Rahman Duası

Rahman Duası

Rahman duası, Allah ü Tealanın doksan dokuz isminin bulunduğu, okunduğunda sahibinin çok büyük lütuflara erişmesine vesile olan bir duadır. Allah u Teala Cebrail (a.s) vasıtası ile Peygamber Efendimiz (S.A.V) ve ümmetine hediye etmiştir.

Bir gün Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallalhu Aleyhi Ve Sellem efendimiz mescit de otururlarken Cebrail Aleyhisselam geldi. Peygamber Efendimize, Cenabı Allah (C.C) sana selam söyledi ve bir hediye gönderdi buyurdu. Senden önce yer yüzüne gönderilmiş olan hiç bir peygambere böyle bir hediye verilmedi...

Bunun üzerine efendimiz, Aleyhisselati Vesselam, bu hediyenin fazileti ve sevabı nedir diye sordu..

Cebrail (a.s) ya Muhammed! Eğer dünyadaki bütün denizler mürekkep, yer yüzündeki bütün ağaçlar kalem ve bütün melekler ve insanlar katip olsaydı bu duanın sevabını yazmakla bitiremezlerdi., buyurdu..

Ya Muhammed! Arşı alayı taşıyan melekler bu duanın gücü ile taşırlar. Azrail (a.s) bu duanın gücü ile canları alma kudretini bulur. Bende bu duanın gücü ile semaya çıkıp yer yüzüne inerim.

Bu dua cennetin kapısında yazılıdır. Kim bu duayı okursa kıyametin dehşetinden, dünya ve ahiret belalarından korunmuş olur. Ani ve hazırlıksız ölüm den emin olur. Cehennem ateşinden korunur. Kıyamet günün de ise senin şefaatine mazhar olur.

Yüce Allah'ın rızasını umarak okuyan kişiye Allah u teala rahmetini indirir. Dünyada başına gelebilecek her türlü bela musibet yoksulluk düşkünlük gibi hallerden emin olur. Ahiret sıkıntılarından emin olur. Ömründe sadece bir defa okunsa bile kıyamet gününde yüzü ayın on dördü gibi parlak haşr olur. (dirilir) O kadar ki onu görenler onu bir veli veya peygamber zanneder.

İslama inanarak yaşayan bir kişi bu duayı üzerinde taşır veya on beş defa okursa bütün dünyevi maddi borçlarından kurtulur. Kendisine dört büyük melek olan Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail ve HZ, İsa, HZ. İbrahim HZ Muhammed Mustafa Sallalahü aleyhi Ve Sellem efendimizin sevapları gibi sevap nasip eder.

Ya Muhammed! Fazileti çok büyük olan duayı ümmetinin sadık olanlarına öğret. münafıklara ve kafirlere öğretme.

Bu mübarek duayı, güzelce abdest aldıktan sonra kim on beş defa okuyarak yatarsa Allah'ın izniyle Peygamber Efendimiz Aleyhisselaeti ves salamı rüyasında görür. Yine aynı şekilde on beş defa hayırlı bir dileği için okursa Allah u Teala bu duanın yüzü suyu hürmetine hayırlı duasını kabul eder.

Bu duayı okuduğunu duyan melekler, kişinin günahlarının bağışlanması için duada bulunurlar.

HZ. Ömer (R.A) Efendimiz Hazreti Muhammedin vefatından sonra her zorlandığım da bu duayı okurdum yüce Allah bana yardım ederdi buyurmuştur.

Ol Mübarek Dua Budur:

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHIYM

Subhaneke Ya Allah.Tealeyte Ya Rahmanü. Ecirna minen nari. Bi Affike Ya Muciu.

Subhaneke Ya Rahimu Tealeyte. Ya Kerimu. Ecirna Minen Nari. Bi Afvıke Ya Muciru.

Subhaneke ya Evvelü. Taaleyte ya Ahiru. Ecirna Minen Nari. Bi Afvike ya Muciru.

Subhaneke ya Latifu. Tealeyte ya Habiru. Ecirna Minen Nari Bi Afvıke ya Muciu.

Subhaneke ya Kaviyyu, Tealeyte ya Eminü. Ecirna Minen Nari Bi Afvıke ya Muciru.

Subhaneke ya Muhyi. Tealeyte ya Mumitu. Ecirna Minen Nari. Bi Afvıke ya Muciru.

Sübhane ya Kabiru. Tealeyte ya Rakıybu. Ecirna Ninen Nari. Bi Afvike ya Muciru.

Subhaneke ya Hamidu Tealeyte ya Mucidu. Ecirna Minen Nari.Bi Afvıke ya Muciru

Subhaneke ya Bakıy. Tealeyte ya Hakku. Ecirna Minen Nari. Bi Afvıke ya Muciru.

