Rahman DuasıRahman duası, Allah ü Tealanın doksan dokuz isminin bulunduğu, okunduğunda sahibinin çok büyük lütuflara erişmesine vesile olan bir duadır. Allah u Teala Cebrail (a.s) vasıtası ile Peygamber Efendimiz (S.A.V)  ve ümmetine hediye etmiştir.

Bir gün Peygamber  Efendimiz Hazreti Muhammed Sallalhu Aleyhi Ve Sellem efendimiz mescit de otururlarken Cebrail Aleyhisselam geldi. Peygamber Efendimize, Cenabı Allah (C.C) sana selam söyledi ve bir hediye gönderdi buyurdu. Senden önce yer yüzüne gönderilmiş olan hiç bir peygambere böyle bir hediye verilmedi...

Bunun üzerine efendimiz, Aleyhisselati Vesselam, bu hediyenin fazileti ve sevabı nedir diye sordu..

Cebrail (a.s) ya Muhammed! Eğer dünyadaki bütün denizler mürekkep, yer yüzündeki bütün ağaçlar kalem ve bütün melekler ve insanlar katip olsaydı bu duanın sevabını yazmakla bitiremezlerdi., buyurdu..

Ya Muhammed! Arşı alayı taşıyan melekler bu duanın gücü ile taşırlar. Azrail (a.s) bu duanın gücü ile canları alma kudretini bulur. Bende bu duanın gücü ile semaya çıkıp yer yüzüne inerim.

Bu dua cennetin kapısında yazılıdır.  Kim bu duayı okursa kıyametin dehşetinden, dünya ve ahiret belalarından korunmuş olur. Ani ve hazırlıksız ölüm den emin olur. Cehennem ateşinden korunur. Kıyamet günün de ise senin şefaatine mazhar olur.

Yüce Allah'ın rızasını umarak okuyan kişiye Allah u teala rahmetini indirir. Dünyada başına gelebilecek her türlü bela musibet yoksulluk düşkünlük gibi hallerden emin olur. Ahiret sıkıntılarından emin olur. Ömründe sadece bir defa okunsa bile kıyamet gününde yüzü ayın on dördü gibi parlak haşr olur. (dirilir) O kadar ki onu görenler onu bir veli veya peygamber zanneder.

İslama inanarak yaşayan bir kişi bu duayı üzerinde taşır veya on beş defa okursa bütün dünyevi maddi borçlarından kurtulur. Kendisine dört büyük melek olan Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail ve HZ, İsa, HZ. İbrahim HZ Muhammed Mustafa Sallalahü aleyhi Ve Sellem efendimizin sevapları gibi sevap nasip eder.

Ya Muhammed! Fazileti çok büyük olan duayı ümmetinin sadık olanlarına öğret. münafıklara ve kafirlere öğretme. 

Bu mübarek duayı, güzelce abdest aldıktan sonra kim on beş defa okuyarak yatarsa Allah'ın izniyle Peygamber Efendimiz Aleyhisselaeti ves salamı rüyasında görür. Yine aynı şekilde on beş defa hayırlı bir dileği için okursa Allah u Teala bu duanın yüzü suyu hürmetine hayırlı duasını kabul eder.

Bu duayı okuduğunu duyan melekler, kişinin günahlarının bağışlanması için duada bulunurlar.

HZ. Ömer (R.A) Efendimiz Hazreti Muhammedin vefatından sonra her zorlandığım da bu duayı okurdum yüce Allah bana yardım ederdi buyurmuştur.

Ol Mübarek Dua Budur:

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHIYM

Subhaneke Ya Allah.Tealeyte Ya Rahmanü. Ecirna minen nari. Bi Affike Ya Muciu. 

Subhaneke Ya Rahimu Tealeyte. Ya Kerimu. Ecirna Minen Nari. Bi Afvıke Ya Muciru. 

Subhaneke ya Evvelü. Taaleyte ya Ahiru. Ecirna Minen Nari. Bi Afvike ya Muciru. 

Subhaneke ya Latifu. Tealeyte ya Habiru. Ecirna Minen Nari Bi Afvıke ya Muciu.

 Subhaneke ya Kaviyyu, Tealeyte ya Eminü. Ecirna Minen Nari Bi Afvıke ya Muciru. 

Subhaneke ya Muhyi. Tealeyte ya Mumitu. Ecirna Minen Nari. Bi Afvıke ya Muciru. 

Sübhane ya Kabiru. Tealeyte ya Rakıybu. Ecirna Ninen Nari. Bi  Afvike ya Muciru. 

