızı bağışla
Merve Yıldız . 18.07.2017
CEVAP YAZ
Allah razı olsun
Mesut . 07.05.2017
CEVAP YAZ
ALLAH IM yaptığına pişman olan herkezin dualarını kabul eylesin Amin
Aygün . 01.03.2017
CEVAP YAZ
Uyku Duası
Uyku Duası
Uyku duası, uykusuzluk problemi çekenler için okuması önerilen dualardır. Bazen aşırı sıkıntı, stres gibi nedenlerden uyku problemleri yaşanabilir. Yada kişilerde uyku uyuyamama gibi rahatsızlıkların bulunması tedavi bile gerektirmektedir. Uyku probl...
Şahmeran Duası
Şahmeran Duası
Şahmeran duası, Allah nazarında makbul olan dualardan biridir. İçerisinde Allah'ın isimleri olduğundan her türlü dilek için okunabilir. Bu duanın etkisi de çabuk olacaktır. Duanın abdestli olarak okunması gerekir. Duayı okumaya hamdele, besmele ve sa...
İstiğfar Duası
İstiğfar Duası
İstiğfar Duası, önceden işlenmiş tüm günahlardan dolayı pişmanlık duyulduğunu ifade etmek ve tekrar aynı günahları işlemeyeceğine dair Cenab-ı Allah’a söz vermek amacı ile okunan bir duadır. Duayı okumadan önce gusül abdesti almak gerekir.(Gusül a...
Korku Duası
Korku Duası
Korku duası, insanlar korkularından ve belalardan korunmak için yine Allah'a sığınmalıdır. Okuyacakları dualar sayesinde kalplerinde olan tüm korkular gidecek, huzurlu bir yaşam süreceklerdir. Bu duaları inanarak, Allah'ın onları koruyacağına güvener...
Tövbe Duası
Tövbe Duası
Tövbe duası, kişinin yaptığı bütün günahkar davranışlardan pişmanlık duyduğunu ifade eden, bundan sonraki yaşamında günah ve kusurlu hareketlerden uzak duracağı hakkında Allah'a söz vermesidir. Allah'ın ve Resulünün yasakladığı, dinen hoş karşılanmay...
Oruca Nasıl Niyet Edilir
Oruca Nasıl Niyet Edilir
Oruca nasıl niyet edilir? Tüm ibadetlerde olduğu gibi ibadetin temel şartı niyet etmektir. Oruç çeşitlerinden hangi oruç tutulursa tutulsun niyet edilmesi gerekir. Niyet etmeden gün içerisinde hiçbir şey yenmemesi durumunda yanı orucun niyet dışın...
Hacet Duası
Hacet Duası
Hacet duası, hacet Allah-u Teala’dan yerine getirilmesi istenilen bir dilektir. Çok olması istenilen bir dileğin Allah’a gönülden dua edilerek duanın gerçekleşmesini beklemektir. Dileklerin gerçekleşmesi için okunabilecek birçok dua vardır.Dilek v...
Kötülüklerden Korunma Duası
Kötülüklerden Korunma Duası
Kötülüklerden korunma duası, dualar Müslümanlar için koruyucu bir silahtır. Her türlü kötülüklere karşı okunabilecek birçok dua vardır. Bu dualar okunması gerektiği gibi kuralına uygun bir şekilde okunursa Allah-u Teala okuyan kişiyi kötülüklere karş...
Kazanç Duası
Kazanç Duası
Kazanç duası, kişilerin kimseye muhtaç olmadan yaşamını devam ettirebilmesi ve ailesinin nafakasını temin edebilmesi için meşru yollardan, çalışarak helal kazanç sağlaması dini vazifelerdendir. Bunu yerine getirmiş olan kişiler, Allah'a olan ibadetin...
Sıkıntı Duası
Sıkıntı Duası
Sıkıntı duası, sıkıntı kişiyi psikolojik olarak rahatsız eden bir sorundur. Sıkıntıdan kurtulabilmek için Allah-u Teala nedenlere yapışılması gerektiğini bazı hadis-i Şerifler ile açıklamaktadır. Kur'an-ı Kerim'de her zorluğun bir kolaylığı vardır di...
Bir Malın Satılması İçin Dua
Bir Malın Satılması İçin Dua
Bir malın satılması için dua, elinizde olan ev, araba, arsa gibi değerli bir malınızı satışa çıkardınız, fakat değerine bir alıcı çıkmıyorsa dualardan yatdım alarak, malınızın tez elden satışına yardımcı olabilirsiniz. Allah'ın izniyle tez elden...
Rızık Duası
Rızık Duası
Rızık duası, bereketli rızık isteyenler, rızkının artmasını isteyen kişiler tarafından her zaman okunmalıdır. Dinimizde her türlü sıkıntımızı giderecek dua bulunmaktadır. Duanın faydasını Allah’ın izniyle her zaman görebilirsiniz. Bereketli bir ...

 

Uyku Duası
Şahmeran Duası
İstiğfar Duası
Korku Duası
Tövbe Duası
Oruca Nasıl Niyet Edilir
Hacet Duası
Kötülüklerden Korunma Duası
Kazanç Duası
Sıkıntı Duası
Bir Malın Satılması İçin Dua
Rızık Duası
Şans Duası
Huysuz Çocuğa Okunacak Dua
Şükür Duası
İş Bulma Duası
Şahmaran Duası
İsmi Azam Duası
Vesvese Duası
Miftahul Cennet Duası
Kavuşma Duası
Korkan Çocuğa Okunacak Dua
Cünüpken Oruç Tutulurmu
Sabır Duası
Kısmet Duası
Celcelutiye Duası
Yol Duası
Eşini Kendine Bağlamak İçin Dua
Zenginlik Duası
Uyumayan Bebek İçin Dua
Popüler İçerik
Şans Duası
Şans Duası
Şans Duası, Şansın açılması ve işlerinizin rast gitmesi nedeni ile Rabbimize yönelip el açarak gönülden ve samimi bir şekilde dualar ederiz. Şans ve...
Huysuz Çocuğa Okunacak Dua
Huysuz Çocuğa Okunacak Dua
Huysuz Çocuğa Okunacak Dua, En önemli olan ise her durumda Allah'a dua etmek ve sabretmektir. Unutulmamalıdır ki; Yüce Allah duada ısrarcı olan kullar...
Şükür Duası
Şükür Duası
Şükür duası, her sabaha ulaşıldığında bir ve akşam bir defa okunursa o gün ve gece için Allah'a şükretmiş olunur. Şükür duası için abdesli olmak şartı...
İş Bulma Duası
İş Bulma Duası
İş bulma duası, uzun süre iş bulamayanların yada işini değiştirip daha iyi imkanlarda iş arayanların okuyacağı bir duadır. Günümüzde insanlar iş seçim...
Şahmaran Duası
Şahmaran Duası
Şahmaran duası, bu dua bütün dualardan daha üstün bir duadır. İçinde Allah'ın isimlerinin toplandığı, duaların şahı denilen bir dua olarak kabul edili...
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası, Duaların en büyüğü İsm-i A'zam duasıdır. Onunla yapılan dua kabule şayan olduğu için Peygamberlerin haricinde bazı kimseler Süleyman ...
Vesvese Duası
Vesvese Duası
Vesvese duası, insanın şüphe, kuruntu ve takıntılar nedeniyle içine düştüğü durumlarda, Allah'a sığınmak için okuması gereken dualardır. Vesvese ona ö...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Uyku Duası
Şahmeran Duası
İstiğfar Duası
Korku Duası
Tövbe Duası
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Mayıs - 2021