Subhaneke ya Mubinu. Tealeyte ya Şekuru. Ecirna Minen Nari. Bi Afvıke ya Muciu

Subhaneke ya Habiru. Tealeyte Kebiru. Ecirna Ninen Nari. Bi Afvıke ya Muciru.

Subhaneke ya Gafuru. Te Aleyte ya Şekuru. Ecirna Minen Nari. Bi Afvıke ya Muciru.

Subhaneke ya Müteali. Tealeyte Ya Fealü Ecirma Minen Nari. Bi Afvıke ya Muciru.

Subhaneke ya Vahidü. Tealeyte ya Macidü. Ecirna Minen Nari. Biafvike ya Muciru.

Subhaneke ya Vehhabü. Tealeyte ya Rezzaku, Ecirma Minen Nari. Bi Afvıke ya Muciru

Subhaneke. ya Kaimu. Tealeyte ya Kayyumu, Ecirna Minen Nari. Bi Afvıke ya Muciru.

Subhaneke ya Mu'tıy. Tealeyte ya Semi'u. Ecirna Minen Nari. Bi Afvıke ya Muciru.

Subhaneke ya Besıyru. Tealeyte ya Nesıyru. Ecirna Minen Nari. Bi Afvike ya Muciru.

Subhaneke ya Aliymu Tealeyte ya Halıymu Ecirna Minen Nari. Bi Afvıke ya Muciru.

Subhaneke ya Azıymu Tealeyte ya Hakıymu. Ecirna Minen Nari. Bi Afvıke ya Muciru.

Subhaneke ya Tahiru. Tealeyte ya Mutahhiru. Ecirna Minen Nari. Bi Afvike ya Muciru.

Subhaneke ya Cemilu. Tealeyte ya Celilu. Ecirna Minen Nari. Bi Afvıke ya Muciru.

Subhaneke ya Meliku. Tealeyte ya Kuddusü Ecirna Minen Nari. Bi Afvıke ya Muciru.

Subhaneke ya Muıynu. Tealeyte ya Mubinu. Ecirna Minen Nari. Bi Afvike ya Muciru.

Subhaneke ya Azızü. Tealeyte ya Hafızu. Ecirna Minen Nari. Bi Afvike ya Muciru.

Subhaneke ya Mütekebbiru. Tealeyte ya Musavviru. Ecirna Minen Nari. Bi Afvike ya Muciru.

Subhaneke ya Muktedıru. Tealeyte ya Mukaddimu. Ecirna Minen Nari. Bi Afvike ya Muciru.

Subhaneke ya Kabidu.Tealeyte ya Basitu. Ecirna Minen Nari. Bi Afvıke ya Muciru.

Subhaneke ya Sultanü. Tealeyte ya Devvanü. Ecirna Minen Nari. Bi Afvıke ya Muciru.

Subhaneke ya Hannanü. Tealeyte ya Mennanü Ecirna Minen Nari. Bi Afvıke ya Muciru.

Subhaneke ya Refi'u tealeyte ya Şefi'u. Ecirna Minen Nari Bi Afvike ya Muciru.

Subhaneke ya Veliyyü. Te Aleyte ya Kaviyyü. Ecirna Minen Nari. Bi Afvıke ya Muciru.

Subhaneke ya Muizzu Tealeyte ya Muzillu. Ecirna Minen Nari. Bi Afvike ya Muciru.

Subhaneke ya Ehadü. Tealeyte ya Samedü. Ecirna Minen Nari. Bi Afvıke ya Muciru .

Subhaneke ya Kahharü Tealeyte ya Gaffaru Ecirna Minen Nari. Bi Afvike ya Muciru.

Subhaneke ya Ferdü Tealeyte ya Vitrü Ecirna Minen Nari. Bi Afvıke ya Muciru.

Subhaneke ya Muhsıy. Tealeyte ya Mübdiü. Ecirna Minen Nari. Bi Afvıke ya Muciru.

Subhaneke ya Alimu Tealeyte ya Selamu Ecirne Minen Nari. Bi Afvike ya Muciru.

Subhaneke ya Hayyü. Tealeyte ya Kayyumu. Ecirna Minen Nari. Bi Afvike ya Muciru.

Subhaneke ya Kadiru Tealeyte ya Habiru Ecirna Minen Nari. Bi Afvıke ya Mucidu.

Subhaneke ya Hafıyzu. Tealeyte ya Muhıytu Ecirna Minen Nari. Bi Afvıke ya Muciru.

Subhaneke ya Tevvabu Tealeyte ya Vehhabu Ecirna Minen Nari. Bi Afvike ya Muciru.

Subhaneke ya Ahiyyen Şerahiyya te Aleyte la İlahe İlla Ente illa Billahil Aliyyil Azıym.