Subhaneke ya Hamidu Tealeyte ya Mucidu. Ecirna Minen Nari.Bi Afvıke ya Muciru 

Subhaneke ya Bakıy.
Rahman Duası

Tealeyte ya Hakku. Ecirna Minen Nari. Bi Afvıke ya Muciru. 

Subhaneke ya Mubinu. Tealeyte ya Şekuru. Ecirna Minen Nari. Bi Afvıke ya Muciu 

Subhaneke ya Habiru. Tealeyte Kebiru. Ecirna Ninen Nari. Bi Afvıke ya Muciru.

Subhaneke ya Gafuru. Te Aleyte ya Şekuru. Ecirna Minen Nari. Bi Afvıke ya Muciru. 

Subhaneke ya Müteali. Tealeyte Ya Fealü Ecirma Minen Nari. Bi Afvıke ya Muciru. 

Subhaneke ya Vahidü. Tealeyte ya Macidü. Ecirna Minen Nari. Biafvike ya Muciru.

Subhaneke  ya Vehhabü. Tealeyte ya Rezzaku, Ecirma Minen Nari. Bi Afvıke ya Muciru 

Subhaneke. ya Kaimu. Tealeyte ya Kayyumu, Ecirna Minen Nari. Bi Afvıke ya Muciru. 

Subhaneke ya Mu'tıy. Tealeyte ya Semi'u. Ecirna Minen Nari. Bi Afvıke ya Muciru. 

Subhaneke ya Besıyru. Tealeyte ya Nesıyru. Ecirna Minen Nari. Bi Afvike ya Muciru. 

Subhaneke ya Aliymu Tealeyte ya Halıymu Ecirna Minen Nari. Bi Afvıke ya Muciru. 

Subhaneke ya Azıymu Tealeyte ya Hakıymu. Ecirna Minen Nari. Bi Afvıke ya Muciru.

Subhaneke ya Tahiru. Tealeyte ya Mutahhiru. Ecirna Minen Nari. Bi Afvike ya Muciru.

Subhaneke ya Cemilu. Tealeyte ya Celilu. Ecirna Minen Nari. Bi Afvıke ya Muciru. 

Subhaneke ya Meliku. Tealeyte ya Kuddusü Ecirna Minen Nari. Bi Afvıke ya Muciru. 

Subhaneke ya Muıynu. Tealeyte ya Mubinu. Ecirna Minen Nari. Bi Afvike ya Muciru. 

Subhaneke ya Azızü. Tealeyte ya Hafızu. Ecirna Minen Nari. Bi Afvike ya Muciru. 

Subhaneke ya Mütekebbiru. Tealeyte ya Musavviru. Ecirna Minen Nari. Bi Afvike ya Muciru.

Subhaneke ya Muktedıru. Tealeyte ya Mukaddimu. Ecirna Minen Nari. Bi Afvike ya Muciru. 

Subhaneke ya Kabidu.Tealeyte ya Basitu. Ecirna Minen Nari. Bi Afvıke ya Muciru. 

Subhaneke ya Sultanü. Tealeyte ya Devvanü. Ecirna Minen Nari. Bi Afvıke ya Muciru. 

Subhaneke ya Hannanü. Tealeyte ya Mennanü Ecirna Minen Nari. Bi Afvıke ya Muciru.

Subhaneke ya Refi'u tealeyte ya Şefi'u. Ecirna Minen Nari Bi Afvike ya Muciru.

Subhaneke ya Veliyyü. Te Aleyte ya Kaviyyü. Ecirna Minen Nari. Bi Afvıke ya Muciru.

Subhaneke ya Muizzu Tealeyte ya Muzillu. Ecirna Minen Nari. Bi Afvike ya Muciru.

Subhaneke ya Ehadü. Tealeyte ya Samedü. Ecirna Minen Nari. Bi Afvıke ya Muciru .

Subhaneke ya Kahharü Tealeyte ya Gaffaru  Ecirna Minen Nari. Bi Afvike ya Muciru.

Subhaneke ya Ferdü Tealeyte ya Vitrü Ecirna Minen Nari. Bi Afvıke ya Muciru. 

Subhaneke ya Muhsıy. Tealeyte ya Mübdiü. Ecirna Minen Nari. Bi Afvıke ya Muciru.

Subhaneke ya Alimu Tealeyte ya Selamu Ecirne Minen Nari. Bi Afvike ya Muciru.

Subhaneke ya Hayyü. Tealeyte ya Kayyumu. Ecirna Minen Nari. Bi Afvike ya Muciru.

Subhaneke ya Kadiru Tealeyte ya Habiru Ecirna Minen Nari. Bi Afvıke ya Mucidu.

Subhaneke ya Hafıyzu. Tealeyte ya Muhıytu Ecirna Minen Nari. Bi Afvıke ya Muciru.

