Rahman Duası

Rahman Duası

Rahman duası, Allah ü Tealanın doksan dokuz isminin bulunduğu, okunduğunda sahibinin çok büyük lütuflara erişmesine vesile olan bir duadır. Allah u Teala Cebrail (a.s) vasıtası ile Peygamber Efendimiz (S.A.V) ve ümmetine hediye etmiştir.

Bir gün Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallalhu Aleyhi Ve Sellem efendimiz mescit de otururlarken Cebrail Aleyhisselam geldi. Peygamber Efendimize, Cenabı Allah (C.C) sana selam söyledi ve bir hediye gönderdi buyurdu. Senden önce yer yüzüne gönderilmiş olan hiç bir peygambere böyle bir hediye verilmedi...

Bunun üzerine efendimiz, Aleyhisselati Vesselam, bu hediyenin fazileti ve sevabı nedir diye sordu..

Cebrail (a.s) ya Muhammed! Eğer dünyadaki bütün denizler mürekkep, yer yüzündeki bütün ağaçlar kalem ve bütün melekler ve insanlar katip olsaydı bu duanın sevabını yazmakla bitiremezlerdi., buyurdu..

Ya Muhammed! Arşı alayı taşıyan melekler bu duanın gücü ile taşırlar. Azrail (a.s) bu duanın gücü ile canları alma kudretini bulur. Bende bu duanın gücü ile semaya çıkıp yer yüzüne inerim.

Bu dua cennetin kapısında yazılıdır. Kim bu duayı okursa kıyametin dehşetinden, dünya ve ahiret belalarından korunmuş olur. Ani ve hazırlıksız ölüm den emin olur. Cehennem ateşinden korunur. Kıyamet günün de ise senin şefaatine mazhar olur.

Yüce Allah'ın rızasını umarak okuyan kişiye Allah u teala rahmetini indirir. Dünyada başına gelebilecek her türlü bela musibet yoksulluk düşkünlük gibi hallerden emin olur. Ahiret sıkıntılarından emin olur. Ömründe sadece bir defa okunsa bile kıyamet gününde yüzü ayın on dördü gibi parlak haşr olur. (dirilir) O kadar ki onu görenler onu bir veli veya peygamber zanneder.

İslama inanarak yaşayan bir kişi bu duayı üzerinde taşır veya on beş defa okursa bütün dünyevi maddi borçlarından kurtulur. Kendisine dört büyük melek olan Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail ve HZ, İsa, HZ. İbrahim HZ Muhammed Mustafa Sallalahü aleyhi Ve Sellem efendimizin sevapları gibi sevap nasip eder.

Ya Muhammed! Fazileti çok büyük olan duayı ümmetinin sadık olanlarına öğret. münafıklara ve kafirlere öğretme.

Bu mübarek duayı, güzelce abdest aldıktan sonra kim on beş defa okuyarak yatarsa Allah'ın izniyle Peygamber Efendimiz Aleyhisselaeti ves salamı rüyasında görür. Yine aynı şekilde on beş defa hayırlı bir dileği için okursa Allah u Teala bu duanın yüzü suyu hürmetine hayırlı duasını kabul eder.

Bu duayı okuduğunu duyan melekler, kişinin günahlarının bağışlanması için duada bulunurlar.

HZ. Ömer (R.A) Efendimiz Hazreti Muhammedin vefatından sonra her zorlandığım da bu duayı okurdum yüce Allah bana yardım ederdi buyurmuştur.

Ol Mübarek Dua Budur:

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHIYM

Subhaneke Ya Allah.Tealeyte Ya Rahmanü. Ecirna minen nari. Bi Affike Ya Muciu.

Subhaneke Ya Rahimu Tealeyte. Ya Kerimu. Ecirna Minen Nari. Bi Afvıke Ya Muciru.

Subhaneke ya Evvelü. Taaleyte ya Ahiru. Ecirna Minen Nari. Bi Afvike ya Muciru.

Subhaneke ya Latifu. Tealeyte ya Habiru. Ecirna Minen Nari Bi Afvıke ya Muciu.

Subhaneke ya Kaviyyu, Tealeyte ya Eminü. Ecirna Minen Nari Bi Afvıke ya Muciru.

Subhaneke ya Muhyi. Tealeyte ya Mumitu. Ecirna Minen Nari. Bi Afvıke ya Muciru.

Sübhane ya Kabiru. Tealeyte ya Rakıybu. Ecirna Ninen Nari. Bi Afvike ya Muciru.