Subhaneke Yazel Celali Vel İkram. Ve Sallahu Ala Seyyidina Muhammedin ve Alihit Tayyibi net Tahirin...
Son Güncelleme : 02.02.2021 08:00:10
Rahman Duası ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Rahman Duası Yorumları

şifre Kırmızı sayı

4 Yorum Yapılmış "Rahman Duası"
Bu duayı tercüme edebilecek olan var mı ??? Türkçesini öğrenmek istiyorum
Şüheda . 24.12.2017
1 YANITI GÖRÜNTÜLE
Türkçe anlamını da yazsaydınız daha iyi olmazmıydı okuduğumuzu anlamış olurduk
Özcan Uzun . 03.01.2019 01:52:52
CEVAP YAZ
Çok güzel bir dua okurken de dinlerken huzur buluyorum
Nuay . 24.10.2017
CEVAP YAZ
Hizmet ve emekleriniz için teşekkür ederim.
Tülay Yılmaz . 01.03.2021 01:50:27
CEVAP YAZ
Zevk Suyu Orucu Bozar Mı
Zevk Suyu Orucu Bozar Mı
Zevk Suyu Orucu Bozar Mı, Zevk suyu genelde şehvet hallerinde erkeklik organından çıkan iki sıvı vardır. Bunlardan birine meni diğerine mezi denir. Meni, şehvetin doruğuna fışkırarak çıkar. Mezi ise şehvetten önce ve sonra sızıntı halinde olur. Meni ...
Şans Duası
Şans Duası
Şans Duası, Şansın açılması ve işlerinizin rast gitmesi nedeni ile Rabbimize yönelip el açarak gönülden ve samimi bir şekilde dualar ederiz. Şans ve kısmetin açılması için günlük düzenli okunması gereken pek çok dualar vardır. Rabbimiz samimi ve ...
Adet Olmak İçin Dua
Adet Olmak İçin Dua
Adet Olmak İçin Dua, Adet kanı, kadının normal bir vücut fonksiyonudur. Adet kanı gebelik olmadan her ay düzenli vakitlerde hazne dışına atılan kandır. Her ay bu döngü bu şekilde sırayla devam eder. Adet sancısı, bir gün öncesinde...
Miftahul Cennet Duası
Miftahul Cennet Duası
Miftahul Cennet duası, en güçlü ve en büyük dilek duasıdır. Peygamberimiz Hz Muhammed (s.a.v.) bir gün ashabıyla mescitte bulunurken, Cebrail a.s. yanına gelerek, "Ya Muhammed! Hak Teala sana selam gönderdi. Bu duayı sadece sana gönderdi. Senden ö...
Temre Duası
Temre Duası
Temre duası, elde, yüzde ve vücutta çıkan temrelerin, siğillerin yok olması için, yer gök dua diyerek Allah'a sığınmalıyız. Dualara devam edersek, Allah'ın izniyle şifa bulunacaktır. Yapılan dualar içtenlikle ve inanarak okunursa, daha çabuk ve kesin...
Ders Çalışmak İçin Dua
Ders Çalışmak İçin Dua
Ders Çalışmak İçin Dua, Dua bir isteğin, bir dileğin olması için Allah(c.c.)'a yalvarmaktır. Derse başlamadan önce dua okuyan öğrencinin Allah Teala zihnini açar. Onu unutkanlıktan korur. Dersi en iyi şekilde anlamasını sağlar. Çocuklarımızın dersler...
52 Gece Duası
52 Gece Duası
Kabir Duası, 52 Gece Duası, Büreyde radıyallahu anh şöyle dedi; Hz. Peygamber (asm) ashab-ı kirama, kabristana gittikleri zaman şöyle demelerini öğretirdi; "Esselamü aleyküm ehled diyari minel-müminin. Ve Inna inşallahu biküm lahikun. Es'elullahe len...
Huysuz Çocuğa Okunacak Dua
Huysuz Çocuğa Okunacak Dua
Huysuz Çocuğa Okunacak Dua, En önemli olan ise her durumda Allah'a dua etmek ve sabretmektir. Unutulmamalıdır ki; Yüce Allah duada ısrarcı olan kullarını sever. Anne ve babalar bir çocuk sahibi olduklarında onunla ilgili gelecek hayali kurarlar. Onun...
Bir Malın Satılması İçin Dua
Bir Malın Satılması İçin Dua
Bir malın satılması için dua, elinizde olan ev, araba, arsa gibi değerli bir malınızı satışa çıkardınız, fakat değerine bir alıcı çıkmıyorsa dualardan yatdım alarak, malınızın tez elden satışına yardımcı olabilirsiniz. Allah'ın izniyle tez elden...
Saç Duası
Saç Duası
Saç duası, saç dökülmesi ve zayıf saçlara sahip olan kişilerin şifa bulmak için okuyacakları bir duadır. Saç duası büyük bir inançla okunmalıdır ve şifanın yalnızca Allah 'tan geleceği unutulmamalıdır.Saçının dökülmemesi için şu dua okunmalıdır: Ve...
Sivilce Duası
Sivilce Duası
Sivilce Duası, vücudumuzun bazı bölgelerinde bazı zamanlar sivilceler ve siğiller ve çıbanlar meydana gelebilir. Böyle durumlarda ilk olarak bir hekime başvurmak ve bunların nedenini öğrenmek gereklidir. Bu çıkıntıların nedenleri bazı iç hastalık...
Mahkeme Duası
Mahkeme Duası
Mahkeme Duası, Dua etmek, Allah'a yaklaşmanın en güzel yoludur. Sıkıntıların, dua etmek, isteklerin ve beklentilerin Rabbimize açılmasıdır. Ne kadar içten, yürekten, yüreğin derinliklerinden seslenilirse o ölçüde yankı bulur. Dua etmek, işin başında,...