Subhaneke ya Tevvabu Tealeyte ya Vehhabu Ecirna Minen Nari. Bi Afvike ya Muciru.

Subhaneke ya Ahiyyen Şerahiyya te Aleyte la İlahe İlla Ente illa Billahil Aliyyil Azıym. 

Subhaneke Yazel Celali Vel İkram. Ve Sallahu Ala Seyyidina Muhammedin ve Alihit Tayyibi net Tahirin...

Yayınlanma Tarihi : 27.7.2015 01:41:51

Rahman Duası Yorumları
İsminiz 
Yorumunuz 
Güvenlik 
 Kırmızı renk ile yazılan sayıyı girin
   

1 Yorum Yapılmış "Rahman Duası"

Nuay

Cevap Sayısı: 0
Çok güzel bir dua okurken de dinlerken huzur buluyorum

2017-10-24

Kullanıcı oyu: 4,5

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

Şafii Kunut Duası

Şafii Kunut Duası, Kunut duaları Hz.Muhammed'in (sav) akşam namazının 3. rekatı kıldığı sırada inmiştir. Kunut duaları indiği sırada Hz.Muhammed (sav)'in tekbir getirdiği söylenmektedir. Şafii Kunut Duası Faziletleri: Hz.Muhammed...

Salatı Tefriciye Duası

Salatı Tefriciye Duası, Allah-u Tealanın yarattıkları arasında hiç şüphesiz ki, Peygamber efendimizden daha sevgili hiç bir şey ve kimse yoktur. Bu nedenle Allah-u Tealanın peygamber efendimize salat ve selam getirildikten sonra e...

Akşam Yatarken Okunacak Dua

Akşam Yatarken Okunacak Dua, Cenabı Hak gönülden bana boyun eğen ister kadın olsun ister erkek olsun, Benim yolum için cihad edenlerin çabalarını boşa çıkarmayacağım buyurmuşlardır. Okunan her dua sadece Allah için yapılmalıdır. K...

Kısa Yemek Duası

Kısa yemek duası ile insanlar bize bahşedilen ve nasip olan yemekler için şükranlarını sunar. Öyle ki, kısa yemek duası bize verilenlerin küçük bir karşılığı olarak edilmelidir. Mümkünse ayağa kalkılarak ve sofradaki herkesin aynı...

Arabaya Binerken Okunacak Dua

Arabaya binerken okunacak dua, dua etmek her zaman biz insanlara  huzur verir. Dua ederken Allah'a daha yakın olduğumuzu düşünür, kendimizi daha güvende ve iyi hissederiz. Sadece arabaya binerken değil her kapıdan çıktığımızda, ad...

İşyerini Açarken Okunacak Dua

İşyerini Açarken Okunacak Dua, İnsanların kimseye muhtaç olmadan yaşaması ve kendi ekonomik özgürlüğünü sağlayabilmesi için, çalışarak helal kazanç sağlaması ve bunu meşru yollardan yapması dini bir görevidir. Bu görevini yapan ki...

Orucun Mekruhları

Orucun mekruhları nelerdir? Mekruh, yapılması din açısından doğru bulunmayan, yapılmaması yapılmasından daha doğru olan davranışlardır. Msem yapılmaması gereken durumlara mekruh deniyor. O zaman orucun mekruhlarından anlayacağımız...

Baş Ağrısı Duası

Baş Ağrısı Duası, Ah gözyaşına kıyamadığımız Allah'ım! Ey insanların Rabbi! Ey hayatın ve ölümün Sahibi olan Allah'ım! hastalıklarımıza şifa ver! "Ve iza meridtü fehüve yeşfin." Hastalığımda bana şifa veren Allah'tır. "Kur'an-ı ke...

Secdede Dua Etmek

Secdede dua etmek, Secde: Üstün bir varlığın üstünlüğünü kabul edip, önünde yere kapanma, baş eğme, itaat etme; namaz veya ibadet maksadıyla alnı ve burnu yere koyma anlamına gelen fıkhî bir terimdir. Kur'an-ı Kerim'de bir çok yer...

11 Adım Duası

11 Adım Duası, Çok etkili bir dua olduğu halde yanlış okunduğu zaman hiç bir tesir gücü kalmayan özel dualardan biri olarak bilinir. Ya birini kendine aşık etmek için yada giden terk eden sevgiliyi geri döndürmek için kullanılır....
#Gizlilik İlkeleri | Güvenlik İlkeleri | İletişim | Site Haritası | RSS Kaynağı | Yardım Forumları

Nazar Duası, Sitede yer alan grafiklerin tüm hakları saklıdır. Kopyalayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Sitede yer alan bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.

Aralık - 2017