Subhaneke ya Hamidu Tealeyte ya Mucidu. Ecirna Minen Nari.Bi Afvıke ya Muciru

Subhaneke ya Bakıy. Tealeyte ya Hakku. Ecirna Minen Nari. Bi Afvıke ya Muciru.

Subhaneke ya Mubinu. Tealeyte ya Şekuru. Ecirna Minen Nari. Bi Afvıke ya Muciu

Subhaneke ya Habiru. Tealeyte Kebiru. Ecirna Ninen Nari. Bi Afvıke ya Muciru.

Subhaneke ya Gafuru. Te Aleyte ya Şekuru. Ecirna Minen Nari. Bi Afvıke ya Muciru.

Subhaneke ya Müteali. Tealeyte Ya Fealü Ecirma Minen Nari. Bi Afvıke ya Muciru.

Subhaneke ya Vahidü. Tealeyte ya Macidü. Ecirna Minen Nari. Biafvike ya Muciru.

Subhaneke ya Vehhabü. Tealeyte ya Rezzaku, Ecirma Minen Nari. Bi Afvıke ya Muciru

Subhaneke. ya Kaimu. Tealeyte ya Kayyumu, Ecirna Minen Nari. Bi Afvıke ya Muciru.

Subhaneke ya Mu'tıy. Tealeyte ya Semi'u. Ecirna Minen Nari. Bi Afvıke ya Muciru.

Subhaneke ya Besıyru. Tealeyte ya Nesıyru. Ecirna Minen Nari. Bi Afvike ya Muciru.

Subhaneke ya Aliymu Tealeyte ya Halıymu Ecirna Minen Nari. Bi Afvıke ya Muciru.

Subhaneke ya Azıymu Tealeyte ya Hakıymu. Ecirna Minen Nari. Bi Afvıke ya Muciru.

Subhaneke ya Tahiru. Tealeyte ya Mutahhiru. Ecirna Minen Nari. Bi Afvike ya Muciru.

Subhaneke ya Cemilu. Tealeyte ya Celilu. Ecirna Minen Nari. Bi Afvıke ya Muciru.

Subhaneke ya Meliku. Tealeyte ya Kuddusü Ecirna Minen Nari. Bi Afvıke ya Muciru.

Subhaneke ya Muıynu. Tealeyte ya Mubinu. Ecirna Minen Nari. Bi Afvike ya Muciru.

Subhaneke ya Azızü. Tealeyte ya Hafızu. Ecirna Minen Nari. Bi Afvike ya Muciru.

Subhaneke ya Mütekebbiru. Tealeyte ya Musavviru. Ecirna Minen Nari. Bi Afvike ya Muciru.

Subhaneke ya Muktedıru. Tealeyte ya Mukaddimu. Ecirna Minen Nari. Bi Afvike ya Muciru.

Subhaneke ya Kabidu.Tealeyte ya Basitu. Ecirna Minen Nari. Bi Afvıke ya Muciru.

Subhaneke ya Sultanü. Tealeyte ya Devvanü. Ecirna Minen Nari. Bi Afvıke ya Muciru.

Subhaneke ya Hannanü. Tealeyte ya Mennanü Ecirna Minen Nari. Bi Afvıke ya Muciru.

Subhaneke ya Refi'u tealeyte ya Şefi'u. Ecirna Minen Nari Bi Afvike ya Muciru.

Subhaneke ya Veliyyü. Te Aleyte ya Kaviyyü. Ecirna Minen Nari. Bi Afvıke ya Muciru.

Subhaneke ya Muizzu Tealeyte ya Muzillu. Ecirna Minen Nari. Bi Afvike ya Muciru.

Subhaneke ya Ehadü. Tealeyte ya Samedü. Ecirna Minen Nari. Bi Afvıke ya Muciru .

Subhaneke ya Kahharü Tealeyte ya Gaffaru Ecirna Minen Nari. Bi Afvike ya Muciru.

Subhaneke ya Ferdü Tealeyte ya Vitrü Ecirna Minen Nari. Bi Afvıke ya Muciru.

Subhaneke ya Muhsıy. Tealeyte ya Mübdiü. Ecirna Minen Nari. Bi Afvıke ya Muciru.

Subhaneke ya Alimu Tealeyte ya Selamu Ecirne Minen Nari. Bi Afvike ya Muciru.

Subhaneke ya Hayyü. Tealeyte ya Kayyumu. Ecirna Minen Nari. Bi Afvike ya Muciru.