 

Zevk Suyu Orucu Bozar Mı
Şans Duası
Adet Olmak İçin Dua
Miftahul Cennet Duası
Temre Duası
Ders Çalışmak İçin Dua
52 Gece Duası
Huysuz Çocuğa Okunacak Dua
Bir Malın Satılması İçin Dua
Saç Duası
Sivilce Duası
Mahkeme Duası
Birinin Seni Sevmesi İçin Dua
Mübin Duası
Kuduriye Duası
41 Yasin Duası
Küsleri Barıştırma Duası
Hilye İ Şerif Duası
Haksızlık Karşısında Okunacak Dua
Güç Duası
Nasip Duası
Ramazan Duası
Hacet Duası
Söz Dinlemeyen Çocuğa Okunacak Dua
Bir İşin Olması İçin Okunacak Dua
Yasin Duası
Birinin Rüyasına Girmek İçin Dua
Aileyi İkna Etme Duası
Gelin Duası
Heyecanlanmamak İçin Dua
Popüler İçerik
Birinin Seni Sevmesi İçin Dua
Birinin Seni Sevmesi İçin Dua
Birinin seni sevmesi için dua etmek, sonunda hayırlı bir izdivaç planını da içerdiği taktirde Allah katında kabul görebilir. Allah ki, sizin için kimi...
Mübin Duası
Mübin Duası
Mübin Duası, Hayırlı dileklerin yerine gelmesi için önce sebepleri oluşturan bir plan yapılır. Bununla gerekilen her şeyin yapılması sonucunda dilekle...
Kuduriye Duası
Kuduriye Duası
Kuduriye duası, Allah nazarında makbul olan ve tutulan dileklerin gerçekleşmesi için Allah'ın (c.c) kullarına gönderdiği dualardan biridir. Her k...
41 Yasin Duası
41 Yasin Duası
41 Yasin Duası, herhangi hayırlı bir niyet için okunan, 41 Yasin Suresi okunduktan sonra okunan duadır. Bilinen ve bilinmeyen, görünen görünmeyen nim...
Küsleri Barıştırma Duası
Küsleri Barıştırma Duası
Küsleri Barıştırma Duası: Küsleri barıştırma duası olarak bilinen bir birine küsmüş iki kişinin arasının düzelmesi ve barışması için okunur. Özellik...
Hilye İ Şerif Duası
Hilye İ Şerif Duası
Hilye İ Şerif Duası, Bismillahirrahmannirrahim Ahir zaman Peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa (s.a.v) vefat edeceğine yakın bir zamanda, dünyadan ah...
Haksızlık Karşısında Okunacak Dua
Haksızlık Karşısında Okunacak Dua
Haksızlık Karşısında Okunacak Dua Haksızlığa uğrayan bir kul, üzülmek, haksızlık edene beddua etmek ya da kendini yıpratarak sinirlenmek yerine, en gü...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Zevk Suyu Orucu Bozar Mı
Şans Duası
Adet Olmak İçin Dua
Miftahul Cennet Duası
Temre Duası
Merhaba Eski Sevgilim 1 Senedir Peşimde Sürekli Rahatsız Ediyo
Min Zalike Billahi Min Seddetin Leke
Namazlarım Da Daha Samimi Olmak İstiyorum
Boy Uzatma Duasını Başkası İçin Nasıl Okuya Biliriz?
Sınav Stresi Yenmek İçin Hangi Dualar
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Merhaba Eski Sevgilim 1 Senedir Peşimde Sürekli Rahatsız Ediyo
Min Zalike Billahi Min Seddetin Leke
Namazlarım Da Daha Samimi Olmak İstiyorum
Boy Uzatma Duasını Başkası İçin Nasıl Okuya Biliriz?
Sınav Stresi Yenmek İçin Hangi Dualar
Yardım Sayfaları
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022