Subhaneke ya Kadiru Tealeyte ya Habiru Ecirna Minen Nari. Bi Afvıke ya Mucidu.

Subhaneke ya Hafıyzu. Tealeyte ya Muhıytu Ecirna Minen Nari. Bi Afvıke ya Muciru.

Subhaneke ya Tevvabu Tealeyte ya Vehhabu Ecirna Minen Nari. Bi Afvike ya Muciru.

Subhaneke ya Ahiyyen Şerahiyya te Aleyte la İlahe İlla Ente illa Billahil Aliyyil Azıym.

Subhaneke Yazel Celali Vel İkram. Ve Sallahu Ala Seyyidina Muhammedin ve Alihit Tayyibi net Tahirin...
Son Güncelleme : 02.02.2021 08:00:10
Rahman Duası ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Rahman Duası Yorumları

şifre Kırmızı sayı

4 Yorum Yapılmış "Rahman Duası"
Bu duayı tercüme edebilecek olan var mı ??? Türkçesini öğrenmek istiyorum
Şüheda . 24.12.2017
1 YANITI GÖRÜNTÜLE
Hizmet ve emekleriniz için teşekkür ederim.
Tülay Yılmaz . 01.03.2021 01:50:27
CEVAP YAZ
Türkçe anlamını da yazsaydınız daha iyi olmazmıydı okuduğumuzu anlamış olurduk
Özcan Uzun . 03.01.2019 01:52:52
CEVAP YAZ
Çok güzel bir dua okurken de dinlerken huzur buluyorum
Nuay . 24.10.2017
CEVAP YAZ
Uyku Duası
Uyku Duası
Uyku duası, uykusuzluk problemi çekenler için okuması önerilen dualardır. Bazen aşırı sıkıntı, stres gibi nedenlerden uyku problemleri yaşanabilir. Yada kişilerde uyku uyuyamama gibi rahatsızlıkların bulunması tedavi bile gerektirmektedir. Uyku probl...
Şahmeran Duası
Şahmeran Duası
Şahmeran duası, Allah nazarında makbul olan dualardan biridir. İçerisinde Allah'ın isimleri olduğundan her türlü dilek için okunabilir. Bu duanın etkisi de çabuk olacaktır. Duanın abdestli olarak okunması gerekir. Duayı okumaya hamdele, besmele ve sa...
İstiğfar Duası
İstiğfar Duası
İstiğfar Duası, önceden işlenmiş tüm günahlardan dolayı pişmanlık duyulduğunu ifade etmek ve tekrar aynı günahları işlemeyeceğine dair Cenab-ı Allah’a söz vermek amacı ile okunan bir duadır. Duayı okumadan önce gusül abdesti almak gerekir.(Gusül a...
Korku Duası
Korku Duası
Korku duası, insanlar korkularından ve belalardan korunmak için yine Allah'a sığınmalıdır. Okuyacakları dualar sayesinde kalplerinde olan tüm korkular gidecek, huzurlu bir yaşam süreceklerdir. Bu duaları inanarak, Allah'ın onları koruyacağına güvener...
Tövbe Duası
Tövbe Duası
Tövbe duası, kişinin yaptığı bütün günahkar davranışlardan pişmanlık duyduğunu ifade eden, bundan sonraki yaşamında günah ve kusurlu hareketlerden uzak duracağı hakkında Allah'a söz vermesidir. Allah'ın ve Resulünün yasakladığı, dinen hoş karşılanmay...
Oruca Nasıl Niyet Edilir
Oruca Nasıl Niyet Edilir
Oruca nasıl niyet edilir? Tüm ibadetlerde olduğu gibi ibadetin temel şartı niyet etmektir. Oruç çeşitlerinden hangi oruç tutulursa tutulsun niyet edilmesi gerekir. Niyet etmeden gün içerisinde hiçbir şey yenmemesi durumunda yanı orucun niyet dışın...
Hacet Duası
Hacet Duası
Hacet duası, hacet Allah-u Teala’dan yerine getirilmesi istenilen bir dilektir. Çok olması istenilen bir dileğin Allah’a gönülden dua edilerek duanın gerçekleşmesini beklemektir. Dileklerin gerçekleşmesi için okunabilecek birçok dua vardır.Dilek v...
Kötülüklerden Korunma Duası
Kötülüklerden Korunma Duası
Kötülüklerden korunma duası, dualar Müslümanlar için koruyucu bir silahtır. Her türlü kötülüklere karşı okunabilecek birçok dua vardır. Bu dualar okunması gerektiği gibi kuralına uygun bir şekilde okunursa Allah-u Teala okuyan kişiyi kötülüklere karş...
Kazanç Duası
Kazanç Duası
Kazanç duası, kişilerin kimseye muhtaç olmadan yaşamını devam ettirebilmesi ve ailesinin nafakasını temin edebilmesi için meşru yollardan, çalışarak helal kazanç sağlaması dini vazifelerdendir. Bunu yerine getirmiş olan kişiler, Allah'a olan ibadetin...
Sıkıntı Duası
Sıkıntı Duası
Sıkıntı duası, sıkıntı kişiyi psikolojik olarak rahatsız eden bir sorundur. Sıkıntıdan kurtulabilmek için Allah-u Teala nedenlere yapışılması gerektiğini bazı hadis-i Şerifler ile açıklamaktadır. Kur'an-ı Kerim'de her zorluğun bir kolaylığı vardır di...
Bir Malın Satılması İçin Dua
Bir Malın Satılması İçin Dua
Bir malın satılması için dua, elinizde olan ev, araba, arsa gibi değerli bir malınızı satışa çıkardınız, fakat değerine bir alıcı çıkmıyorsa dualardan yatdım alarak, malınızın tez elden satışına yardımcı olabilirsiniz. Allah'ın izniyle tez elden...
Rızık Duası
Rızık Duası
Rızık duası, bereketli rızık isteyenler, rızkının artmasını isteyen kişiler tarafından her zaman okunmalıdır. Dinimizde her türlü sıkıntımızı giderecek dua bulunmaktadır. Duanın faydasını Allah’ın izniyle her zaman görebilirsiniz. Bereketli bir ...

 

Uyku Duası
Şahmeran Duası
İstiğfar Duası
Korku Duası
Tövbe Duası
Oruca Nasıl Niyet Edilir
Hacet Duası
Kötülüklerden Korunma Duası
Kazanç Duası
Sıkıntı Duası
Bir Malın Satılması İçin Dua
Rızık Duası
Şans Duası
Huysuz Çocuğa Okunacak Dua
Şükür Duası
İş Bulma Duası
Şahmaran Duası
İsmi Azam Duası
Vesvese Duası
Miftahul Cennet Duası
Kavuşma Duası
Korkan Çocuğa Okunacak Dua
Cünüpken Oruç Tutulurmu
Sabır Duası
Kısmet Duası
Celcelutiye Duası
Yol Duası
Eşini Kendine Bağlamak İçin Dua
Zenginlik Duası
Uyumayan Bebek İçin Dua
Popüler İçerik
Şans Duası
Şans Duası
Şans Duası, Şansın açılması ve işlerinizin rast gitmesi nedeni ile Rabbimize yönelip el açarak gönülden ve samimi bir şekilde dualar ederiz. Şans ve...
Huysuz Çocuğa Okunacak Dua
Huysuz Çocuğa Okunacak Dua
Huysuz Çocuğa Okunacak Dua, En önemli olan ise her durumda Allah'a dua etmek ve sabretmektir. Unutulmamalıdır ki; Yüce Allah duada ısrarcı olan kullar...
Şükür Duası
Şükür Duası
Şükür duası, her sabaha ulaşıldığında bir ve akşam bir defa okunursa o gün ve gece için Allah'a şükretmiş olunur. Şükür duası için abdesli olmak şartı...
İş Bulma Duası
İş Bulma Duası
İş bulma duası, uzun süre iş bulamayanların yada işini değiştirip daha iyi imkanlarda iş arayanların okuyacağı bir duadır. Günümüzde insanlar iş seçim...
Şahmaran Duası
Şahmaran Duası
Şahmaran duası, bu dua bütün dualardan daha üstün bir duadır. İçinde Allah'ın isimlerinin toplandığı, duaların şahı denilen bir dua olarak kabul edili...
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası, Duaların en büyüğü İsm-i A'zam duasıdır. Onunla yapılan dua kabule şayan olduğu için Peygamberlerin haricinde bazı kimseler Süleyman ...
Vesvese Duası
Vesvese Duası
Vesvese duası, insanın şüphe, kuruntu ve takıntılar nedeniyle içine düştüğü durumlarda, Allah'a sığınmak için okuması gereken dualardır. Vesvese ona ö...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Uyku Duası
Şahmeran Duası
İstiğfar Duası
Korku Duası
Tövbe Duası
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Mayıs - 2021